Звіт директора 2018/2019 н.р.

Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 за результатами діяльності у 2018-2019 навчальному році

ВСТУП

У сучасних умовах освіта набуває особливого значення для нагромадження людиною професійних знань, навичок, мотивацій, для формування духовності, розуміння та пізнання людиною свого існування. Значно підвищується роль знань, їх накопичення для виходу на новий рівень інформаційних технологій, докорінний вплив на соціальну природу людини.

Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання створити комфортні умови навчання для дитини та забезпечити якісну освіту, а також бути максимально відкритим з громадськістю.

Передумовами розвитку закладу в умовах Нової української школи є правильна управлінська діяльність, якісний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічне забезпечення,прозорість та інформаційна відкритість, формування довіри суспільства до системи освіти, гарантування її якості.

Сучасний заклад освіти повинен створювати рівний доступ всіх учасників освітнього процесу.

Понад 65% населення України сьогодні, в цю хвилину, дотичні та зазнають впливу системи освіти в Україні. Насправді ж практично все населення нашої держави – продукт системи освіти.

Описание: logo

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Серед них 20 учнів 1-го класу нашої школи з 1 вересня 2018 року розпочали навчання за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко.  Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей. Державний стандарт початкової освіти передбачає поділ на 2 цикли: І цикл –1-2 класи, ІІ цикл – 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Важливим елементом нового змісту освіти є ранкова зустріч. Ранкова зустріч дає можливість навчити дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один до одного, сприяють формуванню цілісного колективу.

Завдяки підтримці батьківської громадськості міського голови Миколи Карапетяна   у класному приміщенні, де навчаються першокласники здійснено капітальний ремонт. Кімнату оснащено меблями, проектором, комп’ютерною технікою. Наявний  ламінатор. Придбано одномісні парти, які легко трансформувати для групової роботи. Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах,  також індивідуально облаштовано навчальні осередки. Є куточок відпочинку, усамітнення, змінний тематичний осередок, зона художньо-творчої діяльності, дитяча класна бібліотечка, куточок живої природи. Кожен першокласник у класі має власну скриньку, де зберігає необхідне для навчання та розвитку приладдя.

100% педагогів прослухали 60-годинний курс для вчителів початкової школи та отримали сертифікати на платформі EdEra. Вчитель початкових класів та   англійської мови пройшли навчання за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленою відповідно до Концепції НУШ, на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Заручившись підтримкою батьків, 20 академічно здібних і обдарованих першокласників разом з мудрим, енергійним наставником Т.В. Памічникстворюють власну «формулу успіху» на шляху до поповнення рядів інтелектуальної еліти нації.

Станом на 01.08.2019 року в школі навчається в 164 учені у 11 класах. Середня наповнюваність одного класу складає 25,6 учнів. Кількість дітей у групах продовженого дня становить 26. У школі навчається 2 дітей за індивідуальною формою навчання.  

Саме у такій школі індивідуальні особливості дітей та їх особливі освітні потреби сприймаються як корисний ресурс, особиста унікальність, а не проблема. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. Завданням нової  української школи є створення інклюзивного освітнього середовища – сприятливого середовища для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їх потреб та можливостей. У школі філологічний профіль, добре розвинений спортивно-оздоровчий напрям.

Учнів школи — майбутніх інтелектуалів українського суспільства — навчають їхні наставники — 57 енергійно-творчих педагогів, які вміють посіяти у серцях вихованців зерна людяності, патріотизму, національної гідності.

У педагогічному колективі панує тверде переконання, що кожен учень — це унікальна і неповторна індивідуальність.

Якісний склад педагогічного колективу закладу складає:

Колектив закладу складає  57 педагогічних працівників та 15 працівників технічного персоналу. З них: 1 педагог має науково-педагогічне звання ,доцент, 4 мають педагогічне звання «Вчитель методист», 16 – «Старший учитель», 32 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 9-першу, 13-другу і 3 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». 7 нагороджені почесною грамотою МОНУ.

