Навчальний план Немирівського ліцею Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області на 2023-2024 навчальний рік

Навчальний план

Немирівського ліцею

Радивилівської міської ради

Дубенського району

Рівненської області

на 2023-2024 навчальний рік

Навчальний план на 2023-2024 навчальний рік та його обгрунтування

Немирівський ліцей є закладом у якому  в  одинадцяти класах навчається  155 учні, в тому числі по класах:

1 кл. –  14                     5 кл. – 13                      9 кл.  – 20

2 кл. –  11                     6 кл. –  19                     10 кл. – 5

3 кл. –  14                     7 кл. –  12                     11 кл. – 8

4 кл –   13                     8 кл. –  19

 У тому числі на індивідуальній, сімейні (домашній ) формі  навчання 7 учнів :

 5 кл. – 2;  6 кл. – 1; 7 кл.  – 1 ;  8 кл. – 1 ;  9 кл. – 1;  11 кл.- 1 .

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 9.00 годині.
 • Тривалість уроків у початковій та основній школах – відповідно до статті 16 закону України «Про повну загальну середню освіту»:
 • у 1-х класах – 35 хвилин,
 • у 2-4-х – 40 хвилин,
 • у 5-11-х – 45 хвилин.
 Тривалість уроків
1 клас2,3,4 класи
1900-935900-940
2955-1030955-1035
31050-11251055-1135
41155-12301155-1235
51245-13201300-1340
6900-9351355-1435
7  
Тривалість уроків
5-11 класи
1900-945
2955-1040
31050-1135
41155-1240
51300-1345
61355-1440
71450-1535
81545-1630
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад.
Тривалість перерв 
1 клас2-4 класи
1935-955 (20)940-955 (15)
21030-1050 (20)1035-1055 (20)
31125-1155 (30)1135-1155(20)
41230-1245(15)1235-1300 (25)
5935-955 (20)1340-1355 (15)
61030-1050 (20) 
Тривалість перерв 
5-11 класи
1945-955 (10)
21040-1050 (10)
31135-1155 (20)
41240-1300 (20)
51345-1355 (10)
61440-1450(10)
71535-1545 (10)
 • навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою – 175 навчальних днів.

 І семестр – з 01.09.2023 по 29.12.2023 року;

 ІІ семестр – з 10.01.2024 по 31.05.2024 року.

                          канікули: осінні – з 01 листопада по 12 листопада 2023 року;

                          зимові – з 01 січня по 09 січня 2024 року;

       весняні – з 25 березня по 31 березня 2024 року;

                          літні  – з 01 червня по 31 серпня 2023 року.

          Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Режим дня в закладі підпорядкований створенню оптимальних умов для здійснення успішної освітньої діяльності. Розклад уроків складається з урахуванням динаміки працездатності учнів протягом дня, тижня, семестру, чергування видів діяльності і раціонального розподілу навчального навантаження.

          Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, базової школи та повної загальної освіти у формі ЗНО.

       Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743;(додатки 1,2 до пояснювальної записки)

– для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  12.08.2022 № 743; (додаток 3 до пояснювальної записки)

– для 5-6-х класів – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів                                                                                        закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2022 № 235 ;  (додаток 4 до пояснювальної записки)

– для 7-8-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 13), затвердженими наказом Міністерства освіти  і науки України від  20.04.2018  № 405 ;  (додаток 5 до пояснювальної записки)

– для 9-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405 ; ; (додаток 6 до пояснювальної записки)

– для 10-11-х класів  – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464), (таблиця 2). (додаток 7 до пояснювальної записки)

    Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2023-2024 навчальний рік становить:

–         для учнів 1-х класів школи складає 805 годин/навчальний рік;

–         для учнів 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;

–         для учнів 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;

–         для учнів 4-х класів – 910 годин/навчальний рік;

–         для учнів 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік;

–         для учнів 6-х класів – 1120 годин/навчальний рік;

–         для учнів 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік;

–         для учнів 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

–         для учнів 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік;

–         для учнів 10-х класів  – 1330 год/навчальний рік;

–         для учнів 11-х класів  – 1330 год/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 1- 4-х класів, для 5-6-х класів, 7-9 класів , для 10-го і 11-го класу.

Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

 • класів НУШ
 • Мовно-літературна
 • Математична
 • Природнича
 • Соціальна і здоров’язбережувальна
 • Громадянська та історична
 • Технологічна
 • Інформатична
 • Мистецька
 • Фізична культура

Перелік освітніх галузей для 7-9 класівступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІІ ступеня

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство;
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

Навчальні плани для 10-11 класів реалізуються через освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

Вивчення окремих предметів

     Робочий навчальний план Немирівського ліцею охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять. Основу змісту середньої освіти становлять базові загальноосвітні предмети.

     Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

      При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

     Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 12.08.2022  № 743 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО, від 12.08.2022  № 743 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів ЗЗО», від 20.04.2018 № 405« Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня», від 19.02.2021 № 235  «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів ЗЗО III ступеня» та від  20.04.2018  № 408, редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464.

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній роботі.

В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяютьрозвитку інтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план ліцею охоплюєт акусукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

           Години на профільні предмети:

 • Українська література 10,11 – по 1 годині;
 • Українська мова 8, 6,9 кл. – по 1 годині
 • Українська мова 7 кл. – 0,5 годин;
 • Англійська мова 10 кл. – 0,5 годин;
 • Англійська мова 7 кл. – 1 година;
 • Захист України 10, 11 кл. – по 0,5 годин;
 • Етика 5,6 кл. – по 0,5 годин;
 • Географія 8, 11 кл. – по 1 годині;
 • Географія 9, 10 кл. – по 0, 5 годин;
 • Українська мова 1,2,3 кл. – по 1 годині.    

Курс за вибором «Духовність і мораль в житті людини і суспільства»5 кл. – 1 година.

Години на профільні предмети:

 • українська мова 10,11 кл. – по 2 години.

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації  змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

        Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.

Таблиця 1

до наказу  МОН України від

12.08.2022р. №743

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах 
1 клас2 класРазом 
Українська мова5510 
  Іноземна мова235 
Математика336 
Я досліджую світ*7815 
Мистецтво**224 
 Фізична культура***336 
Усього20+321+341+3 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять              1          1        2   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня202242 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  23  25      48 

Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – разом 4; інформатична – 1 (у 2 класі).

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 1

Навчальний  план для 1-го класу з інклюзивною формою навчання 

відповідно до додатку наказу  МОН  України « Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від  12.08.2022 р.  № 743.

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
1 клас 
Українська мова5 +1 
Іноземна мова2 
Математика3 
Я досліджую світ7 
Мистецтво2 
Фізична культура3 
Усього19+3+1 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової1 
   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня20 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)23 

Директор                                                                  Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 1

до наказу  МОН України від

12.08.2022р. №743

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах 
1 клас2 класРазом 
Українська мова5510 
  Іноземна мова235 
Математика336 
Я досліджую світ*7815 
Мистецтво**224 
 Фізична культура***336 
Усього20+321+341+3 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять              1          1        2   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня202242 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  23  25      48 

Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – разом 4; інформатична – 1 (у 2 класі).

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 2

Навчальний  план для 2-го класу з інклюзивною формою навчання 

відповідно до додатку наказу  МОН  України « Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від  12.08.2022 р.  № 743.

