Організацію охорони праці у школі у 2019-2020 навчальному році

Про організацію охорони праці у школі
у 2019-2020 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», “Про охорону праці”,  Положення про організацію роботи з  охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року №100/31552

НАКАЗУЮ:

1. Загальне керівництво охороною праці та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці залишаю за собою.
2. Призначити заступника директора з виховної роботи   Сторожук О.В. відповідальною:
2.1. За організацію роботи з охорони праці  у школі та безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу.
2.2. За проведення вступного інструктажу.  
3. Призначити  завгоспа школи Мисика О.А. відповідальним:
3.1. За організацію роботи з охорони праці у закладі серед технічного персоналу.
3.2. За протипожежний захист закладу.
3.3. За збереження будівлі і споруд закладу.
3.4. За справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства закладу.
3.5. За електробезпеку у приміщенні закладу.
3.6. За безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж закладу.
4. Відповідальним за різні напрями роботи з охорони праці користуватися інструкціями  з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
5. Розподілити працівників школи за структурними підрозділами та призначити керівників, відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, за стан роботи з охорони праці у структурних підрозділах:

 5.1. Адміністративний підрозділ; керівник – директор школи Польова І.П.
У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться:
– заступник директора з виховної роботи  –  Сторожук О.В.;
– заступник директора з навчально-виховної роботи – Пасічник Л.В.;
– завгосп школи – Мисик О.А..
5.2. Навчально-виховний підрозділ; керівник – заступник директора з виховної роботи –  Сторожук О.В.       
У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться:
– класні керівники, вчителі школи;
– керівники гуртків;
– педагог-організатор;
– соціальний педагог, практичний психолог.
5.3. Господарчий підрозділ – керівник, завгосп школи – Мисик О.А.
У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться:
– сторожі;
– прибиральники приміщень;    
– робітники по поточному ремонту;
– постійний кочегар.
6. Призначити відповідальними за організацію роботи з питань охорони праці у підрозділах закладу – керівників підрозділів, які вони очолюють.                    
7. Призначити відповідальними за стан охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в кабінетах і приміщеннях:
– кабінет 1 класу – Пицуру З.І.;
– кабінет 2 класу – Пасічник Т.В. ;
– кабінет 3  класу – Касян Г.М. ;
– кабінет 4  класу – Савку Т.Є. ;
– кабінет 5 класу – Шуляк В.В.;
– кабінет 6 класу – Барабах І.М.;
– кабінет 7 класу – Грушецьку О.В.;
– кабінет 8 класу – Струсь В.М.;
– кабінет 9 класу – Гуменюк В.І.;
– кабінет 10 класу – Мисаковець Л.В.;
– кабінет 11 класу – Путяк В.В.;
– спортивний зал – Котюка М.С., Мамчура А.П.;
 – кабінет інформатики – Генсірука А.А.;
– майстерня – Кошицького М.М.;
в персональних кабінетах – працівників, що займають ці кабінети:
– кімната школяра – Путяк В.В.;
– психолога – Сову Я.О.;
– соціального педагога – Новосад О.В.;
– кабінет завгоспа – Мисика О.А.;
– в технічних приміщеннях – завгосп школи Мисик О.А.
Упродовж 2019-2020 н. р.
8. Заступнику директора з виховної роботи Сторожук О.В. :
8.1. Забезпечувати організацію роботи з охорони праці, проведення заходів з
попередження травматизму серед педагогічних працівників закладу.
Упродовж 2019-2020 н .р .
8.2. Забезпечувати виконання законодавчих, нормативних актів, рішень, розпоряджень з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, управління освіти і  науки Рівненської обласної державної адміністрації,  відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради, приписів органів державного нагляду з охорони праці, заходів з охорони праці колективного договору.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.3. Організовувати проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.4. Інформувати та надавати роз’яснення працівникам школи з питань охорони праці.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.5. На засіданнях педагогічної ради, нарадах організовувати звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці Колективного договору.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.6. Організовувати  профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників освітнього процесу.
8.7. Контролювати своєчасність проходження обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів для учасників освітнього процесу.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.8. Організовувати розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього процесу, проводити аналіз причин та розробляти заходи щодо попередження травматизму.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.9. Здійснювати контроль за наявністю, збереженням і використанням навчального обладнання, приладів під час освітнього процесу.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.10. Проводити спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представника профспілки школи з питань охорони праці, перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.11. Проводити з працівниками закладу вступний інструктаж з охорони праці.
