Наказ по методичній роботі

 

У К Р А Ї Н А

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕМИРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

НАКАЗ

01.09.2021                                                                                                          № 119

Про зміст, форми, структуру

методичної роботи

з педагогічними працівниками

в 2021 – 2022 навчальному році

На виконання Закону України «Про освіту», ст.41, 42 Закону України “ Про повну загальну середню освіту ”,  «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», впровадження основних положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, річного плану роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, з метою цілеспрямованої методичної роботи з педагогічними працівниками закладу в умовах Нової української школи, їх своєчасного ознайомлення з педагогічним досвідом та формування інноваційної культури професійної діяльності педагогів

НАКАЗУЮ:

 1. Спрямувати методичну роботу у 2021-2022 навчальному році на вирішення таких завдань:
  1. забезпечення методичного супроводу основних положень Концепції «Нова українська школа»: впровадження Державного стандарту початкової освіти у 1-4-х класах;
  1. реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання ;
  1. формування ключових компетенцій учнів та наскрізних умінь;
  1. варіативності та різноманітності змісту, методів і засобів через запровадження профільної освіти, індивідуального навчання, організації роботи гуртків;  
  1. створення належних умов для професійного росту педагогічних працівників через удосконалення форм і методів методичної роботи, в тому числі через диверсифікацію форм підвищення кваліфікації вчителів: семінари, вебінари, онлайн курси, конференції, самоосвіта, вибір місця проходження курсової перепідготовки;
  1. забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;
  1. здійснювати:
   1. заходи щодо забезпечення якості освіти, моніторингові дослідження результативності освітнього процесу;
   1. організацію та проведення І етапу Всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);
  1. підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення предметно-методичних тижнів;
  1. підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
  1. залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;
  1. стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
 2. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в Немирівському ліцеї на 2021-2022 навчальному році. (додаток )
 3. Зміст методичної роботи в 2021-2022 навчальному році спрямувати на впровадження реалізаціїнауково-методичної проблемної теми  «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення й самореалізації».
 4. У рамках роботи  над науково-методичною проблемою продовжити діяльність таких методичних об’єднань: 

методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарних предметів (керівник Любов МИСАКОВЕЦЬ);

методичне об’єднання вчителів природничо – математичного та технічного напрямків (керівник Тетяна КОЛДУН);

методичне об’єднання класних керівників (керівник Валентина СТРУСЬ);

методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник

 Зоя ПИЦУРА).

 • Виносити на засідання оперативно-методичних нарад та нарад при директору актуальні питання стосовно шляхів і методів реалізації поставлених завдань щодо реалізації науково – методичної проблеми на 2021-2022 навчальний рік.
 • Провести  предметно-методичні тижні:
 • Тиждень безпеки дорожнього руху (ІІІ тиждень вересня);
 • Тиждень географії (ІІ тиждень жовтня);
 • Тиждень української мови та писемності (ІІ тиждень листопада);
 • Тиждень фізики (III тиждень листопада);
 • Всеукраїнський тиждень правових знань ( ІІ тиждень грудня);
 • Тиждень рідної мови (ІV тиждень лютого);
 • Тиждень присвячений 208 річниці від дня народження Тараса Шевченка

(ІІ тиждень березня);

 • Тиждень математики (ІІ тиждень березня);
 • Тиждень здоров’я ( І тиждень квітня);
 • STEM-тиждень в 1-4 класах (II тиждень квітня);
 • Тиждень образотворчого мистецтва (І тиждень квітня);
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (ІІ тиждень квітня);
 • Тиждень безпеки дитини (ІІІ тиждень квітня);
 • Тиждень екології (травень) .
 • Організувати в закладі освіти навчально-методичну роботу з STEM -освіти, застосовувати   STEM-орієнтований підхід до навчання, який є одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й гуманітарного напрямків освіти
 • Провести засідання педагогічних рад ліцею:
 • Впровадження STEM-освіти в освітній процес закладу з метою визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань здобувачів освіти (I семестр);
 • STEM-освіта в початкових класах як чинник реалізації концепції «Нова українська школа» (II семестр).
 • Активізувати роботу з вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які атестуються у поточному навчальному році.

9.Проводити  індивідуальні  форми  методичної  роботи: наставництво,  консультації,  співбесіди,  адресну допомогу  вчителям.

10.Забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації.

11.Заступникудиректора з навчально-виховної роботи Юлії ВОЛЯНЮК створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, координації такої роботи, надавати системну допомогу їх керівникам, дбати  про  їх  результативність.

12.Забезпечити активну участь педагогів у роботі  методичних заходів Радивилівської ТГ.

13.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                   Ірина ПОЛЬОВА

 З наказом ознайомлені                                                            Юлія ВОЛЯНЮК

             Тетяна КОЛДУН                                                         Зоя ПИЦУРА

              Валентина СТРУСЬ                                                    Любов МИСАКОВЕЦЬ