План реагування і дій на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Немирівського ліцею

Додаток №3

до наказу 10.08.2023 № 43-г

План

реагування і дій на загрозу та виникнення

надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру

Немирівського ліцею

ПЛАН ДІЙ У РЕЖИМІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ :

          Вживаються заходи щодо учасників освітнього процесу і працівників галузі, матеріальних засобів та території об’єкта (оповіщення, інформування особового складу, радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи):

 • переміщення оперативних груп у райони заміських пунктів управління та райони, де виникли надзвичайні ситуації;
 • організація роботи, пов’язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації із залученням необхідних позаштатних сил і засобів. Визначення межі території, на яку вплинули наслідки надзвичайної ситуації;
 • організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об’єкта та надання допомоги постраждалим членам навчально-виховного процесу і працівникам галузі;
 • здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації;
 • інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на цю ситуацію, оповіщення і інформування учасників освітнього процесу і працівників галузі, наданням їм необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, що склалися.

п/п
ЗаходиОб´єми кількістьЧасВиконавці
12345
  1.             2.       3.     4.       5.     6.           7.      Виконати пункт1.1: Оповістити та зібрати працівників закладу, повідомити їм обстановку і поставити завдання згідно з отриманими розпорядженнями: у робочий часу позаурочний час   Уточнити план заходів приведення  в повну готовність систем цивільного захисту.   Перевести керівний склад на цілодобовий  режим роботи.   Привести у повну готовність систему управління  зв¢язку і оповіщення  з питань цивільного захисту.   Підготувати до вивозу діючі та архівні документи   Організувати виготовлення ватно-перев¢язочного матеріалу (ВПМ), підготовку одягу як найпростіших засобів захисту шкіри на 100% особового складу.   Інформувати керівні органи управління щодо рівня НС ї та вжитих заходів з її ліквідації.          Години Години   Години       Години     Години       Години     Години           Години          Ч+ Ч+   Ч+       Ч+     Ч+       Ч+     Ч+           Ч+24    Начальник ЦЗ   Відповід. особа з ЦЗ   Відповід. особа з ЦЗ     Відповід. особа з ЦЗ   Відповід. особа з ЦЗ     Начальник ЦЗ   Начальник ЦЗ         Начальник ЦЗ

ПЛАН ДІЙ

У РЕЖИМІ  НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ:

    Вживаються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан»:

 • визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;
 • створення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;
 • створення тимчасових надзвичайних органів керівництва на території дії надзвичайного стану в межах системи захисту населення і територій;
 • організація робіт щодо локалізації або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • забезпечення стійкого функціонування об’єкта галузі освіти, першочергового життєзабезпечення учасників освітнього процесу і працівників галузі, які залишились проживати на території надзвичайного стану;
 • здійснення безперервного контролю за станом довкілля в районі надзвичайного стану, за обстановкою  на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
 • встановлення особливого режиму в’їзду, а також обмеження свободи пересування територією, де запроваджено надзвичайний стан;
 • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність учасників освітнього процесу і працівників галузі;
 • звітування про розвиток надзвичайних ситуацій вищим органам управління та оповіщення (інформування) учасників освітнього процесу та працівників.

І. Загальна частина

План

реагування і дій при загрозі та виникненні НС   призначений для :

 • організації і здійснення взаємоузгодженого комплексу організаційних та практичних дій щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру;
 • забезпечення у разі загрози або виникнення НС об’єктового рівня оперативного реагування органів управління, сил і засобів ЦЗ по запобіганню і реагуванню на НС;
 • запобігання загибелі людей;
 • зменшення матеріальних втрат та організації першочергового життєзабезпечення постійного складу та вихованців Будинку школяра в умовах НС;
 • Систематизованого і своєчасного надання допомоги постраждалим.

1. Мета плану :

 • Визначити сили та засоби, які залучаються для реагування на НС об’єктового рівня, установити порядок їх розгортання у разі загрози або виникнення НС ;
 • Забезпечення своєчасного надання допомоги постраждалим в умовах НС .