У закладі створені умови для професійного зростання педагогів. Педагогічні працівники підвищують свою професійну майстерність при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, проводять та відвідують різні міські, регіональні та міжрегіональні семінари, тренінги, педпрактики.

Проходять онлайн навчання, курси на сайтах ED era, Prometheus, Інтелект.

Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з вимогами Типового положення про атестацію та відповідно до перспективного плану проходження атестації вчителів. Виконано на 100% план курсової перепідготовки вчителів при Рівненському обласному інституті післядипломної освіти згідно визначених термінів.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Державна підсумкова атестація за курс початкової загальної середньої освіти учнів 4-го класу проводилась у формі підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: з української мови, літературного читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із затвердженим розкладом. Порядок проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів відповідав нормативним вимогам початкової школи. Результати державної підсумкової атестації учнів 4-го класу закладів узагальнено в таблиці.

№ п\пПредметиК-сть учнівРівень навчальних досягнень за рікК-сть учнівРезультати ДПАРозбіжність у показниках
В  Д  СП  В ДСПВДСП
1Укр.мова1977501977500000
2Математ1985601985600000

Аналіз результатів показав, що більшість учнів виконали роботи з усіх предметів на достатньому та високому рівнях.

Отже, результати ДПА  в 4 класі засвідчують,  що більша частина учнів  4-го класу має стійкі  знання для виконання завдань не лише  репродуктивного типу, а й  пошукового  та творчого, які передбачають для розв’язку пізнавальних задач необхідних логічних операцій, вимагають від учня проявити гнучкість, нешаблонність мислення, уміння використовувати уже відомі опорні знання в новій навчальній ситуації.

        Учні 9-го класу проходили атестацію з трьох предметів інваріантної частини робочого навчального плану: двох обов’язкових предметів – української мови , математики та  правознавства.

            Узагальнені результати атестації подані в таблиці

№ п\пПредметиК-сть учнівРівень навчальних досягнень за рікК-сть учнівРезультати ДПАРозбіжність у показниках
В  Д  СПВДСП  ВДСП
1Укр. мова16168116195103-3 0
2Матем.161411016231101100
3Правознавство16466016475001-10

          Результати державної підсумкової атестації  з української мови (диктант)  (вч. Мисаковець Л.В.)  є такими: високий рівень – 6,3%, достатній – 37,5%, середній – 50%.  Успішність  становить 93,75%, якість знань –43,75%,  що на 18,75% більше  результатів річного оцінювання.

  Значна частина учнів написали диктанти на 1 бал вище річної оцінки, інші – на рівні річної. Достатній  рівень підвищено на 30%. Це свідчить, що вчителька  Мисаковець Л.В.  добре підготувала  учнів   до державної підсумкової атестації, а більшість учнів 9 класу  старанно до неї готувалися.

  Державну атестацію з математики (вч. Колдун Т.І.) проходили усі 16 учнів. З них високий рівень виявили 2 учні (12,5%), достатній  3 учні (18,75%), середній – 11 учнів.  Більшість учнів мають середню підготовку , слабо володіє навчальним матеріалом,  на практиці частково вміє використовувати набуті знання.  Майже усі учні добре справилися із тестовими завданнями І частини роботи.

   Успішність становить 100 %, якість знань –  31,25%  що свідчить про те, що вчительКолдун Т.І. підготувала  учнів   до державної підсумкової атестації, але більшість учнів 9 класу  не досить старанно до неї готувалися.

 Державну підсумкову атестацію з основ правознавствана високому рівні написали 25% учнів, на достатньому – 43,75%, на середньому – 31,25%. Успішність становить 100%, якість знань – 68,75%. Достатній рівень підвищено – на 6,5%.Це свідчить, що вчителька  Гавришок І.Ю.  добре підготувала  учнів   до державної підсумкової атестації, а більшість учнів 9 класу  старанно до неї готувалися.

