Звіт директора Немирівського ліцею за результатами діяльності у 2022/2023 навчальному році

З огляду на виникнення нових викликів для системи освіти України в умовах воєнного стану протягом 2022-2023 н.р. діяльність закладу спрямовувалася на дотримання вимог законодавства України в частині забезпечення Державних гарантій у сфері освіти, забезпечення прав кожної дитини на освіту.

         Управлінська діяльність здійснювалась відповідно до розробленої Стратегії розвитку Немирівського ліцею, в якій чітко окреслено місію закладу –  створення організаційних, науково-методичних, інформаційних, ресурсних умов, які сприятимуть всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб; забезпеченню науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання молоді активними  громадянами країни.

Ми завершили  2022-2023 н.р., складний, тривожний, воєнний, який приніс нам усім чимало викликів, незручностей. Разом з тим, він був ефективним і результативним (як показав аналіз деяких освітніх, управлінських процесів, анкетувань та досліджень серед учасників освітнього процесу). 

Адміністрацією ліцею, класними керівниками  було консолідовано  зусилля для прийняття виважених та ефективних рішень та вжито заходи щодо подолання освітніх втрат, підвищення якості освітнього процесу, результатів навчання, проаналізовано професійні та організаційні виклики, потреби в частині матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу з метою оперативного реагування.

З 01 вересня по 01 листопада 2022 року  учні ліцею навчалися в очному режимі у дві зміни, оскільки найпростіше укриття, яке було облаштоване у приміщенні ліцею могло вмістити тільки половину усіх здобувачів освіти. А вже з листопада 2022 року усі перейшли на однозмінне навчання, оскільки було облаштоване укриття в підвальному приміщенні Немирівського закладу дошкільної освіти «Колосок», яке згідно наказу  відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради  №56 від 18.11.2022 року стало використовуватися учасниками освітнього процесу Немирівського ліцею.

Зважаючи на виклики воєнного часу, у 2022-2023 навчальному році пріоритетними були такі напрями освітньої діяльності ліцею:

 • продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»; 
 • впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;
 • організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією рф на території нашої держави;
 • посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції; просвіта з питань особистої безпеки;
 • організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотного зв’язку в умовах очної та екстернатної форм навчання.

Нормативне забезпечення

Організація освітнього процесу в закладі у 2022/2023 навчальному році здійснювалася відповідно до: 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших; 

Указу Президента України від 16 березня 2022 року №143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за No1111/35394;

Державних стандартів повної загальної середньої освіти: 

на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87);

на рівні базової середньої освіти: в 5 класах – Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898); в 6 – 9 класах – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

на рівні профільної середньої освіти10 – 11/12 класах) – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти –

на рівні початкової освіти

для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743 ;

для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743;

на рівні базової середньої освіти:

для 5-го класу – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів                                                                                        закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2022 № 235 ;

для 6-7-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 13), затвердженими наказом Міністерства освіти  і науки України від  20.04.2018  № 405 ;

для 8-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405 ;

 для 9-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405 ;

на рівні профільної середньої освіти:

для 10-11-х класів  – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464), (таблиця 2).

Візія Немирівського ліцею:

І.

І.1. Професійний розвиток педагогів

І.2. Оновлення змісту освіти 

ІІ.

ІІ.1. Орієнтація на потреби учня

ІІ. 2. Наскрізний процес виховання

ІІІ. Ефективне управління

ІY.  Сучасне освітнє середовище

Відповідно до мережі закладу на початок 2022/2023 року у ліцеї навчалося 162 учнів

Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів16, 8  учнів.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа  ІІІ ступеня – 2 класи.

Рух учнів у 2022-2023 н.р.

Кількість класівна 05.09.2022на 07.06.2023РізницяПрибулоВибулоЗЗСО районуЗЗСО інших районівІнші навч. закладиВиїхали за межі містаВиїхали за межі країни
11162138242421

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2022/2023 навчальному році були:

 •  спільна робота з ДНЗ «Колосок»;
 •  контроль за відвідування учнями навчальних занять;

– організація навчання за індивідуальною формою

На індивідуальному навчанні (екстернат) навчалося 10 учнів, 3-є учнів 4 класу, 1-н учень 5 класу, 1-н учень 6 класу, 1-н учень 7 класу, 1-н учень 8 класу, 2-є учнів 9 класу та 1-н учень 10 класу.

Блок І.

1. Професійний розвиток педагогів 

 Освітній процес в закладі у поточному навчальному році забезпечувало 26 педагогів. З них мають вищу освіту – 25 , середню спеціальну освіту – 1.

На сьогоднішній день в закладі наявні 2 вакансії:  

Слайд 11. Якісний склад педагогів за категоріями наступний:

 • спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 10
 • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 4
 • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 4
 • спеціалісти – 3
 • бакалавр – 4

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація;
 • характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку освітнього закладу.

 Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010р. №930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473,наказом МОН України від 08.08.2013р. №1135, рішення атестаційної комісії закладу (протокол №3 від 20.03.2023р.) відділом освіти , культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради проведено атестацію 4 педагогічних працівників, за результатами яких:

 • відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 3 учителям ( Миколі КОТЮКУ, Лідії ПАСІЧНИК, Валентині ГУМЕНЮК).
 • відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» 1 учителю (Вірі ПУТЯК).