2. Характеристика  закладу загальної середньої  освіти:

Немирівський ліцей, розташований у с.Немирівка, за адресою__вул. Й.Петлюка,1)

Учбовий  корпус ЗЗСО – двоповерхова споруда цегляної кладки.

У  закладі :

 • Постійного складу – ______35__________ чоловік;
 • Здобувачі освіти             – _______167________ дитини;
 • Кількість навчальних кабінетів   – ________11_________

Навчання в школі проводиться  з __8.45____ до __15.45_____ години .

У місцевості,  де розташований  заклад  з обліком фізико географічних особливостей, аналізу довголітніх спостережень за епідеміологічною, метеорологічною обстановкою, наявністю потенційно небезпечних для здоров’я людини  поблизу  ЗЗСО можливі виникнення наступні НС :

 • пожежі у закладі;
 • епідемії;
 • стихійні лиха;
 • надзвичайній ситуації соціально-політичного характеру.

Висновки

з оцінки обстановки, яка може скластися у закладі у разі виникнення НС

1. Виникнення НС у ЗЗСО може привести:

 • до загибелі дітей та постійного складу освітнього закладу;
 • до забруднення (зараження) території  радіоактивними і хімічними речовинами та ураження людей;
 • До руйнувань будівель і споруд, до втрат матеріальних цінностей .

2. Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникли у межах конкретної території може функціонувати один з режимів ЄДС запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру .

 • режим повсякденного  функціонування – за  умов   нормальної виробничо-промислової,    радіаційної,    хімічної,    біологічної (бактеріологічної),      сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної    обстановки,   за   відсутності   епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо;
 • режим підвищеної готовності – у  разі  істотного  погіршення виробничо-промислової,    радіаційної,    хімічної,    біологічної (бактеріологічної),      сейсмічної,      гідрогеологічної       і гідрометеорологічної    обстановки,    за   наявності   можливості виникнення  надзвичайної  ситуації  техногенного   та   природного характеру;
 • режим надзвичайної  ситуації  –  у  разі виникнення і під час ліквідації  наслідків  надзвичайної   ситуації   техногенного   та природного характеру.

ІІ. Порядок отримання інформації у режимі підвищеної готовності та у режимі НС.

2.1. Інформацію про загрозу та виникнення НС техногенного та природного характеру, в епіцентрі якої може опинитися заклад позашкільної освіти, адміністрація закладу може отримати повідомлення :

 • через управління з питань НС та ЦЗН міста по радіомережі ( перед повідомленням подається команда „УВАГА  ВСІМ !”, через включення сирен та звукових сигналів.
 • Через розпорядження начальника управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради за допомогою технічних засобів.

2.2. У разі виникнення об’єктових НС (які обмежуються  межами закладу), керівник  про факт НС повідомляє :

 • Районна ДПРЧ-7ДПРЗ-4 ГУ ДСНС в Рівненській області, за телефоном__101_/4-18-01 /4-19-82/;
 • Медичній службі, за телефоном   _103_____ ;

Доповідає :

 • Завідувачу сектору з ЦНЗ РДА _0955002997_
 • Голові Радивилівської ОТГ4-31-40
 • Провідному спеціалісту Радвилівської ОТГ з питань НС та ЦЗН, за телефоном (093-695-90-98) Воронко Віталій Анатолійович;
 • Начальнику відділу освіти, культури,туризму,молоді та спорту Радивилівської міської ради , за телефоном _3-00-28______.

Оповіщення постійного складу та здобувачів освіти закладу  здійснюється за допомогою шкільного дзвоника,телефонного, та мобільного зв’язку (згідно з додатком №2).

ІІІ. Дії посадових осіб закладу  у режимі підвищеної готовності та у режимі надзвичайної ситуації.

3.1. Начальник ЦЗ – директор Немирівського ліцею здійснює загальне керівництво заходами цивільно захисту.