        Випускники 11 класу складали ДПА у формі ЗНО  з  української  мови, математики, історії України, англійської мови, біології та один  з географії.

Результати ДПА наступні:

ПредметиК-сть учнівРівень навчальних досягнень за рікК-сть учнівРезультати ДПАРозбіжність у показниках
В  Д  СПВ Д  СПВ  Д  СП
Укр. мова100352203520000
Історія України90630906300000
  Географія10010100100000
    Біологія41030410300000
Англійська мова40301403010000
Матема-тика20011200110000

Порівнюючи результати ДПА з річними оцінками з усіх предметів можна зробити  висновок,  що учні 11 класу  повністю підтвердили свої знання під час складання ДПА. Хоча загальний рівень навченості  досить низький з усіх предметів.

           В цьому навчальному році для двох учнів 6-го класу було продовжено індивідуальне навчання. Але попри сподівання учні Возний А. та Мартинюк Т. свої навчальні досягнення не покращили.

З метою перевірки якості і рівня знань, умінь і навичок учнів  адміністрацією школи було проведено підсумкові  контрольні роботи з базових дисциплін.

Слід відмітити, що успішність  при написанні  контрольних робіт в середньому по школі становить 94,4%, а якість знань – 57,9 %. Середній бал становить – 7,1.

Учні 4 класу показали хороший рівень навчальних досягнень.  Якість знань  становила в середньому 69,8 %.Основна маса учнів засвоїла навчальний матеріал на високому (38%)  і достатньому рівнях (32,4%). Середній бал по усіх предметах склав 8,2.Нижчий рівень навчальних досягнень  показали учні даного класу з англійської мови (якість знань склала 50%).

Результати перевірки контрольних робіт свідчать про те, що основна маса учнів 9-го  класу здобула необхідні знання на середньому (44,1%) та достатньому  рівнях (31,4). 12,75 % учнів одержали знання на високому рівні,а 11,8 % – на низькому.Процент успішності в середньому склав 88,1 %, а якості знань – 45,9 %. Середній бал з усіх предметів склав 6,4.Низькою є якість знань учнів з  алгебри, геометрії, англійської мови та історії України.

Успішність учнів 11-го класу по всіх контрольних роботах становить 95,1%,а якість знань  – 58%.Середній бал по усіх предметах склав 6,6.В основному одинадцятикласники засвоїли програмовий матеріал на достатньому (44,3%) та середньому (36,3%) рівнях. 

       Результати контрольних робіт та порівняльну характеристику успішності, якості знань та середнього бала учнів 4,9,11 класів по контрольних роботах та за ІІ семестр подано в додатках 1,2,3,4.

К Л А СПредметУчнів у класіПиса-лоро-боту               Р І В Е Н Ь% успіш-ності% якості знаньСередній бал
Висо-кийДостатнійСеред-нійПочат-ковий
4Укр. мова191977510073,68,2
9Укр.мова1614156285,742,86,2
11Укр. мова10944188,844,46,1
9Укр. літер.161415810042,96,3
11Укр. літер.10935188,933,35,7
9Зар.літер.1614256192,9506,4
11Зар.літер.10814310062,57,9
4Математ.191884610066,78,7
9Алгебра1616225756,3255,1
11Алгебра10714210071,46,9
9Геометрія16151210286,7205,4
11Геометрія10962188,966,76,4
4Анг.мова1916358100506,9
9Анг.мова1613129192,323,15,6
11Анг.мова1096310066,76,7
9Істор.Укр.1613128284,623,15,8
11Істор.Укр.10725100295,5
9Вс.історія1613137284,630,86
11Вс.історія10821510037,56,5
9Правознав161328310076,97,6
9Біологія16  16157382,337,55,9
11Біологія1010144190506,6
4Природозн191897210088,98,9
9Географія161124510054,56,9
11Економіка1010252190707,4
9Фізика1614128378,621,55,6
11Фізика10814310062,56,5
9Інформатика1613671001009
11 Інформатика109721001009
9Хімія16112441100456,9
11Хімія1010153190666,6
9Основи здоров’я161428410071,47,4


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування учнів школи у 2018/2019 навчальному році здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів України, рішень та наказів місцевих органів влади:

Закони України:

 • «Про охорону дитинства»;
 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 • «Про освіту».
 • «Про загальну середню освіту».