Сьогодні справжнім професіоналом у своїй справі може стати лише та людина, яка постійно вчиться, здобуває нові знання, вміння, навички, що дають змогу їй адаптуватися до вимог часу, реалізувати свій творчий особистісний потенціал. 

Педагоги справно створювали власні освітні ресурси на освітньому онлайн-порталі для вчителів «На Урок», освітніх платформах Всеосвіта. Учителі початкових класів Тетяна Пасічник,  Зоя Пицура –  пройшли навчання та стали експертами  сертифікація.

 В умовах сучасних змін цілі освіти набувають нового трактування та кожний заклад освіти має право йти власним шляхом, самостійно вирішувати і обирати унікальні напрями свого розвитку, необхідні для успішного становлення особистості, реального зростання можливостей для кожного. Тому, упродовж 2022-2023 н.р. трудовий колектив створював сучасний освітній простір, діяльнісне середовище, орієнтувався на компетентнісну школу, продовжував роботу над поширенням реформи, запроваджував нові механізми професійного зростання вчителів.

Підвищення кваліфікації учителів закладу відбувалося за такими формами:

–        курси при РОІППО – 100% педагогів,

–        методичні семінари – 76%, тренінги, майстер-класи – 65%, вебінари – 84%, онлайн-курси на освітніх платформах – 68%, конференції – 16%, самоосвіта – 17% учителів,

–        інтерактивні школи сучасного вчителя, 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р №800, педагогічні працівники закладу з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб самостійно обрали форми, види, напрями і суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та подали пропозиції до плану підвищення кваліфікації на 2023 рік.

З метою взаємного збагачення педагогічними знахідками, підвищення свого фахового рівня, підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку у лютому 2023 р. проведено панораму відкритих уроків «Педагогічні інновації – через творчість учителя» учителями, які атестуються.

Педагоги закладу володіють цифровими технологіями, широким спектром стратегії навчання, вміють продукувати оригінальні інноваційні ідеї, уроки проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки, застосовують інтерактивні методи й форми роботи, формують предметні та ключові компетентності здобувачів освіти. 

І.2. Оновлення змісту освіти

 Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

У 2022-2023 навчальному році в ліцеї здобували освіту 162  учні. Укомплектовано 11 класів (4 початкових класів, 5 класів ІІ ступеня, 2 класи ІІІ ступеня) із середньою наповненістю 15 осіб. Охоплено навчанням дітей шкільного віку 100 відсотків. 

 У 2022/2023 навчальному році організація освітнього процесу в початкових класах здійснювалася на засадах Концепції «Нова українська школа» та спрямовувалася на реалізацію Державного стандарту початкової освіти з урахуванням викликів часу.

Пріоритетним завданням було організаційне забезпечення таких напрямів освітньої діяльності:

– організація освітнього процесу в умовах очної/індивідуальної форм навчання;

– підвищення результатів навчання учнів 1-4 класів засобами компетентнісно орієнтованого навчання на засадах індивідуального й диференційованого підходів;

– посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції;

– посилення заходів безпеки життєдіяльності.

Освітня програма початкової школи розроблена на основі оновлених типових освітніх програм для учнів 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблених під керівництвом Шияна Р.Б., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08. 2022 р. № 743. Реалізацію типових освітніх програм для 1-2, 3-4 класів забезпечували підручники з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Під час змішаного навчання в 3-4 класах учителі слідкували за дотриманням правил безпечної роботи з комп’ютером, виконанням спеціальних вправ для зняття втоми очей, напруги тіла під час сидіння тощо.

Педагогічні працівники, які здійснюють освітню діяльність у початковій школі, мали право на академічну свободу, у тому числі свободу викладання, право на вільний вибір форм, методів і засобів навчання, освітніх методик і технологій відповідно до освітньої програми закладу освіти.

З метою створення психологічно комфортної атмосфери в класному колективі, актуалізації в учнів мотивації до навчальної діяльності вчителі проводили ранкові зустрічі, знайомлячи учнів з правилами дій в період надзвичайних ситуацій, у тому числі в період воєнного часу. Актуальними були також теми особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної, мінної безпеки та основ цивільного захисту. Для опрацювання зазначених тем організовувалися ситуаційно-рольові ігри, виконання практичних вправ (тренінги) на засвоєння алгоритмів дій під час небезпеки, у тому числі дій за сигналами оповіщення цивільного захисту.

У 1–4 класах здійснювалося формувальне та підсумкове (річне) оцінювання. Вибір форм, способів, видів оцінювання залежав від дидактичної мети, етапу опанування програмовим матеріалом, особливостей змісту предмета вивчення, інтегрованого курсу, навчальних можливостей здобувачів освіти. Результат оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів виражався вербальною оцінкою (оцінювальним судженням). У 3–4 класах за рішенням педагогічної ради використовувалася також  вербальне оцінювання.

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми протягом навчального року вчителі проводили тематичні діагностувальні роботи з метою визначення якісних і кількісних характеристик оволодіння певною частиною навчального матеріалу; виявлення утруднень в навчальній діяльності учнів, коригування освітнього процесу та (за потреби) внесення коректив до календарно-тематичного планування.

