Наказ по методичній роботі

У К Р А Ї Н А

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕМИРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА IIIIСТУПЕНІВ

НАКАЗ

02.09.2019№125

Про зміст, форми, структуру

методичної роботи

з педагогічними працівниками

в 2019 – 2020 навчальному році

На виконання Закону України «Про освіту», ст.41, 42 Закону України “ Про загальну середню освіту ”,  «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», впровадження основних положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, змісту Державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти, річного плану роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу, аналізу професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, з метою цілеспрямованої методичної роботи з педагогічними працівниками закладу в умовах Нової української школи, їх своєчасного ознайомлення з педагогічним досвідом та формування інноваційної культури професійної діяльності педагогів

НАКАЗУЮ:

 1. Спрямувати методичну роботу у 2019/2020 навчальному році на вирішення таких завдань:
  1. забезпечити методичний супровід основних положень Концепції «Нова українська школа»: впровадження Державного стандарту початкової освіти у 1-2-х класах, нових навчальних програм у 10-11 класах;
  2. реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання;
  3. формування ключових компетенцій учнів та наскрізних умінь;
  4. варіативності та різноманітності змісту, методів і засобів через запровадження профільної освіти, індивідуального навчання,організації роботи гуртків, курсів за вибором;
  5. створювати належні умови для професійного росту педагогічних працівників через удосконалення форм і методів методичної роботи, в тому числі через диверсифікацію форм підвищення кваліфікації вчителів: семінари, вебінари, онлайн курси, конференції, самоосвіта, вибір місця проходження курсової перепідготовки;
  6. забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;
  7. здійснювати:
   1. заходи щодо забезпечення якості освіти, моніторингові дослідження результативності освітнього процесу                    4
   2. організацію та проведення І етапу Всеукраїнських конкурсів серед педагогічних працівників, учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів);
  8. підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення предметно-методичних тижнів;
  9. підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
  10. залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;
  11. стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
 2. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в Немирівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019/2020 навчальному році. (додаток )
 3. Зміст методичної роботи в 2019-2020 навчальному році спрямувати на впровадження реалізаціїнауково-методичної проблемної теми  «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення й самореалізації».
 4. У рамках роботи  над науково-методичною проблемою продовжити діяльність таких методичних об’єднань:    

методичне об’єднання класних керівників (керівникСтрусь В.М.);

методичне об’єднання вчителів початкових класів  (керівник     

     Касян Г.М.).

 1. Виносити на засіданняоперативно-методичних нарад та нарад при директору актуальні питання стосовно шляхів і методів реалізації поставлених завдань щодо реалізації науково – методичної проблеми на 2019-2020 навчальний рік.
 2. Провести  предметно-методичні тижні:
 • Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу (ІІ тиждень вересня);
 • Тиждень безпеки дорожнього руху (ІІ тиждень листопада);
 • Всеукраїнський тиждень правових знань ( ІІ тиждень грудня);
 • Тиждень фізики (ІІІ тиждень січня);
 • Тиждень української мови ( ІІІ тиждень лютого);
 • Тиждень присвячений 206 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (ІІ тиждень березня);
 • Тиждень здоров’я(І тиждень квітня);
 • Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (ІІ тиждень квітня);
 • Тиждень безпеки дитини (ІІІ тиждень квітня);
 • Тиждень екології (травень);
 • Тиждень початкових класів (лютий).
 1. Активізувати роботу з вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які атестуються у поточному навчальному році.
 2. Проводити  індивідуальні  форми  методичної  роботи: наставництво,  консультації,  співбесіди,  адресну допомогу  вчителям.
 3. Забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації.
 4. Заступникдиректора з навчально-виховної роботи Пасічник Л.В. створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, координації такої роботи, надавати системну допомогу їх керівникам, дбати  про  їх  результативність.
 5. Забезпечити активну участь педагогів у роботі  методичних заходівРадивилівської ОТГ.
 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                        ДиректорІ.Польова

           З наказом ознайомлені            Л.Пасічник

В.Струсь

Г.Касян