3.1.1. Після отримання інформації про загрозу виникнення НС :

 • проводить оповіщення та збір керівного та командно-начальницького складу ЦЗ ;(згідно додатку №2)
 • уточнює з Радивилівським сектором  ДПРЧ-7ДПРЗ-4 ГУ ДСНС в Рівненській області, з головою ОТГ, провідним спеціалістом ЦЗ НС Радивилівської міської ради,сектором з питань НС та ЦЗРДА, Начальником відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради ,   дані щодо ситуації;
 • проводить оперативне орієнтування постійного складу закладу  освіти, віддає попередні розпорядження щодо організації робіт, раціонального використання постійного складу , визначає терміни виконання окремих заходів. В окремих випадках, пов’язаних з екстреною евакуацією із зони, що становить загрозу для здоров’я життя дітей та працівників закладу, а також у разі вжиття невідкладних заходів щодо локалізації НС, розпорядження начальника ЦЗ можуть доводитися без попереднього збору, в ході виконання дій захисного характеру;
 • контролює введення в дію Плану реагування і дій при загрозі та виникненні НС закладу та проведення екстрених заходів своїми силами з використанням ресурсів;
 • узагальнює інформацію про обстановку, обсяг виконання заходів та доповідає про результати роботи доповідає міському голові за телефоном  4-31-40 ,та провідному спеціалісту Радвилівської ОТГ з питань НС та ЦЗ, за телефоном (093-695-90-98).

3.1.2. У разі виникнення об’єктових НС :

 • повідомляє та доповідає ( у разі необхідності ) про факт виникнення НСРадивилівський сектор ДПРЧ-7ДПРЗ-4 ГУ ДСНС в Рівненській області, за телефоном__101_/4-18-01 /4-19-82/;
 • Медичній службі, за телефоном   _103_____ ;

Доповідає :

 • Завідувачу сектору з ЦНЗ РДА _0955002997_
 • Голові Радивилівської ОТГ4-31-40
 • Провідному спеціалісту Радвилівської ОТГ з питань НС та ЦЗН, за телефоном (093-695-90-98) Воронко Віталій Анатолійович;

відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту, узгоджує з ними послідовність ліквідації наслідків НС та з дозволу начальника ЦЗ Радивилівської міської ради вводить в дію План реагування і дій при загрозі та виникненні НС ;

 • за наявністю часу проводить збір керівного складу ЗЗСО, ставить завдання щодо виконання запланованих заходів відповідно до переліку основних заходів у разі виникнення НС;
 • доповідає по інстанції про вжитті заходи, можливості ліквідації наслідків НС за рахунок власних сил та ресурсів, у разі необхідності уточнює порядок взаємодії із силами міського органу ЦЗ;
 • контролює організацію робіт щодо захисту постійного складу та здобувачів освіти, ліквідації осередку НС, доповідає вищому органу ЦЗ міста про перебіг НС та ліквідації її наслідків;
 • вивчає та узагальнює досвід ліквідації наслідків НС.

3.2. Група управління (відповідальна особа з питань цивільного захисту) – здійснює безпосереднє керівництво діями підлеглих під час загрози та виникнення НС, несе особисту відповідальність за виконання робіт попереджувального характеру і в осередках НС ;

3.2.1. У разі загрози і виникнення НС:

 • організовує виконання відданих начальником ЦЗ  закладу розпоряджень та заходів згідно з переліком Плану реагування і дій при загрозі та виникненні НС  закладу освіти, керує роботами щодо ліквідації НС і контролює виконання поставлених завдань;
 • розподіляє обов’язки між постійними складом ЗЗСО, оповіщає постійний склад та здобувачів освіти та доводить до них правила поведінки у НС;
 • організовує збирання та узагальнення даних про обстановку, виконання заходів для доповіді начальника ЦЗ  в Радивилівський сектор  ДПРЧ-7ДПРЗ-4 ГУ ДСНС в Рівненській області , сектор з питань НС та ЦЗН РДА, голові ОТГ, відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради.
 • готує проєкти розпоряджень начальник ЦЗ , подає заявки по наданню додаткових сил та засобів до вищого органу ЦЗ, узгоджує з ним спільні дії, а також терміни, місце та обсяг робіт;
 • веде облік отриманих і відданих розпоряджень, організовує здійснення заходів щодо захисту постійного складу та здобувачів освіти, ліквідації наслідків НС.