Фіксацію результатів оцінювання навчальних досягнень учнів вчителі здійснювали відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813.

Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Починаючи з 2022/2023 навчального року, здійснюється поетапне впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, відповідно учні 5-х класів перейшли на нову модель навчання (адаптаційний цикл). Упровадження Державного стандарту спрямоване на зміни в організації освітнього процесу, які мають забезпечити можливості формування учнями ключових компетентностей і наскрізних умінь, визначених Законом України «Про освіту», та сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до Концепції «Нова українська школа». Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом вимог до обов’язкових результатів навчання учнів є освітня програма закладу.

Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних (пов’язані зі сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом), мотиваційних (пов’язані з інтересами, індивідуальним вибором особистості) та соціальних (пов’язані з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства) компетентностей. У контексті цього змінилися і підходи до оцінювання як складової освітнього процесу. Оцінювання учнів 5-х класів у поточному навчальному році здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1.04.2022 № 289, відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти та рішення педагогічної ради закладу, з використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначали цифрами від 1 до 12. 

Учителі використовували такі основні види оцінювання результатів навчання учнів, як формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. Під час формувального оцінювання педагоги формували в учнів 5-го класу вміння здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання. Семестрове оцінювання здійснювалося на основі результатів тематичного оцінювання та результатів контролю груп загальних результатів навчання, відображених у Свідоцтві досягнень. 

Вибір форм і методів навчання учителі визначали самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів

Освітні програми для учнів 6-9 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

У 6-9 класах розвиток освіти відбувався на основі формування умінь і навичок в інноваційному освітньому середовищі. Важливою вимогою до формування інноваційного навчального закладу є врахування таких інновацій:

 • застосування нових освітніх методик і технологій;
  • сучасне програмно-методичне забезпечення;
  • створення умов для виявлення нахилів і здібностей учнів;
  • STEM-освіта;
  • формування досвіду та інтересів у різних сферах пізнавальної діяльності;
  • інноваційні освітні платформи;
  • інтерактивні форми та методи навчання;
  • медіаграмотність;
  • оцінювання в умовах нового стандарту базової середньої освіти;
  • застосування засобів мобільного навчання в освітньому процесі (унаочнення, перевірка знань, активізація пізнавальної діяльності, елементи змішаного навчання).

Враховуючи триваючу широкомасштабну війну російських окупаційних військ фактично на всій території України актуальними в цей час є вивчення правил пожежної, мінної безпеки та основ цивільного захисту, організовувалися регулярні навчання щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, у разі оголошення повітряної тривоги та проведення уроків безпеки.

За умов використання змішаної форм навчання посилюється значущість навчання щодо безпеки в Інтернеті. Для формування безпечної поведінки учнів в Інтернеті помічними ресурсами були посібники, розроблені/перекладені українською мовою за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Безперечною вимогою часу є формування у здобувачів освіти медіаграмотності. Педагоги формували в учнів мережевий етикет, спонукали дотримуватись правил спілкування та взаємодії в Інтернеті, нести відповідальність за власні дії в мережевому просторі.

Реалізація змісту освіти в 6-9 класах відбувалася за напрямами: стандартизації, гуманізації, осучаснення, адаптації до нових умов та потреб суспільства.

Навчальний план для учнів 6-9 класів передбачав реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплювали інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності та варіативну складову. 

Додаткові години на вивчення предметів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, розподілені, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечувалась реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Реалізація завдань мистецької освітньої галузі здійснювалася через вивчення окремих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 6-их класах вивчався інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлювалась відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювався відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами) та листа МОНУ від 18.05.2018 р № 1/9-322.

Освітня програма ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» і на основі ТиповоїОсвітньої програмиІІІ ступеня, затвердженої наказом МОНУ від 20.04.2018 року № 408, у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464), (таблиця 2)

Частина навчальних годин навчального плану призначена для забезпечення суспільно – гуманітарного профільного спрямування навчання в колегіумі. Зміст профілю навчання реалізувався системою окремих предметів і курсів:

– базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

– українська мова та література, що вивчаються на профільному рівні.

Профіль навчання – філологічний сформовано закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти за освітніми галузями конкретизовано в Державних стандартах.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Педагоги використовували діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу тощо.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізувалося насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проєктах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

У рамках академічної свободи освітній процес для учнів 5-11-их класів  організовувався в безпечному освітньому середовищі за інституційною (очною) та індивідуальною (екстернат) формами навчання з використанням технологій дистанційного навчання засобами комунікаційного онлайн-сервіса відеоконференцій Google Meet на цифровій платформі Моя школа.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8, за заявами батьків учнів організовано індивідуальну форму навчання (екстернат), зокрема для 3-ох учнів 1-4-х класів, 6-ти учнів 5-9-х класів, 1-го учня 10 класу.

Блок ІІ. 1. Орієнтація на потреби учня 

У 2022-2023 н.р. в закладі була можливість будувати власну освітню траєкторію дітям з особливими освітніми потребами.

Здобувачі освіти мали право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів. 