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах
2 клас 
Українська мова5+1 
Іноземна мова3 
Математика3 
Я досліджую світ8 
Мистецтво2 
Фізична культура3 
Усього21+3+1 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової1 
   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня25 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)25 

             Директор                                                                  Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 1 

 до наказу МОН України від

12.08.2022 р. №743

Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах 
3 клас4 класРазом 
Українська мова5510 
  Іноземна мова (англійська)336 
Математика448 
Я досліджую світ*7714 
Інформатика 112 
Мистецтво**224 
 Фізична культура***336 
Усього22+322+344+6 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять1  1    2   
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня232346 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  26  26  52 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна, громадянська та історична – разом 4

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

Додаток  3

Навчальний  план для 3- 4 – х класів  відповідно до таблиці

наказу  МОН  України  від  12.08.2022 р.  № 743

ПредметиКількість годин на тиждень у класах 
3 клас4 клас 
Українська мова5+15+1 
  Іноземна мова (англійська)33 
Математика44 
Я досліджую світ*77 
Інформатика 11 
Мистецтво**22 
 Фізична культура***33 
Усього22+3+122+3+1 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової  1    
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня2323 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  26  26 

         Директор                                                                           Ірина ПОЛЬОВА

 Додаток 4

Навчальний план для 5-6-х класів відповідно до додатка  3

наказу МОН України №235 від 19.05.2022

Освітні                       галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
5 клас6 клас
Мовно-літературнаУкраїнська мова44
Українська література22
Зарубіжна література1,51,5
Іноземна мова (англ. мова)3,53,5
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Мовно-література»1111  
МатематичнаМатематика55
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Математична»55
ПриродничаІнтегрований курс «Пізнаємо природу»22
Географія 2
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Природнича»24
Соціальна і здоров’язбережувальнаІнтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»11
Етика0,50,5
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Соціальна і здоровозбережувальна»1,51,5
Громадянська та історичнаВступ до історії України та громадянської освіти1 
Історія України.Всесвітня історія 2
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична»12
 ІнформатичнаІнформатика1,51,5
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Інформатична»1,51,5
 ТехнологічнаТехнології  22
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Технологічна»22
  МистецькаМузичне мистецтво  11
Образотворче мистецтво11
Кількість годин на вивчення освітньої галузі «Мистецька»22
Фізична культураФізична культура33
Разом (без фізичної культури + фізична культура)26+329+3
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять Варіативна складова: Етика Українська мова Курс за вибором «Духовність і мораль в житті людини і суспільства»1,51,5
    0,5   1    0,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження2831
Всього (без фізичної  культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)27,5+330,5+3

Директор                                                                           Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 13

до типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою і вивченням етики

чи курсів духовно-морального спрямування

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
56789 
Мови і літературиУкраїнська мова3,53,52,522 
Українська література22222 
Іноземна мова32222 
Зарубіжна література22222 
Суспільство-знавствоІсторія України1111,51,5 
Всесвітня історія1111 
Основи правознавства1 
Етика/курси духовно-морального спрямування****11 
Мистецтво*Музичне мистецтво111 
Образотворче мистецтво111 
Мистецтво11 
МатематикаМатематика44 
Алгебра222 
Геометрія222 
Природо-знавствоПриродознавство2 
Біологія2222 
Географія2221,5 
Фізика223 
Хімія1,522 
ТехнологіїТрудове навчання22111 
Інформатика11122 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111 
Фізична культура**33333 
Разом24,5+326,5+327+327,5+329+3 
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2,53,53,544 
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333 
Всього (без урахування поділу класів на групи)27+330+330,5+331,5+333+3 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Курси духовно-морального спрямування впроваджуються лише за умови письмової згоди батьків усіх учнів класу та за наявності підготовленого вчителя.