3.3. Порядок виконання основних заходів захисного характеру:

3.3.1. Захист колективу та здобувачів освіти закладу у разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, що загрожують здоров’ю та життю:

 • в усіх випадках, за наявності часу та можливості, припиняється освітній процес, здобувачі освіти відбувають до місць постійного мешкання, силами постійного складу  організовується цілодобове чергування в приміщені закладу;
 • за вказівкою Радивилівського сектору  ДПРЧ-7ДПРЗ-4 ГУ ДСНС в Рівненській області ,сектор з питань НС та ЦЗН РДА, голови ОТГ,відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради.
 •  в екстремальних випадках проводиться,  піше виведення (автомобільне) виведення (вивезення) дітей та постійного складу ЗЗСО з використанням підручних засобів для захисту органів дихання в зони, що не підпадають під можливий вплив НС.

3.3.2. У разі виникнення аварій, катастроф та стихійних лих:

 • здійснюється негайне оповіщення постійного складу та здобувачів освіти закладу  з повідомленням про порядок дій, міри захисту та правила поведінки в НС;
 • проводяться екстрені профілактичні за захисні заходи, укриття чи виведення постійного складу та здобувачів освіти  з небезпечних зон, рятування матеріальних цінностей, локалізація аварій, гасіння пожежі, санітарно-гігієнічні, протиепідемічні заходи тощо;
 • організується зустріч та забезпечення дій сил вищих органів ЦЗ.

ІV. Організація проведення заходів життєзабезпечення постійного складу та здобувачів освіти

Немирівського ліцею

4.1. Медичне забезпечення , обслуговування та санітарно – епідеміологічний нагляд організується з метою збереження життя і здоров’я , запобігання інфекційним захворюванням .

Відповідальний за медичне забезпечення Оксана СТОРОЖУК.

Заклад  має таке медичне майно:

 • Аптечки індивідуальні – ________________15_________________ од.

Доставка постраждалих до лікувального закладу здійснюється бригадами швидкої медичної допомоги, тел..  4-10-03, 103 чи індивідуальним транспортом.

Обстеження приміщень, продуктів харчування та води з метою виявлення забруднення та інші санітарно-протиепідемічні заходи проводяться за вказівкою органів санітарно-епідеміологічного нагляду , тел. _4-31-89.

4.3. Протипожежне забезпечення – організовується з метою захисту закладу та матеріальних цінностей від вогню та рятування людей .

Відповідальний за протипожежне забезпечення та контроль за його

станом – Сергій ПОДАВЕЦЬ.

Забезпечення пожежним майном та обладнанням :

 • Первинні засоби пожежогасіння :
 • ручні вогнегасники : – кислотні – ___________5_______ од.
 •                                     – порошкові – ________7_______ од.
 • Бочка з водою – _________________________ ________од.
 • Пісок ( ящик )- __________________________1________ од.
 • Ручний пожежний інструмент :
 • ломи – ___________2__________ од.
 • Лопати – _________1__________ од.
 • Пилки – _________ 1___________од.
 • Сокири – ________ 1___________од.
 • Багри – __________1___________од.
 • Відра – __________1__________ од.

4.4. Забезпечення порядку та охорони матеріальних цінностей – включає забезпечення організованості серед постійного складу та  здобувачів освіти, оточення осередків НС та регулювання руху піших колон .

Відповідальний за організацію та проведення охоронних заходів Оксана СТОРОЖУК.

Можливості закладу  щодо забезпечення людських ресурсів для виконання заходів:

 • оточення місць, дотримання вимог безпеки та недопущення перебування в осередку НС сторонніх осіб _______2____________ чол..
 • виставлення постів на маршрутах екстреної евакуації та регулювання руху _______2___________   чол. .
 • Охорона матеріальних цінностей  закладу:
 • постійного складу      _______2____________ чол..         

4.5. Організація екстреної евакуації  у безпечні райони здійснюється евакогрупою в кількості ________2__________ чоловіка, за допомогою автотранспорту( за наявності транспортних засобів) або пішим порядком .