Організація інклюзивногонавчання та зарахування учнів з ООП до закладу відбувалося відповідно до чинного законодавства. У ліцеї наявні законодавчі акти, нормативно-правові документи, що регламентують упровадження інклюзивного навчання в закладі, створений банк даних дітей з особливими освітніми потребами.

 У 2022-2023 навчальному році було створено  1 клас з інклюзивною формою навчання (1 учень).

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для таких дітей забезпечується шляхом створення для кожного учня індивідуальної програми розвитку, адаптації або модифікації навчального матеріалу асистентом вчителя, забезпечення учня спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку.

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є: 

 • визначення особливих освітніх потреб дитини; 
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
 • створення інклюзивного освітнього простору; 
 • надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; 
 • забезпечення учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку; 
 • здійснення психолого-педагогічного супроводу  дитини протягом усього періоду навчання із обов’язковим залученням батьків до освітнього процесу.

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. На веб-сайті закладу розміщено методичні рекомендації для вчителів, поради та рекомендації для батьків щодо навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Ліцей співпрацює з комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Радивилівської міської ради.

Для регуляції емоційної сфери та психологічного розвантаження оформлено інклюзивно-ресурсну кімнату, забезпечену ігровими, допоміжними  матеріалами для корекції розвитку дітей з ООП.

 Сучасне суспільство робить акцент на виховання особистості компетентної, активної, творчої, яка усвідомлює глобальні проблеми людства, готової посильно брати участь у їх вирішенні. Зараз необхідні люди, які мислять не шаблонно, які вміють шукати нові шляхи вирішення запропонованих завдань, знаходити вихід з проблемної ситуації. Ще однією з актуальних завдань є індивідуальний підхід і допомога кожному учневі. Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю.

 Звичайно, у час російської агресії   учні мали змогу брати участь у ІІ та III етапі предметних олімпіад за власним бажанням і згодою батьків, тому вони були учасниками олімпіад з української мови і літератури, математики, географії, хімії, трудового навчання, історії,хімії, англійської мови, правознавства та у конкурсах з української мови і літератури ім. Т. Шевченка, ім. П. Яцика. 

За результатами ІІ етапу олімпіад:

 • з математики  Вичаковський Роман, учень 10 класу зайняв ІІ місце;
 • з біології Вичаковський Роман, учень 10 класу зайняв ІІ місце, Писарчук Дарина, учениця 8 класу зайняла ІІ місце;
 • з української мови та літератури Левценюк Дарина, учениця 9 класу зайняла ІІІ місце, Мальник Маріанна, учениця 7 класу зайняла ІІІ місце;
 • з фізики Береза Тетяна, учениця 11 класу зайняла ІІІ місце;
 • історії України Вичаковський Роман, учень 10 класу зайняв ІІ місце;
 • з хімії Вичаковський Роман, учень 10 класу зайняв ІІІ місце;
 • з англійської мови Вичаковський Роман, учень 10 класу зайняв ІІ місце;
 • з правознавства Вичаковський Роман, учень 10 класу зайняв ІІ місце.

За результатами ІІІ етапу олімпіад Вичаковський Роман здобув три ІІ місце з правознавства, математики, історії України та одне ІІІ місце з біології.

Учні ліцею були учасниками ХХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, за результатами ІІ етапу якого Галанець Антон, учень 4 класу здобув ІІ місце, Харчук Алевтина, учениця 5 класу здобула ІІІ місце.

           Як відомо, дієвим засобом підвищення пізнавальної активності, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: турніри, різноманітні інтелектуальні конкурси, участь у діяльності громадських об’єднань.

Роман Вичаковський ,  учень 10 класу, нагороджений премією Міського голови  за активну участь та перемоги у обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Упродовж  навчального року учні закладу брали активну участь у  конкурсах різних напрямків та отримали перемоги:

 • І етап конкурсу «Моя Батьківщина Україна», де здобули два ІІ , одне ІІІ  та одне І місця.
 • Обласні етапи конкурсів:
 • «Ластівка міська – птах 2022» Писарчук Дарина, учениця 8 класу зайняла І місце;
 • «Оксамитовий рай» Чукась Анастасія, учениця 3 класу зайняла ІІ місце;
 • «Моя країна Україна!» Харчук Алевтина, учениця 5 класу зайняла І місце;
 • «Парки – легені міст і сіл» Сафонова Поліна, учениця 8 класу зайняла І місце;
 • «Писанкове дерево» Чуй Анна, учениця 7 класу зайняла І місце
 • Конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямків у номінації «Біологія (ботаніка)» Писарчук Дарина, учениця 8 класу здобула ІІІ місце, у номінації «Медицина та охорона здоров’я» Кощук Катерина, учениця 7 класу здобула І місце.
 • ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Образотворче мистецтво» Сафонова Ольга, зайняла І місце.
 • «Код Нації. Українська сніжниця» здобули І місце.

Діяльність гуртків, секцій і об’єднань різних напрямів допомагає виявленню нахилів, обдарувань, здібностей та надає можливість кожній дитині саморозвиватися та вдосконалюватися. У закладі широкий вибір гуртків,  за інтересами (всього 4): «Вокальний», «Волейбол», «Патріот», «Комп’ютерна школа»,що дає можливість учням  розвинути свої здібності в різних сферах: художньо-естетичному, спортивно-туристичному, національно-патріотичному, інтелектуальному, соціальному; сприяє всебічному розвиткові учнів. Заняттями в гуртках охоплено 37,5% здобувачів освіти. 