Додаток 5

Навчальний план для 7-8-х  класів з навчанням українською мовою відповідно до таблиці 13 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
78 
Мови і літературиУкраїнська мова2,52 
Українська література22 
Іноземна мова22 
Зарубіжна література22 
Суспільство-знавствоІсторія України11,5 
Всесвітня історія11 
Основи правознавства   
Етика/курси духовно-морального спрямування****   
Мистецтво*Музичне мистецтво1  
Образотворче мистецтво1  
Мистецтво 1 
МатематикаМатематика   
Алгебра22 
Геометрія22 
Природо-знавствоПриродознавство   
Біологія22 
Географія22 
Фізика22 
Хімія1,52 
ТехнологіїТрудове навчання11 
Інформатика12 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11 
Фізична культура**33 
Разом27+327,5+3 
Варіативна складова Українська мова Англійська мова Географія Українська література1,53 
0,5 11   1 1 
Гранично допустиме навчальне навантаження3233 
Всього (без урахування поділу класів на групи)28,5+330,5+3 
  

Директор                                                                                        Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 12

До типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
56789 
Мови і літературиУкраїнська мова3,53,52,522 
Українська література22222 
Іноземна мова32222 
Мова корінного народу, національної меншини22222 
Зарубіжна література22222 
Суспільство -знавствоІсторія України1111,51,5 
Всесвітня історія1111 
Основи правознавства1 
Мистецтво*Музичне мистецтво111 
Образотворче мистецтво111 
Мистецтво11 
МатематикаМатематика44 
Алгебра222 
Геометрія222 
Природо-знавствоПриродознавство2 
Біологія2222 
Географія2221,5 
Фізика223 
Хімія1,522 
ТехнологіїТрудове навчання22111 
Інформатика11122 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я11111 
Фізична культура**33333 
Разом25,5+327,5+329+329,5+331+3 
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації2,53,533,52 
Гранично допустиме навчальне навантаження2831323333 
Всього (без урахування поділу класів на групи)28+331+332+333+333+3 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності – й інших мов).

Додаток 6

Навчальний план для 9-го класу з українською мовою навчання відповідно до таблиці 12 наказу МОН України від 20.04.2018 №405 

Освітні галузіПредметиКількість годин на тиждень у класах
9 
Мови і літературиУкраїнська мова2 
Українська література2 
Іноземна мова2 
Мова корінного народу, національної меншини2 
Зарубіжна література2 
Суспільство -знавствоІсторія України1,5 
Всесвітня історія1 
Основи правознавства1 
Мистецтво*Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  
Мистецтво1 
МатематикаМатематика  
Алгебра2 
Геометрія2 
Природо-знавствоПриродознавство  
Біологія2 
Географія1,5 
Фізика3 
Хімія2 
ТехнологіїТрудове навчання1 
Інформатика2 
Здоров’я і фізична культураОснови здоров’я1 
Фізична культура**3 
Разом31+3 
Варіативна складова додатковий час на предмети: Українська мова Географія  1,5 
1 0,5 
Гранично допустиме навчальне навантаження33 
Всього (без урахування поділу класів на групи)32,5+3 

     Директор                                                                         Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 2

до Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  28.11.2019 № 1493

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

  ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети127 (29)26 (28)
Українська мова22
Українська  література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова222
Мова і література корінного народу, національної меншини322
Історія України 1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта20
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)33
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура433
Захист України1,51,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво)33
Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  8 (6)  9 (7)  
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)3838

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.

2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Додаток 7

Навчальний план

для 10-11 класів з українською мовою навчання

відповідно до таблиці 2 наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493(зі змінами наказ МОН України від 31.03.2020 №464)

  ПредметиКількість годин на тиждень у класах
1011
Базові предмети2726
Українська мова22
Українська  література22
Зарубіжна література11
Іноземна мова22
Історія України 1,51,5
Всесвітня історія11
Громадянська освіта2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)33
Біологія і екологія22
Географія1,51
Фізика і астрономія34
Хімія1,52
Фізична культура33
Захист України1,51,5
Вибірково-обов’язкові предмети:  Інформатика  Технології

  1,5 1,5  1,5 1,5
Варіативна складова: Додаткові години на профільні предмети: Українська мова Додаткові години на базові предмети Українська література Захист України Географія Зарубіжна література54,5
  2   1          0,5 0,5  2   1          0,5 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня3333
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)31+331,5+3

 Директор                                                                               Ірина ПОЛЬОВА