ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ у 2021 році: ДПА у формі ЗНО у закладах ЗСО, ПТО та ВНЗ І-ІІ р.а.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
1. Завантажити від 13.05.1999 №651-XIV Закон України «Про загальну середню освіту». 2. Завантажити від 01.07.2014 №1556-VII Закон України «Про вищу освіту».3. Завантажити від 05.09.2017 №2145-VIIІ Закон України «Про освіту».
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
1. Завантажити від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».2. Завантажити від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».3. Завантажити від 25.09.2008 № 857 «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні»

ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України[JUSTIFY]1. Завантажити Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (Постановою ухвалено рішення щодо створення Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також затверджено Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Цим Порядком визначено механізм проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти).2. Завантажити Постанова КМУ від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»  (Постановою затверджено Положення про Український центр оцінювання якості освіти).
3. Завантажити Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 624 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 і від 27 серпня 2010 р. № 796”.4. Завантажити Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 року № 533 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».5. Завантажити Постанова КМУ від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання»  (Постановою визначено механізм залучення Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до виконання робіт і надання послуг, пов’язаних із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, а також унормовано питання оплати праці залучених працівників за їх основним місцем роботи).6. Завантажити Постанова КМУ від 14.11.2018 № 952 “Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами”.
[/JUSTIFY]НАКАЗИ (МОН, ЛРЦОЯО та УОН РОДА), ДОРУЧЕННЯ (ВПМ, УОН РОДА)
1. Завантажити наказ Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 696 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”.2. Завантажити спільний наказ МОН/МОЗ від 29.08.2016 №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстровано в Міністерстві юстиції 29.12.2016 за №31707/29837-1710/29840; ЦИМ наказом затвердженоПерелік особливих (спеціальних) умовщо створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО.3. ЗАВАНТАЖИТИнаказ Міністерства освіти і науки України від 07.01.2018 № 1369 “Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації”, зареєстрований у Міністерсві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979.4. Завантажити наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2019 № 221 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369» (Наказом установлено, що студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти та які отримали в 2018 або 2019 році 1 – 3 бали за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, можуть одноразово повторно пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання наступного року).5. Завантажити наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.2019 за № 578/335495 (Наказом визначено умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у формі ЗНО для учнів, студентів закладів системи загальної середньої освіти; визначено перелік предметів, із яких буде проводитись зовнішнє незалежне оцінювання; вказано, що студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти та які отримали в 2018 або 2019 році 1 – 3 бали за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, можуть одноразово повторно пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання наступного року). 6. Завантажити наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 947 “Про підготовку до проведення у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти” (Наказом доручено Українському центру оцінювання якості освіти розробити тести та здійснити їх переклад певними мовами національних меншин, організувати під час додаткової сесії з української мови і літератури, математики, історії України, біології апробацію технології проведення ЗНО для осіб із глибокими порушеннями зору, яка передбачає використання комп’ютерної техніки та спеціальних програмних засобів для сліпих і слабозорих людей. Також наказом затверджено Календарний план підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. У календарному плані встановлено строки реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням зовнішнього оцінювання 2020 року, зокрема визначено строки проведення реєстрації, перереєстрації, додаткової реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, дати проведення тестувань, строки подання заяв для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, визначення та оголошення результатів).7. Завантажитиспільний наказ Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти від 27.09.2019 № 371/118-о “Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році” (Наказом