ІІ. 2. Наскрізний процес виховання 

Уся система виховання в закладі має на меті допомогти учневі стати самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки цьому  система виховної роботи в ліцеї сприяє мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

Головна мета виховної роботи виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров`ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

Пріоритетами у виховній роботі закладу є:

 • реалізація особистісно – орієнтованого підходу в навчальному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культур;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у навчально-виховному процесі закладу.

По кожному з пріоритетних напрямів планується і проводиться конкретна робота, а саме: тематичні тижні із розробленими загальношкільними  та класними тематичними заходами, агітаційні, профілактичні заходи, відкриті виховні години, інтелектуальні ігри тощо. Слід відмітити, що на хорошому рівні проходять заходи, спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді: перший урок у 1-11 класах, тиждень правових знань, тематична лінійка, приурочена Дню українського козацтва, краєзнавчий похід «Шляхами козацької слави» у с. Батьків, відеоролик до Дня української писемності та мови, свято «Мово рідна – слово рідне», урок скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр., інтелектуальна гра до Дня українського козацтва, година мужності «Он де, люди, наша слава, слава України», розмова в дружньому колі «Що я знаю про Україну?», КВК «Козацькому роду нема переводу», заочна подорож «Сто чудес України. Минуле, теперішнє, майбутнє України», година спілкування «Козацькі клейноди», виховна година «Минуле, теперішнє, майбутнє України у вчинках українців. Герої АТО – наші земляки», історичний КВК «Слава козацька жива», виховний захід «Наше коріння в тобі, Україно», Всесвітній день права, дебати «Моя Україна європейська та незалежна країна», урок мужності «Крути в пам’яті людей навіки», День рідної мови, Тиждень академічної доброчесності, Тиждень безпеки дитини, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень екології, Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень здоров’я.

Педагоги впродовж усього навчального року  використовують різноманітні форми і методи виховної роботи з учнями. Найбільш ефективними є такі, які пропонують самі учні: заходи з елементами тренінгу, змагання, ігрові, рольові ситуації, інтелектуальні брейн – ринги, інсценізації, круглі столи. Використовують нову форму роботи – заняття з елементами тренінгу. Такі форми роботи допомагають учневі почувати себе розкуто, вільно висловлювати свої міркування, доводити свою думку, набувати знання, досвід від педагога та товаришів-ровесників.

Впродовж навчального року питання виховної роботи слухаються на нарадах при директорові: «Про стан роботи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Про стан родинно-сімейного виховання, зв’язки сім’ї та школи», «Профілактика шкідливих звичок серед учнів в роботі класних керівників», «Аналіз рівня вихованості учнів», «Про результативність участі учнів в позакласних заходах».

Розглядаються питання виховної роботи на класних батьківських зборах в онлайн режимі, засіданнях методичних об’єднань, проводились оперативні наради класних керівників.

Проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед учнів, а саме:  планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, щорічно у вересні проводяться Всеукраїнські рейди: «Урок» та «Увага! Діти – на дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень безпеки дитини, Тиждень знань з безпеки життєдіяльності.

Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, поглиблення знань дітей з історії рідного краю, залучення учнівської молоді до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у школі склалася і діє система національно-патріотичного виховання учнів. 

До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, учні ліцею приєдналися до Всесвітньої акції «Голуб миру», проведено тематичну лінійку «Ми за мир!».

Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисників та Захисниць України,  з метою популяризації українських традицій, любові до рідної землі   у закладі було проведено:

 • виставку малюнків «Мій рідний край»;
 • спортивні змагання «Козацькі забави»;
 • тематична виставка у шкільній бібліотеці;
 • виховний захід «Ми маленькі козачата» (1-2 класи);
 • уроки мужності до Дня захисника України.

21 листопада до Дня Гідності і Свободи в школі було проведено тематичні виховні заходи, учні переглянули документальні фільми про події на Майдані.

З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу в роки голодомору 1932-1933 р.р. для учнів 6 та 7 класів проведено екскурсії в шкільному музеї, під час якої школярі дізналися про причини, початок та наслідки страшної трагедії. А для дев’ятикласників було проведено урок пам’яті «Голодомор 1932 – 1933 років». Учитель історії Валентина СТРУСЬ розповіла про події, що відбувалися на території України та наших сіл у період 1932 – 1933 років. Зачитала спогади очевидців трагедії 1932 – 1933 років. Також підготовлено тематичну виставку літератури та документів. 

З метою виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любові до Батьківщини, людської гідності, формування національної свідомості школярів, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення Дня Соборності України було організовано та проведено низку заходів: урок державності «Шлях до незалежності», тематичні виховні години «Велика злука – великі сподівання», «Захід, схід – одна країна! Це – соборна Україна», «Я люблю Україну», виставка малюнків учнів  1-4 класів «Моя чарівна Україна».

Педагогічний колектив закладу проводить значну роботу по правовому та моральному вихованню учнів. Учителі на уроках і виховних годинах прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і свобод громадян.