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (від 22.11.2004 № 1591);
 • «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість» (від 02.02.2011 № 116).

Накази Міністерства України:

 •  «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (від 01.06.2005 № 661/10941).

У 2018/2019 навчальному році харчування учнів здійснювалось на базі шкільної їдальні. Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (  медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). Всі працівники їдальні  вчасно проходять медогляд та допущені до роботи. Працівники харчоблоку закладу дотримуються режиму харчування, технологічного процесу обробки продуктів (заготівля, зберігання сухих продуктів), вимог утримання приміщення для первинної обробки овочів.  Виконуються правила миття посуду, його зберігання, застосовуються дозволені миючі засоби. Столовим посудом їдальня забезпечена в достатній кількості. Не допускається використання битого, надщербленого посуду, що є одним їз заходів профілактики та запобігання кишковим інфекціям. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом, все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

Шкільна їдальня має все необхідне технологічне обладнання та посуд. Було придбано новий посуд на суму 5 тис.грн, закуплено нові меблі на суму 17 тис грн.., придбано новий холодильник). Якість харчування контролювалась бракеражною комісією (щоденно), склад якої визначається наказом по школі,  виданим на початку навчального року.

Продукти, що використовувались при приготуванні їжі, обов’язково мали сертифікати якості. В кінці кожного місяця підводились підсумки харчування учнів та складалась накопичувальна відомість, в якій зазначались: калораж продуктів (в калоріях), що використані та за рахунок яких продуктів (жири, білки, вуглеводи). Аналізувалась збалансованість продуктів за цими показниками. Упродовж  2018/2019 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів пільгової категорії з розрахунку 12 грн. на день. За кошти батьків було організоване гаряче харчування учнів 1-11 класів. 

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Виховна робота  у 2018-2019 н.р. була  спрямована на виховання національної гордості сімейних та державних традицій, патріотизму, основ християнської моралі.

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі формування особистості, а отже, й підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – це від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового.

  Система виховання постійно відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, духовний та інтелектуальний компоненти свідомості. Прививає любов і повагу до рідного народу, створює умови для розвитку і розкриття природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу – найвищої цінності нації та держави.

  В основу виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь. Найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України. Ціновим засобом відображання нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину.

Тому в 2018-2019 навчальному році вся виховна діяльність була спрямована на реалізацію наступних завдань:

 1. Формування особистості патріота України та толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 2. Підвищення престижу військової служби та культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;
 3. Формування мовленнєвої культури школярів, культивування кращих рис української ментальності: працелюбність, свободу, справедливість, чесність, доброту;
 4. Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 5. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 6. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.
 7. Сприяння розвитку творчого потенціалу учнів.

Формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів

Основними напрямами роботи були правове, морально-етичне, громадянське, національно-патріотичне, художньо-естетичне, екологічне, краєзнавче, економічне та трудове, військове, фізичне виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та профорієнтаційна робота, соціальний захист учнів.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно з планом виховної роботи закладу на  2018-2019 навчальний рік, планами роботи класних керівників, вихователів, практичного психолога, соціального педагога, шкільної бібліотеки, гуртків тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.

Пріоритетами у виховній роботі школи були:

 • реалізація особистісно- орієнтованого підходу в навчальному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культур;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у освітньому процесі закладу.

