Методоб’єднання класних керівників

Проблемна тема ліцею: «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань здобувачів освіти з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації»

Проблемна тема методичного обєднання: «Взаємозв’язок творчих компетентностей педагога  та розвиток нахилів, здібностей і обдарувань здобувача освіти у  виховному процесі ліцею»

Методичне об’єднання класних керівників ставить перед собою завдання на 2020- 2021 навчальний рік:

  1. Продовження роботи класних керівників по вивченню індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців, а також вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості.
  • Надання методичної допомоги з питань, які є проблемними для класних керівників, забезпечення підвищення педагогічної майстерності класних керівників.
  • Забезпечення єдності вимог до учнів.
  • Координація роботи класних керівників над методичною темою школи: «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань здобувачів освіти з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації».
  • Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація власного досвіду.
  • Удосконалення прийомів й засобів педагогічної техніки, вміння встановлювати педагогічні доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.
  • Удосконалення роботи класного керівника з питань підвищення ефективності розвитку творчих можливостей учнів, Їх нахилів, здібностей і обдарованості, забезпечення їхньої успішності у творчій діяльності, самовизначенні і самореалізації.

                                  План роботи

       методичного обєднання класних керівників

                                  I засідання

Тема: «Організація виховного процесу. Розвиток компетентностей  класних керівників»

Форма проведення: інструктивно- методична нарада.

Тематика засіданняДата проведенняВідповідальні за виконанняПримітки
1.Ознайомлення класних керівників із методичними рекомендаціями щодо організації їх роботи.27.08.2020р.Інформаційне повідомлення ЗНВРСторожук В.О. 
2.Аналіз роботи методичного об’єднання за 2019-2020 навчальний рік.27.08.2020р.Доповідь керівника МО Струсь.В.М. 
3.Проєкт плану роботи МО на 2020-2021 навчальний рік. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи .27.08.2020р.Виступ ЗДНР Сторожук. В.О. 
4.Розвиток компетентностей класного керівника.27.08.2020р.Обмін досвідом. Усі члени МО 
5.Обрання голови МО класних керівників.27.08.2020р.ЗНВРСторожук В.О. 

                                  План роботи

       методичного обєднання класних керівників

                                  II засідання

Тема: «Формування творчої, гармонійно розвиненої особистості у виховному процесі ліцею»

Форма проведення: круглий стіл.

Тематика засіданняДата проведенняВідповідальні за виконанняПримітки
1.Творчість і майстерність, складові класного керівника, які є основою розвитку здобувачів освіти.26.10.2020р.Інформаційне повідомленняГолова МО Шуляк.В.В 
2.Партнерство школи та родини: запорука гармонійного розвитку особистості.26.10.2020р.Доповідь класного керівника Берези О.А. 
3.Здібності дитини, як основа її подальшого розвитку.26.10.2020р.Виступ класного керівника Барабах І.М 
4.Розвиток обдарованості здобувачів освіти в інноваційній діяльності класного керівника.26.10.2020р.Класний керівник МисаковецьЛ.В 

                                   План роботи

       методичного обєднання класних керівників

                                  III засідання

Тема: «Новий інтеграційний підхід до розвитку базових потенційних компетентностей та ранньої профорієнтації здобувачів освіти»

Форма проведення:круглий стіл

Тематика засіданняДата проведенняВідповідальні за виконанняПримітки
1.Презентація: планування виховної роботи із профорієнтації “Організація профорієнтаційної роботи в класі» Соціальний педагог.Марценюк Ю.А. 
2.Профорієнтація в ліцеї: нові освітні позиції” Класні керівники, обмін досвідом. 
3.Вивчення професійної спрямованості особистості здобувачів освіти. Доповідь.Голова МО Шуляк.В.В. 
4.Корекційно-розвивальне заняття «Розвиток профорієнтаційних знань старшокласників» Практичний психолог 

                                 План роботи

       методичного обєднання класних керівників

                                  IV засідання

Тема: «Проблеми в освітньому середовищі, що заважають розвиватися і самореалізовуватися здобувачам освіти»

Форма проведення:педагогічний діалог.

Тематика засіданняДата проведенняВідповідальні за виконанняПримітки
1.Зустріч з психологом «Педагогічна взаємодія вчителя і учня». Лекція.Практичний психолог 
2.Родинно – сімейне виховання як гарант становлення гармонійно розвиненої особистості (обмін досвідом класних керівників з питання про співпрацю з батьками). Всі класні керівники. Обмін досвідом. 
3.«Стоп – булінг: попередження жорстокості та насильства серед підлітків» Доповідь.Класний керівник Грушецька О.В. 
4.Профілактика насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської молоді. Класний керівникГуменюк В.І. 

                             ПРОТОКОЛ №1

засідання МО класних керівників ліцею від 27.08.2020 р.

Присутні 7 членів МО

Форма проведення: інструктивно – методична нарада.

                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ                                                                    1. Ознайомлення класних керівників із методичними рекомендаціями та Концепцією національно патріотичного виховання молоді.

2.Аналіз роботи методичного об’єднання за 2019-2020 навчальний рік.

3. Проект плану роботи МО на 2020-2021 навчальний рік. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи .

4. Розвиток компетентностей класного керівника.

5. Обрання голови МО на 2020-2021 рік.

З першого питання

Слухали:

Заступника ЗНВР Сторожук О.В, яка ознайомила з методичними рекомендаціями щодо виховного процесу.

Ухвалили:

Інфомацію взяти до відома.

З другого питання

Слухали: Струсь В.М про аналіз роботи МО у 2019-2020 навчальному році.

Ухвалили:

Інформацію взяти до відома.

З третього питання

Слухали:

Заступника ЗНВР Сторожук О.В, яка ознайомила з планом роботи МО на 2020-2021 навчальний рік.

Ухвалили:

Інформацію взяти до відома.

З четвертого питання

Слухали :

Класного керівника 5 класу Березу О.А та 6 класу Шуляк В.В.

Ухвалили:

Інформацію взяти до відома.

З п’ятого питання

Слухали : Заступника ЗНВР Сторожук О.В про розподіл доручень між членами М.О.

Ухвалили:

Обрати головою М.О. Шуляк В.В вчителя біології і класного керівника 6 класу, секретарем Березу О. А.

Голова методичного об’єднання                          Валентина ШУЛЯК

Секретар                                                                  Оксана  БЕРЕЗА