Адміністрацією закладу та класними керівниками проводиться робота з батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед  неповнолітніх: відвідування сімей удома, профілактичні бесіди з питань навчання та виховання учнів. Соціальний педагог, практичний психолог ліцею індивіду­ально працюють з батьками та учнями, що по­требують підвищеної педагогічної уваги, з ними проводиться робота щодо корекції поведінки дітей.

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та бездоглядності,  педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. На постійному контролі перебуває шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проводяться рейди контролю за відвідуванням, за наслідками проведеної роботи зроблено детальний аналіз стану відвідування учнями школи, у кінці семестру видано відповідний наказ по школі.

Ліцей підтримує тісний зв’язок з правоохоронними органами, представники яких проводять профілактичні бесіди зі школярами. 

18 жовтня відзначався  Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Щоб   привернути увагу, розповісти про ризики,  на які наражаються українці, соціальним педагогом Юлією ВОЛЯНЮК та практичним психологом Лєною АНТОНЮК проведено заняття щодо протидії торгівлі людьми для учнів 9 класу.  Його мета – підвищити рівень поінформованості та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми, обговорити причини, форми та ознаки цього явища, проінформувати про організації, куди можна звернутися за допомогою.

13 листопада у  Всесвітній   день  доброти було проведено виховні заходи «Я вірю в силу доброти» та «Добро починається з тебе», а до Всесвітнього  дня дитини, який відзначається 20 листопада, – виставку малюнків «Щасливе дитинство» та тематичний захід «Дитинство без війни».

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників освітнього процесу з 16 по 20 листопада в нашій ліцеї проходив Тиждень толерантності. Протягом тижня практичним психологом Лєною АНТОНЮК та соціальним педагогом Юлією ВОЛЯНЮК для учнів 1- 4 класів проведені розвиваючі заняття «Крокуємо у світ толерантності»,  «Виховуємо толерантність », «Ми різні, але разом», для учнів 5-6 класів –  тренінгове  заняття «Толерантність в колективі». Учнями 7 класу оформлено тематичну стінгазету «Наш світ толерантності», де учні мали змогу висвітлити цікаву інформацію стосовно даної теми. Для учнів та педагогів проведено акцію «Разом до вершин на крилах толерантності», під час якої всі мали змогу поділитися своїми думками щодо рис, якими повинна володіти  толерантна людина та гарними справами, що робить людину толерантною.

Із метою підтримки медичних працівників у протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, розуміння важливості роботи лікаря в умовах пандемії, учні долучилися до акції «Дякую тобі, лікарю!»

19 грудня, у день Святого Миколая, здобувачі ліцею відвідали Радивилівський будинок для людей похилого віку та передали усім тим, хто там перебуває теплі слова – привітання з прийдешніми святами та солодкі подарунки.

Належним чином у закладі організована краєзнавча та природоохоронна робота. З метою пропаганди серед молоді бережливого ставлення до природи учні ліцею взяли участь у дистанційному конкурсі «Новорічна композиція» та загальнодержавній акції «Нагодуй птахів взимку».

Велика увага в школі приділяється естетичному вихованню учнів. Впродовж  2022-2023 навчального року організовувалися різноманітні заходи, які формували в учнів естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти:  онлайн вітальня до Дня вчителя, свято «Золота осінь» (початкові класи), відеопривітання до Дня Святого Миколая, новорічний відеоколаж для учнів ліцею, розважальна новорічна програма для учнів, калейдоскоп заходів до Дня рідної мови.

З метою профорієнтації учнівської молоді в школі  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні в сучасному суспільстві. 

У напрямку родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свої професії  та захоплення .

  Екологічне виховання проводиться під час уроків біології, екології та в позакласній роботі. Ця робота велась під керівництвом вчителя  Валентини ШУЛЯК. Діти постійно беруть участь в упорядкуванні шкільної території. Стали традиційними виставки «Квітковий вернісаж»», свято осені «Ходить гарбуз по городу», виставки квітів «Доземно вчителю вклонюсь». Здобувачі освіти є постійними учасниками та призерами конкурсу «Молодь обирає здоров’я». Щорічно у закладі проводиться Тиждень екології, впродовж якого не лише вчитель біології та екології задіяний у проведенні тематичних заходів, а й  усі класні керівники.

  Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет, інформаційних дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп курінню», участь учнів в Дні фізкультури та спорту та Олімпійському дні. Стали традиційними анкетування учнів 6 – 7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів   8 – 11 були проведені тренінги « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію. Задля  формування навичок здорового способу життя практичним психологом впродовж року організовувалися та проводилися тренінги для школярів: «Збережи своє життя», «Наркотикам скажімо НІ!», «Здоров’я – найбільше багатство», «Бути здоровим – бути успішним». З метою підвищення обізнаності щодо шкідливого впливу на здоров’я вживання тютюну, надмірного вживання алкоголю, нездорового харчування та низької фізичної активності, а також щодо негативного впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища для здобувачів освіти та батьків на офіційному сайті закладу розміщено матеріали щодо здорового способу життя. Класними керівниками було проведено низку виховних заходів щодо інформування здобувачів освіти про шкідливий вплив на здоров’я через недотримання режиму сну та відпочинку, в тому числі нераціональної організації навчання, праці, а також тривалого психоемоційного напруження та втоми: «Здоровий спосіб життя: мотивація і життєві компетентності», «Безпека — базова потреба людини»,  «Поняття соціальної і здоров’язбережувальної компетентності», «Цінуй своє життя», «Режим сну та здорове харчування – невідємна здоров’язбережувальна складова». Здобувачі освіти нашого закладу щорічно є призерами обласного етапу конкурсу «Молодь обирає здоров’я». З метою  забезпечення здорового харчування, в закладі розроблено та затверджено Держпродспоживслужбою сезонне чотиритижневе меню, яке відповідає нормам затверджених Постановою КМУ від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»  та збірнику рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах від Євгена Клопотенка.