Впродовж навчального року питання виховної роботи слухались на нарадах при директорові: «Про стан роботи щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини», «Про стан родинно-сімейного виховання, зв’язки сім’ї та школи», «Профілактика шкідливих звичок серед учнів в роботі класних керівників», «Аналіз рівня вихованості учнів», «Про результативність участі учнів в позакласних заходах».

Розглядалися питання виховної роботи на батьківських зборах, засіданнях методичних об’єднань класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота з учнями у класах проводиться на належному рівні, кожен учень виконує постійне або тимчасове доручення, діє  учнівське самоврядування, проте рівень культури і дисципліни школярів слід підвищувати.

По кожному з пріоритетних напрямів була спланована і проведена конкретна робота, а саме: тематичні тижні із розробленими загальношкільними  та класними тематичними заходами, агітаційні, профілактичні заходи, відкриті виховні години, інтелектуально-розважальні  ігри, тематичні квести, вікторини, різноманітні дебати та конференції тощо.

З метою  попередження та протидіїможливимзагрозамжиттю та здоров’ювихованців, у закладіпроводилися заходи безпеки на можливіризикивиникненнянадзвичайнихситуацій, терористичнихактів, диверсій, мінування. У квітні – травнібуло проведено Тижнібезпекижиттєдіяльності, безпекидорожньогоруху та Тижденьбезпекидитини, в рамках якоговідбувся День цивільногозахисту. УпродовжТижнябезпекидитинибуло проведено низку заходів:

 • проходили виховні години по класах (згідно розкладу);
 • відбулася виставкаметодичної та науково-популярноїлітератури «Безпекапонад усе» ;
 • вчителем основ здоров’я проведено лекції, бесіди на теми:«Упередженнянещаснихвипадків на воді в літнійперіод та наданняпершоїдолікарськоїдопомоги при виникненні таких нещаснихвипадків», «Один вдома. Правила користуванняелектроприладами, газовими плитами, незнайомими предметами», «Правила поведінки на вулицях і дорогах міста», «Правила поведінки із вибухонебезпечними предметами», «Безпека на дорозі», «Як необхіднодіяти при НС(різнихвидів)», «Подорож у світбезпеки»;
 • проведені хвилинкидискусії «Будь обережним на вулиці і вдома»;
 • діяли конкурс листівок  «Безпекажиття – понад усе» та конкурс на кращогознавця правил дорожньогоруху.

                Для усіх учнів школи було організовано проведення практичного заняття з відпрацювання навичок поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій за участі начальника караулу ДПРЧ – 7 Коваля В.А., а також практичне заняття «Надання першої домедичної допомоги при різних видах травм» за участі медичного працівника ФАПус.БатьківФартушинської Ю.В.

Класним керівником 8 класу організовано акцію приурочений пам’яті Чорнобильської трагедії «Привітай учасника ліквідації аварії на ЧАЕС».

 В рамках тижня організовано та проведено День ЦЗ згідно заздалегідь розробленого плану, відповідальним за який був вчитель Захисту Вітчизни Кошицький М.М., а також для учнів 10 – 11 класів вчителем проведено бесіду «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів».

            Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров’я, відзначення  Всесвітнього дня туризму (змагання  з пішохідного туризму за формою гри Квесту, спортивного орієнтування на середніх дистанціях та в естафетах), змагання з загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу та футболу.

