Критерії, правила і процедури оцінювання

І. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу
1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти (Наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329) wym-1580977833633
2. Оцінювання учнів 1 класу( листи МОНУ від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та від 21.05.2018р. №2.2-1255)
3. Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне,тематичне, семестрове, річне оцінювання та ДПА(наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)wym-1581057171058
ІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників закладу
1. Атестація педагогічних працівників (наказ МОН №930 від 06.10.2010 р. “Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників”) wym-1581057244444
2. Підвищення кваліфікації педпрацівників(наказ МОН № 36 від 15.01.2018 р. “Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти”) wym-1581057337969
3. Сертифікація педагогічних працівників(Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників “, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р.)wym-1581057429259
4. Професійний стандарт “Вчитель початкових класів ЗЗСО” (наказ міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 р. № 1143)wym-1581057512369
ІІІ. Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності керівника закладу
1. Атестації, зміни до типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 08.08.2013 р. № 1135) wym-1581057543143
2. Повноваження керівника закладу освіти(стаття 26 ЗУ “Про освіту”) wym-1581057578749
3. Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (наказ МОН України 28.03.2018 р. №219)wym-1581057654923