Напередодні Нового року для усіх учнів були проведені Новорічні заходи по класах, які готували класні керівники із допомогою педагога – організатора Віри ПУТЯК.

Стало традиційним проведення свята Дня Святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято готувала класний керівник 4 класу Зоя ПИЦУРА.

  Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, велосипедного туризму. Особливо вдалими були турніри з  волейболу та футболу. Коригує цю роботу Микола КОТЮК.

На належному рівні працює педагог-організатор Віра ПУТЯК, яка надає допомогу класним керівникам та учням ліцею  у проведенні виховних заходів.

У школі діє учнівський парламент. Впродовж  року було проведено планові засідання парламенту та відділів. Педагог-організатор Віра ПУТЯК постійно надає допомогу учнівському самоврядуванню у проведенні  засідань учнівської ради, у розробці свят та вечорів, проведенні тематичних лінійок.

Успіх виховання багато в чому залежить від правильного врахування та об’єктивності оцінки його результатів, тому в закладі особлива увага приділялась аналізу виховного процесу.

Шкільний колектив та усі класні учнівські колективи згуртовані на достатньому рівні, про що свідчить участь учнів у виховних заходах. Виконавська та усвідомлена дисципліна характерна значній кількості учнів ліцею. Громадська активність учнів, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність притаманні більшості учнів.

Батьки надають допомогу та підтримку в організації та проведенні позакласної  виховної роботи з учнями (гуртки, екскурсії, туризм, ремонт навчальних кабінетів).

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

ІІІ. Ефективне управління

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження Державних стандартів освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу та здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю і планів виховної роботи класних керівників.

У закладі освіти в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність ЗЗСО. З підключенням школи до мережі Інтернет є можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту національної академії наук, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

Працює програма «Курс школа», функціонує сайт закладу, створено сторінку у Facebook, завдяки чому є змога діяти згідно із Законом про доступ до публічної інформації, а також вести просвітницьку роботу та всеобуч з батьками та учнями нашого закладу. 

Адміністрація закладу приділяє велику увагу мотивації колективу до самоосвіти, удосконалення навичок роботи з ІКТ, обміном досвіду з цих питань. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. 

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, проведення яких мали на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, забезпечення підвищення якості освітнього процесу, зокрема, реалізацію річного плану та стратегії розвитку закладу:

 • педрада «Нова українська школа: умови модернізації та інтеграції»
 • педрада «Відстеження особистісного розвитку дитини, формування навичок контролю та оцінних умінь в освітньому процесі як чинник модернізації процесу навчання, «Нова українська школа – простір для успішної самореалізації учня як особистості, громадянина, фахівця майбутнього

ІY. Сучасне освітнє середовище

 Дизайн освітнього простору в ліцеї  спрямований на розвиток дитини та мотивацію її до навчання. Навчальні приміщення закладу сучасні, теплі, комфортні та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

Освітній простір організований так, що вчитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мають змогу безпечно переміщуватися і мають місце для зберігання особистих речей. 

Ще раз наголошую, що учні в школі не вчаться жити, а живуть. Саме вони – повноцінні господарі закладу, ініціатори та організатори оновлення та вдосконалення освітнього простору

Педагогічний колектив працює над  створенням в закладі атмосфери спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу. Так найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) є профілактика. У 2022-2023 н.р. проводилися навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву. 

Керівництво закладу сприяє створенню психологічного комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу та взаємну довіру.

Організація харчування школярів

Харчування здобувачів освіти було організовано згідно Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Закону «Про охорону дитинства», законів  України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення  податком на додану вартість» (із змінами), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», наказів по закладу від 01.09.2022 №99 «Про порядок організацію харчування учнів та створення комісії з бракеражу продуктів харчування  та продовольчої сировини», від 01.09.2022 №103 «Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань».

На початку навчального року наказом по закладу від 01.09.2022 №106 «Про порядок організацію харчування учнів та створення комісії з бракеражу продуктів харчування  та продовольчої сировини» призначено відповідальною за організацію харчування учнів ліцею заступника директора з виховної роботи Оксану СТОРОЖУК, складено списки дітей на пільгове харчування, затверджено графік харчування учнів.