         Слід зазначити, що на хорошому рівні пройшли заходи, спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді: перший урок у 1-11 класах, приурочений єдності та соборності України, тиждень правових знань,  урочиста лінійка, приурочена Дню українського козацтва, велопробіг до братської могили загиблих євреїв у Другій світовій війні, краєзнавчий похід (уявний) «Шляхами козацької слави», тематична лінійка до Дня української писемності та мови, свято «Мово рідна – слово рідне», урок скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр., інтелектуальна гра до Дня українського козацтва, година мужності «Он де, люди, наша слава, слава України», розмова в дружньому колі «Що я знаю про Україну?», година козацької звитяги «І покажемо, що ми, браття, козацького роду», заочна подорож «Сто чудес України. Минуле, теперішнє, майбутнє України», дебати «Козацькі клейноди», вечір-реквієм  «Минуле, теперішнє, майбутнє України у вчинках українців. Герої АТО – наші земляки» (передача маскувальної сітки в зону АТО), історичний КВК «Слава козацька жива», Всесвітній день права, акція з нагоди Дня Соборності України, ряд заходів приурочених пам’яті великого Кобзаря ( дитячий ранок «У Шевченковій світлиці», літературно-драматична композиція «У майбуття із наймолодшими іде пророк землі», виховний захід «Поклін тобі, Тарасе!», літературно-музична композиція «Ой піду я боса полем»). Такі заходи ретельно готувалися, пройшли  на високому рівні,  завжди сприймалися з увагою, пошаною, тому є результативними.

Педагоги впродовж усього навчального року  використовували різноманітні форми і методи виховної роботи з учнями. Найбільш ефективними були такі, які пропонують самі учні: заходи з елементами змагання, ігрові, рольові ситуації, інтелектуальні брейн – ринги, інсценізації, круглі столи. Використовують нову форму роботи – заняття з елементами тренінгу. Такі форми роботи допомагають учневі почувати себе розкуто, вільно висловлювати свої міркування, доводити свою думку, набувати знання, досвід від педагога та товаришів-ровесників.

На належному рівні працювала рада профілактики. Велика увага приділялась індивідуальній роботі класних керівників та дирекції школи з  дітьми, які схильні до правопорушень, та з учнями, що потребують особливої уваги.

Серед кращих заходів слід відзначити  такі: Свято «Мово рідна – слово рідне» з учнями 9 класу (класний керівник Мисаковець Л.В.), свято осені у 3 класі (класний керівник Мисик С.І.), родинне свято «Бути гідним сином своєї сім’ї» у 5 класі (класний керівник  Барабах І.М.),  “Казка в гості завітала. Миколай до нас прийшов” у 4 класі (класний керівник Пицура З.І.), свято весни у 3 класі (класний керівник Мисик С.І.), Андріївські вечорниці з учнями 10-11 класів (класні керівники Шуляк В.В. та Путяк В.В.).

З метою профорієнтації учнівської молоді в школі  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні в сучасному суспільстві.  Спеціалістами центру зайнятості в школі встановлено профорієнтаційний термінал «Живи і працюй в Україні», за допомогою якого учні в ігровій формі знайомляться з професіями, їх потребою для регіонів країни.

У напрямку родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свої професії  та захоплення.

  Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет, інформаційних дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп курінню», участь учнів в Дні фізкультури та спорту,  участь та перемога у районному фестивалі-конкурсі «Молоди обирає здоров’я» та 5 місце в області. Стали традиційними анкетування учнів 6 – 7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів 8 – 11 практичним психолого Совою Я.О. був проведений тренінг « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію.

Стало доброю традицією в школі  на День вчителя проводити День учнівського самоврядування. Цього року випускники також мали змогу виступити в ролі адміністрації школи, вчителів-предметників. Враження від проведеного заходу були надзвичайні як з боку старшокласників, так і самих педагогів.

 Напередодні Нового року для учнів 1-5  класів були проведені Новорічні ранки, а з учнями 6-11 класів було проведено  Новорічний вечір, який  готували педагог-організатор та  класні керівники.

Стало традиційним проведення свята Дня Святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято готувала класний керівник 4 класу Пицура Зоя Іванівна.

  Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, велосипедного туризму. Особливо вдалими були турніри з  волейболу та футболу. Коригує цю роботу Котюк Микола Сергійович.

На належному рівні працює педагог-організатор Путяк Віра Василівна, яка надає допомогу класним керівникам та учням школи  у проведенні виховних заходів.

                Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування, президентом якого є Почтарук Христина,  учениця 8 класу. Учнівський парламент нараховує 40 учнів і об’єднує в собі такі відділи: освіти,захисту прав дитини, культури і дозвілля, милосердя, інформаційний, по роботі з молодшими школярами.

Члени учнівської ради брали активну участь  в організації вечорів, дискотек, акцій милосердя, дисциплінарних лінійок. Радниками в організації роботи учнівської ради школи були педагог-організатор  Путяк В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи           Сторожук О.В., класні керівники. Шкільний парламент працює відповідно до річного плану, за кожним відділом закріплений педагог-консультант. Перебування старшокласників у парламенті школи сприяє всебічному розвитку учнів, формуванню у них соціальної активності та життєвої компетентності.

Учні 1-7 класів  об’єднані в дитячу організацію «Веселка.  Виховна робота в дитячій організації здійснюється за напрямками руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Класні керівники, педагог-організатор, вихователі ГПД працюють над вихованням у школярів духовно-моральних якостей, любові та поваги до батьків, людей старшого віку, до рідного краю, мови, формування екологічної культури.

Успіх виховання багато в чому залежить від правильного врахування та об’єктивності оцінки його результатів, тому в школі особлива увага приділялась аналізу виховного процесу. А тому класними керівниками впродовж навчального року  вівся чіткий моніторинг змін у рівні вихованості учнів за 7 критеріями згідно змісту Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки.

У І  семестрі  рівень вихованості учнів становить:

у 5-8 класах: високий – 49 %, достатній – 33 %, середній – 19%, низький – 1 % – від загальної кількості учнів;

у 9-11 класах:високий – 40 %, достатній – 42 %, середній – 18% – від загальної кількості учнів.

У ІІ семестрі  рівень вихованості учнів становить:

у 5-8 класах:високий – 45%, достатній – 36 %, середній – 27%, низький – 1 % – від загальної кількості учнів;

у 9-11 класах:високий – 47 %, достатній – 36 %, середній – 23% – від загальної кількості учнів.

Ця цифра вказує на хороший  рівень вихованості учнів,  проте його слід не тільки підтримувати, а й підвищувати.

Шкільний колектив та усі класні учнівські колективи згуртовані на достатньому рівні, про що свідчить участь учнів у шкільних відкритих виховних заходах. Виконавська та усвідомлена дисципліна характерна значній кількості учнів школи. Громадська активність учнів, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність притаманні більшості учнів.

Із 172 учнів школи до діяльності громадських учнівських організацій залучено 118 учнів. Всі ці учні є творчими та обдарованими, які залучені до гурткової, позаурочної роботи.

Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була  проведена значна  робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

     У школі діють гуртки:

«Художнє слово» – 15 учнів;

«Вокальний» – 15;

«Волейбольний» – 15.

Згідно з соціальним паспортом школи на шкільному обліку перебуває: 65 дитина з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей – 48 учнів, на диспансерному обліку 36 школярів та 7 дітей, які стоять на внутрішньо шкільному обліку, 6 учнів, які мають статус напівсиріт, 12 учнів проживають у неповних сім’ях та 2 учнів мають статус дітей – інвалідів.

Аналізуючи стан виховної роботи в школі слід відмітити і виконавчо- дисциплінарну діяльність класних керівників. Завжди сумлінно ставляться до своїх обов’язків Мисаковець Л.В., Путяк В.В.,  Грушецька О.В., Струсь В.М. та класні керівники початкової ланки.

  Одним з напрямків виховної роботи в школі  є організація дозвілля та відпочинку школярів. Задля цього було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків учнів. Як наслідок учні початкових класів відпочивали  у літньому пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням «Веселка» (1 – 4 класи). Вчителі, які працювали в таборі, змогли організувати змістовний відпочинок для дітей, проводячи для них різноманітні екскурсії, виховні заходи, змагання, конкурси, походи  до лісу та парку.

