Навчальний план

Розглянуто                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічною радою     

(протокол № 18 від 30.06.2021)                           Директор          Ірина ПОЛЬОВА

Річний навчальний план

Немирівського ліцею

Радивилівської міської ради

Дубенського району

Рівненської області

на 2021-2022 навчальний рік

Річний навчальний план на 2021-2022 навчальний рік та його обґрунтування

Немирівський ліцей є закладом у якому   в  одинадцяти класах навчається 170 учнів, в тому числі по класах:

1 кл. –  16                     5 кл. – 12                      9 кл. – 15

2 кл. –  12                     6 кл. –  20                     10 кл. – 8

3 кл. –  15                     7 кл. –  21                     11 кл. – 12

4 кл –   22                     8 кл. –  17

Режим роботи закладу:

 • мова навчання – українська;
 • режим навчання – п’ятиденний;
 • початок занять – о 8.20 годині;
 • тривалість уроків у початковій, основній та старшій школі відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту»;
 • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).
 • навчальні заняття для учнів 1-11 класів організовуються за семестровою системою – 175 навчальних днів.

 І семестр – з 01.09.2021 по 31.12.2021 року;

 ІІ семестр – з 10.01.2022 по 31.05.2022 року.

                          канікули: осінні – з 25 жовтня по 07 листопада 2021 року;

                          зимові – з 01 січня по 9 січня 2022 року;

       весняні – з 28 березня по 03 квітня 2022 року;

                          літні  – з 01 червня по 31 серпня 2022 року.

          Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Режим дня в закладі підпорядкований створенню оптимальних умов для здійснення успішної освітньої діяльності. Розклад уроків складається з урахуванням динаміки працездатності учнів протягом дня, тижня, семестру, чергування видів діяльності і раціонального розподілу навчального навантаження.

         Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, базової школи та повної загальної освіти у формі ЗНО.

       Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  08.010.2019№ 1272 (додаток № 1 до пояснювальної записки);

– для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмоюрозробленою під керівництвом Шияна Р.Б.для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019№ 1273 (додаток № 2 до пояснювальної записки);

– для 5-6-х  класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 13), затвердженими наказом Міністерства освіти   науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 3 до пояснювальної записки);

– для 7-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 4 до пояснювальної записки);

– для 8-9-х  класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 5 до пояснювальної записки);

– для 10-11-х класів  – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493(таблиця 2),( додаток 6 до пояснювальної записки ).

Вивчення окремих предметів

     Робочий навчальний план Немирівського ліцею охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять. Основу змісту середньої освіти становлять базові загальноосвітні предмети.

     Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

      При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

     Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 08.10.2019  № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО, від 08.10.2019  № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів ЗЗО», від 20.04.2018 №408 « Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів ЗЗО III ступеня» та від  20.04.2018  № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493.

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній роботі.

В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяютьрозвиткуінтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план ліцею охоплюєт акусукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

 • українська мова 6,8,5 кл. – по 1 годині;
 • українська мова 7,9 кл. – по 0,5 годині;
 • математика 6,7 кл.  – по 0,5 годині;
 • англійська мова 9 кл. – по 1 годині;
 • українська література 11кл. – по1 годині;
 • географія  7,8,11 кл. – по 1 годині;
 • географія  9,10  кл. – по 0,5 годин;
 • біологія  7 кл. – по 1 годині;

Індивідуальні заняття в 11кл.:

 • математика 10,11 кл.– по 1 годині;
 •  англійська мова 10,11 кл. – по 1 годині;
 •  історія 11 кл. – по 1 годині;
 • біологія 11 кл. – по 1 годині.

Години на профільні предмети:

 • Українська мова 10,11 кл. – по 2 години;

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації  змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

        Навчання в старшій школі побудовано на ідеях розширення, узагальнення загальноосвітньої підготовки учнів.

     Директор                                                             Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 1

до наказу  МОН України від

08.10.2019р. №1272

Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – разом 4; інформатична – 1 (у 2 класі).

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Додаток 1

Навчальний  план для 1-2 -го класів  відповідно до додатку

наказу  МОН  України « Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від  08.10.2019 р.  № 1272

Директор                                                                                          Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 1  

 до наказу МОН України від

08.10.2019 р. №1273

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна, громадянська та історична – разом 4

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

Додаток № 2

Навчальний  план для 3- 4 – х класів  відповідно до таблиці

наказу  МОН  України  від  08.10.2019 р.  № 1273

Директор                                                                           Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 13

до типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою і вивченням етики

чи курсів духовно-морального спрямування

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Курси духовно-морального спрямування впроваджуються лише за умови письмової згоди батьків усіх учнів класу та за наявності підготовленого вчителя.

Додаток 3

Навчальний план для 5-6-х  класів з навчанням українською мовою відповідно до таблиці 13 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Директор                                                                    Ірина  ПОЛЬОВА

Таблиця 12

До типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план

закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності – й інших мов).

Додаток 4

Навчальний план для 7-го класу з українською мовою навчання відповідно до таблиці 12 наказу МОН України від 20.04.2018 №405 

Директор                                                                         Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 1

до типової освітньої програми

закладів середньої освіти II  ступеня,

затвердженої наказом МОН України

від 20.04.2018р. №405

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Додаток № 5

Навчальний план для 8-9-х класів з українською мовою навчання відповідно до таблиці 1 наказу МОН України від 20.04.2018 №405

Директор                                                                            Ірина ПОЛЬОВА

Таблиця 2

до Типової освітньої програми закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  28.11.2019 № 1493

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.

2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Додаток № 6

Навчальний план

для 10-11 класів з українською мовою навчання

відповідно до таблиці 2 наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493

 Директор                                                                               Ірина ПОЛЬОВА

Індивідуальні навчальні плани для дітей з інтелектуальними порушеннями для учнів 9 класу складено на основі Типової освітньої програми (таблиця 18), затвердженої наказом МОН від 12.06.2018р. №627, із врахуванням рекомендацій ПМПТ та інклюзивно-ресурсного центру

  Таблиця №18

до Типової освітньої програми МОН

України спеціальних закладів

загальної середньої освіти ІІ ступеня,

для дітей з особливими освітніми

потребами від 12.06.2018р. №627

Навчальний план
спеціальних закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою

для дітей з інтелектуальними порушеннями

Навчальний план індивідуального навчання для 2-х учнів 9-го класу з навчанням української мовою для дітей з інтелектуальними порушеннями відповідно до додатку №18 МОН України від 12.06.2018р. №627

Директор Ірина ПОЛЬОВА