8.12. Вести облік та проводити аналіз причин виробничого травматизму.
8.13. Забезпечувати належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.14. Складати за участю керівників структурних підрозділів школи переліки посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах закладу, надавати методичну допомогу під час їх розроблення.
Упродовж  2019-2020 н. р.
8.15. Організовувати навчання і перевірку знань педпрацівників  з охорони праці згідно необхідних термінів (один раз на три роки).
8.16. Підготувати інформаційні стенди з охорони праці.
До 01.11.2019
9. Завгоспу школи Мисику О.А.:
9.1. Забезпечувати організацію роботи з охорони праці, проведення заходів з попередження травматизму серед технічного персоналу.
Упродовж  2018-2019 н. р.
9.2. Забезпечувати навчання з питань охорони праці технічного персоналу школи відповідно до чинного законодавства і Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу.
9.3. Забезпечувати експлуатацію і догляд будівель, споруд, інженерних мереж і територій закладу відповідно до чинних законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, керувати ремонтними роботами відповідно до будівельних норм і правил.
Постійно
9.4. Забезпечувати дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень на території закладу.
Постійно
9.5.Організовувати проведення замірів опору ізоляції електроустановках та електропроводки заземлювальних пристроїв, аналізи повітря на вміст пилу, газів, парів шкідливих речовин.
Постійно
9.6. Розробляти і періодично переглядати інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджувати їх з відповідальним за організацію роботи з охорони праці закладу.
У разі необхідності
.
9.7. Терміново повідомляти директора і відповідального за організацію роботи з охорони праці закладу про нещасні випадки, що сталися з працівниками господарського підрозділу, організовувати надання першої долікарської допомоги потерпілим.
10. Керівникам структурних підрозділів, працівникам з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності користуватися інструкціями  з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Постійно
11. Вчителям трудового навчання, фізичної культури, хімії, фізики:
– провести на початку 2019-2020 навчального року  інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності  з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі;
02.09.2019
         – протягом навчального року проводити необхідні інструктажі з учнями з наступною їх фіксацією у відповідних журналах згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 № 304:
– класному журналі ( у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);
– у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів, вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності.
Упродовж  2019-2020 н. р.
12. Створити  службу охорони праці у складі:
Польової І.П. –  директора школи;
Пасічник Л.В – заступника директора з навчально-виховної роботи;
Сторожук О.В.- заступника директора з виховної роботи;
Мисика О.А. – завгоспа школи;
Колдун Т.І.- учителя фізики ;
Котюка М.С. – учителя фізичної культури.
13.  Службі охорони праці:
13.1.    Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході освітнього процесу, згідно з Положенням та своєчасно інформувати  відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради.
14.    Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

Директор                                                                   І.Польова
                                      
З наказом ознайомлені                                              Л.Пасічник
                О.Сторожук                                                 В.Путяк   
                О.Грушецька                                               В.Шуляк
                В.Струсь                                                      М.Кошицький        
                А.Генсірук                                                   З.Пицура
               Л.Мисаковець                                              Г.Касян
               В.Гуменюк                                                   Т.Пасічник
               І.Барабах                                                      Т.Савка
               Г.Сінчук                                                       Я.Сова
               Т.Колдун                                                      О.Береза
               М.Котюк                                                      М.Табачук
               Л.Вовчук                                                      Р.Табачук
               В.Горопаха                                                  І.Кошицька
               Г.Лутовська                                                 С.Попадич
               В.Горопаха                                                  А.Мисик
               І.Ціолка                                                        В.Ткачук
               О.Новосад                                                    О.Косянчук