        З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

 • класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергування по школі, не перекладати свою відповідальність на інших вчителів;

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Психологічна служба в системі освіти функціонує як єдина система, яка сприяє створенню умов для інтелектуального і соціального розвитку здобувачів освіти, збереження психічного здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

Представниками психологічної служби нашої школи є практичний психолог Ярослава Олександрівна Сова та соціальний педагог Сторожук Оксана Василівна, тренер за програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми та тренер міської Школи фахового розвитку для молодих спеціалістів.

З метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ, усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, опановуючи інноваційні методи і технології працівники психологічної служби у своїй практичній діяльності використовують різні форми та методи роботи: розвивальні, групові та практичні заняття, тимбілдінги, інтерактивні ігри, консиліуми, “години психолога”, презентаційні заняття, форуми – театри, конкурси, арт – терапевтичні техніки,  просвітницько-профілактичні зустрічі, марафони, вікторини, акції, уроки – застереження, години спілкування, арт – проекти та соціально – психологічні проекти, екскурсії, конференції.

Кількість запитів з боку учнів до практичного психолога протягом трьох років збільшується, що свідчить про потребу психологічної підтримки для особистісного самоствердження, формування адекватної самооцінки, визначення власних потреб, налагодження ефективних взаємин з однолітками та батьками, підвищення мотивації навчання та професійного самовизначення

Пріоритетним напрямком в роботі залишається превентивні заходи з попередження злочинів, правопорушень та подолання негативних явищ в учнівському середовищі. Такі явища як тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, бездоглядність, булінг, торгівля людьми є безпосередніми об’єктами профілактичної діяльності працівників психологічної служби. Слід зазначити, що в правовиховній діяльності є позитивна стабільність впродовж 2 років. На сьогодні жоден з наших учнів не стоїть на обліку в секторі ювенальної поліції неповнолітніх головного управління національної поліції  в Рівненській області.

Правове виховання й оволодіння системою правових знань має особливе місце в комплексі практичних заходів, які реалізуються в більшості під час проведення у школі тематичних тижнів:      Тижні здорового способу життя, Тижні правових знань, Тиждень психології,  Тиждень соціальної підтримки.

Впродовж року працівниками психологічної служби впроваджуються у практичну діяльність такі програми як:

 • “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” – з питань протидії торгівлі людьми
 • Інформаційно – освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова”  – з питань підвищення особистісного захисту дитини в ситуаціях, пов’язаних із ризиком вживання алкоголю,

Просвітницько – профілактична програма тренінгових занять “Не смійся з мене” – з питань попередження шкільного булінгу, набуття навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій

ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 1-го вересня 2018 року  цілеспрямовано проводилась робота щодо поліпшення умов  здійснення  освітнього  процесу в закладі, покращення матеріально – технічної бази.  До цього процесу долучалися  спонсорські та бюджетні кошти. Всі матеріали, витрачені  для ремонту закладу, що були придбані  батьками,  оформлені актами оприбуткування  по закладу.

У 2018/2019 навчальному році для функціонування закладу було придбано  матеріалів:

№ з/п Місяць Сума коштів отриманих у вигляді благодійних внесків Примітка
1 Вересень 3,178 Благодійні спонсорські кошти  
2 Жовтень Листопад 17,020     12,900 2,900 Кошти відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради Благодійні спонсорські кошти Шкільна ярмарка
3 Грудень 7,990 Благодійні спонсорські кошти  
4 Січень 6,407 Благодійні спонсорські кошти  
5 Лютий 5,787 Благодійні спонсорські кошти  
6 Березень 5,041 Благодійні спонсорські кошти  
7 Квітень 3,350 Благодійні спонсорські кошти  
8 Травень 6,855 Благодійні спонсорські кошти  
9   75967,96 Нова українська школа
      Всього: 147,395 тис. 96 коп.