Напрямки роботи соціального педагога в освітньому закладі:

 • психологічна підготовка до навчання;
 • адаптація до умов перебування у навчально-виховному закладі;
 • організація роботи з дітьми з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • професійне самовизначення;
 • організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;
 • сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків, батьків та педагогів;
 • попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчальному закладі;
 • організація роботи з дітьми «групи ризику»;
 • методична робота.

Напрямки діяльності соціально педагога в закладі освіти:

 • діагностика;
 • профілактика, у тому числі розвиток соціальних навичок;
 • навчальна діяльність;
 • консультування;
 • зв’язки з громадськістю;
 • просвіта;
 • інше (організаційно-методична, соціально-захисна функції.

Разом із педагогічним колективом навчального закладу соціальний педагог:

 • проводить консультації з учителем та іншими працівниками освітнього закладу з різних соціально-педагогічних проблем з метою сприяння покращенню умов життя та навчання учнів;
 • організовує співробітництво з учителями та іншими спеціалістами освітнього закладу(психолог, дефектолог, лікар) при розробці індивідуальної стратегії і тактики допомоги здобувачам освіти;
 • надає допомогу в оцінці та аналізі дисциплінарних порушень учнів.
 • бере участь у педрадах, батьківських зборах та нарадах, що стосуються соціально-педагогічного життя навчального закладу.

Соціально – правовий захист здобувачів освіти незахищених категорій:

Охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

З метою виявлення дітей соціально-незахищених категорій, у навчальному закладі а саме:

 • вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу на вихованців шляхом спостереження, бесід, опитування, інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо;
 • захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання положень міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів в умовах навчально-виховного закладу; захист прав дітей, що є представниками національних меншин; сприяння дітям та батькам в отриманні гарантованих їм пільг;
 • виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та надання їм необхідної допомоги;
 • проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнями та батьками;
 • корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особи та групи, які сприятимуть оволодінню підлітками новим досвідом, допомозі в розблокуванні позитивних емоцій, створенні ситуації успіху, зміні уявлень вихованця про своє «Я», підтримці ініціатив окремого учня чи групи, створенні умов для самореалізації;
 • стимулювання соціально-значимої діяльності учнів: залучення до діяльності дитячих та молодіжних організацій; залучення до занять у гуртках, секціях тощо;
 • стимулювання та підтримка соціальних ініціатив учнів;
 • вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім’ї шляхом обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї, соціального інспектування та забезпечення за необхідності соціального патронажу та соціального супроводу сім’ї;
 • організація моніторингу з метою своєчасного виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, педагогічного колективу;
 • налагодження взаємодії з представниками педагогічного колективу, інших інститутів соціального виховання, громадськості.

Дитина сирота

Це дитина, у якої:

 • батьки померли;
 • мати померла, дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері.

Дитина позбавлена батьківського піклування

Це дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тому що:

 • батьки були позбавлені батьківських прав;
 • дитину відібрали у батьків за рішенням суду;
 • батьки визнані судом зниклими без вісті;
 • батьки визнані судом померлими;
 • батьки визнані недієздатними;
 • батьки знаходяться в місцях позбавлення волі;
 • батьки знаходяться під вартою під час слідства;
 • батьки знаходяться у розшуку;
 • тривала хвороба батьків, яка зашкоджує виконанню батьківських обов’язків;
 • батьки невідомі.

Дитина-напівсирота

    Дитина, в якої помер один з батьків.

Дитина з багатодітної  родини

    Дитина мешкає в родині, де виховується три та більше дітей до 18 років (зокрема, які знаходяться під опікою або піклуванням).

Дитина, яка постраждала в наслідок аварії на ЧАЕС

   Це дитина, у якої: батько або один з батьків мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що підтверджено посвідченням.

Дитина з вадами

    Статус дитини з вадами надає медичний заклад ( посвідчення).

Дитина з малозабезпеченої родини

    Малозабезпечена родина – це родина, яка стоїть на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення та отримує там допомогу.

Дитина батька/матері учасника бойових дій

    Статус дитини підтверджується посвідченням батьків, яке засвідчує що він був учасником бойових дій.

Дитина одинокої матері

Дитина, яку виховує тільки мати, тому що:

 • дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері;
 • батько дитини помер (або батько дитини визнаний судом без вісті відсутнім, або батько дитини визнаний судом померлим, або батько дитини визнаний недієздатним, або батько дитини знаходиться у розшуку), до того ж, призначити дитині пенсію через втрату годувальника неможливо, бо він не мав достатнього трудового стажу.

Одинокі матері стоять у обліку в УТСЗН та отримують там на дитину допомогу одинокої матері.