затверджено весь комплекс заходів, які необхідно здійснити в Рівненській області для успішної підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зокрема і пробного тестування; вступних випробувань до магістратури за технологією ЗНО (ЄВІ, ЄФВВ); процедур ЗНО професійних компетентностей вчителів у процесі сертифікації; ЗНО з мови навчання для іноземних студентів після закінчення першого курсу в українських вишах).8. Завантажитинаказ Українського центру оцінювання якості освіти від 10.10.2019 № 139 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році» (Наказом встановлено терміни реєстрації та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, а також перелік навчальних предметів, із яких укладаються тести та перелік мов національних меншин, якими здійснюється їх переклад).9. Завантажити наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 16.10.2019 №143 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року». (Наказом затверджено загальні схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року).10. Завантажити наказ Міністерства освіти і науки України від 23.102.19 № 1332 “Деякі питання проведення у 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 р. за N 1247/3421810 (Наказом затверджено Переліки навчальних предметів, із яких в 2020 році проводитиметься ДПА (4, 9, 11 класи, здобувачі ПЗСО в ЗПТО та ЗВО), а також визначено форму їх проведення). 11. Завантажитинаказ Українського центру оцінювання якості освіти від 30.10.2019 № 153 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року»  (Наказом затверджено критерії оцінювання в 2020 році завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови і літератури, іноземних мов, математики).12. Завантажити наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 02.11.2018 № 160 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року» (Наказом затверджено загальні характеристики сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, що визначають структуру, час виконання сертифікаційних робіт, кількість і форми завдань, схеми нарахування балів за їх виконання).13. ЗАВАНТАЖИТИ доручення голови Рівненської обласної державної адміністрації від 00.00.2020 № 4/01-60/20 щодо підготовки та проведення ЗНО у 2020 році.14. ЗАВАНТАЖИТИнаказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1353 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього незалежного оцінювання».15. ЗАВАНТАЖИТИнаказ Міністерства освіти інауки України та Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 “Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження держаної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я” (ЗВІЛЬНЕННЯ від ДПА за СТАНОМ ЗДОРОВ’Я).16. ЗАВАНТАЖИТИНаказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2019 № 194/331 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (ЗМІНИ доПереліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, та Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання).17. ЗАВАНТАЖИТИ Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020 №480 «Про внесення змін до Календарного плану підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».18. ЗАВАНТАЖИТИНаказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2020 № 487“Про внесення змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2020 року за № 373/34656 (реєстрація осіб, які  проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, та внаслідок цього не змогли зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації, якщо останній день строку, відведеного для нього, припадає на період карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану).19. ЗАВАНТАЖИТИ спільний наказ Управління освіти і науки Рівненської державної обласної адміністрації та Львівського регцонального центру оцінювання якості освіти від 18.04.2019 № 185/43-о “Про затвердження пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року у Рівненській області”. 20. Протокол наради при Віце-прем’єр-міністру України Кириленку В.А. Листи
1. Лист Рівненського ОІППО від 18.10.2019 № 504/03-29 Про інформацію щодо підготовки до проведення ЗНО-2020.2. Лист Рівненського ОІППО від 30.10.2019 № 01-11/922 Про інформацію щодо пробного ЗНО-2020.3. Лист Рівненського ОІППО .4. Лист Рівненського ОІППО .5. Лист Рівненського ОІППО .6. Лист МОН від 03.02.2020 №1/9-64 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з інозмених мов у 2019/2020 н. р.» (Листом визначено УТОЧНЕНИЙ перелік міжнародних мовних іспитів, результат яких зараховується як державна підсумкова атестація з іноземної мови).  7. Лист Рівненського ОІППО .8. Лист Рівненського ОІППО .9. Лист Рівненського ОІППО .10. Лист Рівненського ОІППО .11. Лист Рівненського ОІППО . 12. Лист Рівненського ОІППО .. 
Прес-релізи
1. Прес-реліз прес-конференції Середяк Л.В. від 14.11.2019. ЗАВАНТАЖИТИ.
2. Прес-реліз прес-конференції . ЗАВАНТАЖИТИ.
3. Прес-реліз прес-конференції . ЗАВАНТАЖИТИ.
4. Прес-реліз прес-конференції . ЗАВАНТАЖИТИ.
5. Прес-реліз прес-конференції

Для пунктів ЗНО щодо свторення особливих умов учасникам
ЗАВАНТАЖИТИ/ПЕРЕЙТИ ДО ПАПКИ гіперпосилання із доступом до фото та відео. Змінено: Ігор Опольський – 27.04.2020 16:05:25