Адміністрацією закладу приділялась увага питанням організації харчування: встановлено режим харчування відповідно до режиму роботи ліцею; перспективне меню погоджено в Держпродспоживслужбі; щоденно вивішувалось меню, яке затверджувалось директором; учні отримували їжу в один і той же час відповідно до графіку, затвердженого директором ліцею; забезпечувався систематичний контроль за виконанням натуральних норм харчування і якістю продукції, яка надходила до їдальні, здійснювався контроль організації пільгового харчування дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства». До перспективного меню у 2022-2023 навчальному році додано нові страви із рецептурного збірника Євгена КЛОПОТЕНКА, що становлять 80% від усіх страв.

Директором ліцею Іриною ПОЛЬОВОЮ, заступником директора з виховної роботи Оксаною СТОРОЖУК регулярно здійснювався контроль за виконанням посадових інструкцій працівниками харчоблоку; за культурою харчування дітей; відповідно видачі об’єму готових страв, умовами зберігання продуктів тощо. За результатами контролю складались акти, питання організації харчування розглядалось на нарадах при директорові щомісяця.

У травніі 2023 року здійснено аналіз стану охоплення учнів школи різними видами харчування. Встановлено, що в ІІ семестрі 2022-2023 навчального року в ліцеї навчалося 160 учнів, гарячим харчуванням було охоплено 120 учнів, що становить 75% від загальної кількості учнів закладу.

У закладі організовано харчування учнів пільгових категорій:   2 учнів з малозабезпечених сімей,  7 учнів, батьки яких є учасниками бойових дій, 2 дітей, батько яких є інвалідом війни, 8 учнів з категорії внутрішньопереміщених дітей. Контроль за організацією харчування та облік учнів пільгових категорій здійснювала заступник директора з виховної роботи Оксана СТОРОЖУК.

Забезпечення учнів 1-11 класів гарячим харчуванням:

Всього учнів  Забезпечено учнів 1-11 класів гарячим харчуванням за кошти міського бюджету. З них: К-сть учнів, що харч. за кошти батьків
діти – сироти, позбавл. батьк. піклуваннядіти з  ООПдіти із малозабезпеч. сімейдіти,  батько яких є інвалідом війнидіти, батьки яких є сучасн. АТО/ ООСдіти, батьки яких є сучасн. бойових дійдіти у  СЖОДіти ВПО          120 (75%)
1601 (0.6%)2 (1.25%)2 (1.25%)7 (4.37%)8 (5%)

У закладі щомісячно аналізується виконання натуральних норм харчування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних закладах». Аналіз перспективного меню та вибірки продуктів за вересень-грудень 2022-2023 навчального року показав, що норми харчування виконувались в середньому на 91%. Залишки їжі на тарілках не перевищували 15% від об’єму порцій.

Договори на постачання продуктів харчування були заключені із ФОП IШкурник Валентиною Іванівною та ФОП Меснікович Марією Іванівною.

Документація на харчоблоці оформлена і ведеться згідно вимог: журнал бракеражу готової продукції; журнал бракеражу сирої продукції; журнал здоров’я працівників харчоблоку; книга складського обліку; заявки на продукти; журнал обліку відходів під час приготування страв.

Приміщення для прийому їжі естетично оформлені, облаштовані столами стільцями й лавочками. Вони мають гігієнічне покриття, легко миються, стійкі до гарячої води та дезінфікуючих засобів. Висота столів та лавочок відповідає зросту молодших школярів. Для усіх учнів ліцею створено умови для організованого миття рук перед прийомом їжі.

У виробничих приміщеннях харчоблоку зроблено поточний ремонт, замінено технологічне та холодильне обладнання. Регулярно замінюється розбитий столовий посуд. Придбаний посуд сертифікований.

Харчоблок було забезпечено необхідними сертифікованими миючими та дезінфікуючими засобами, які зберігалися в окремо відведених місцях.

На харчоблоці працювали професіонали, які добре знають технологію приготування їжі та санітарно-епідеміологічні норми. Це кухар                         та підсобний робітник, які забезпечували гаряче харчування учнів. Працівники їдальні своєчасно пройшли медичний огляд і мають допуски до роботи.

Педагогічний колектив у системі формує культурно-гігієнічні навички харчування школярів: своєчасний прийом їжі, дотримання графіку харчування, миття рук до і після прийому їжі, поведінки учнів за столом. Здобувачі освіти забезпечені рідким антибактеріальним милом, індивідуальними та одноразовими (паперовими) рушниками й серветками.

Однак, не зважаючи на все вищеназване залишається проблемним питання про необхідність посилення роз’яснювальної роботи з учнями щодо культури прийому їжі, значення здорового харчування як у навчальному закладі, так і вдома.

Так, наш ЛІЦЕЙ ГОТОВИЙ відчинити двері для учнів у 2023-2024 навчальному році.

Ми  розуміємо, що НАЙГОЛОВНІШЕ зараз – це є БЕЗПЕКА учнів!

Дякую учням, батькам за розуміння, підтримку, здорову критику.

Дякую педагогам, які просто розривалисяся у своїх розкладах, змінах, формах навчання, але наповну викладалисяся на уроках заради майбутнього наших дітей, заради нашого з вами майбутнього!

Віримо в Україну!

Віримо і дякуємо ЗСУ!

Віримо і бережемо свої родини!

Віримо та підтримуємо наш ліцей!

Дякую за підтримку, розуміння та незламну віру у перемогу учням, батькам, педагогам, громаді!