Відповідальний за проведення евакозаходів – заступник начальника ЦО

з евакуації Сергій ПОДАВЕЦЬ.

4.6.Організація забезпечення харчування і водою.

Уразі зараження радіоактивними, хімічними речовинами проводяться заходи захисту запасів продовольства та питної води. Забезпечення харчуванням постійного складу та здобувачів освіти закладу  здійснюється відповідальною особою з питань цивільного захисту, нею ж створюється запас питної води в герметичних ємностях.

V. Організація забезпечення заходів ЦЗ при ліквідації наслідків НС Немирівського ліцею

Для забезпечення заходів ЦЗ при ліквідації наслідків НС передбачено наступне забезпечення :

5.1.Розвідка – це найважливіший вид забезпечення дій сил ЦЗ. Вона ведеться з метою своєчасного отримання даних про обстановку, яка склалася при виникненні НС. Завдання на розвідку визначає начальник ЦЗ закладу. Він визначає, які дані і в якій час слід зібрати:

На розвідку покладається вирішення слідуючи завдань :

 • визначення осередків ураження радіоактивними та хімічними речовинами та їх рівні;
 • виявлення та уточнення зон руйнувань, пожеж та напрямку їх розповсюдження;
 • виявлення місць знаходження потерпілих та підходи до них;
 • постійний контроль за змінами радіаційної і хімічної ситуації.

Відповідальною особою за організацію і проведення розвідки являється начальник групи управління (відповідальна особа з питань цивільного захисту) . Він особисто узагальнює завдання на проведення розвідки, визначає послідовність їх виконання, час представлення доповідей. Дані розвідки він узагальнює і доповідає начальнику ЦЗ закладу.

5.2. Матеріальне забезпечення.

Завданням матеріального забезпечення є:

 • повне і своєчасне забезпечення сил і засобів ЦЗ  технікою, індивідуальними засобами захисту,  питною водою, спеціальними приладами, засобами зв’язку, медикаментами, табельним майном  потрібним для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт .

Виконання заходів по матеріальному забезпеченню покладається на заступника начальника Сергія ПОДАВЦЯ.

5.3. Організація управління, оповіщення і зв’язку .

Управління – це здійснення постійного керівництва начальником ЦЗ та групове управління  за діями сил і засобів ЦЗ в організації і направленні їх зусиль на успішне і своєчасне виконання заходів ЦЗ. Основою управління є рішення начальника ЦЗ закладу. Він управляє підлеглими силами особистим спілкуванням та через групу управління (відповідальною особою з питань цивільного захисту) і посильними.

Управління при виникненні НС заходами ЦЗ здійснюється з пункту управління ЗЗСО, розташованого в кабінеті директора, а при необхідності з укриття пристосованого під ПРУ .

Час приведення у готовність пункту управління :

 1. ПУ, який знаходиться в кабінеті директора – Ч+ _____25______ хв.
 2. ПУ, який знаходиться в укритті Ч+ _____25______ хв.

Відповідає за організацію роботи ПУ відповідальна особа з питань цивільного захисту.

Оповіщення керівного складу ЦЗ проводиться згідно схеми оповіщення та зв’язку ( Додаток № __2_ ):

 • В робочий час : – по телефону, особистим спілкуванням, передачею розпоряджень;
 • В неробочий час – по телефону і посильними.

Для оповіщення керівного і командно-начальницького складу ЦО установити наступні терміни:

 • В робочий час – Ч+ ___25______ хв.
 • В неробочий час – Ч+ __1___ год.

Відповідальним за оповіщення і збір керівного та командно-начальницького складу, а також інформаційного забезпечення постійного складу та здобувачів освіти закладу– відповідальна особа з питань цивільного захисту.

Для посилення управління створена група управління ЦЗ ліцею з надзвичайних ситуацій в складі ______3_____ чол..:

 • ____Ірина ПОЛЬОВА_______;
 • ____Оксана СТОРОЖУК_____ ;
 • ____Сергій ПОДАВЕЦЬ___ ;

Взаємодія з управлінням з питань НС та ЦЗН міста здійснюється  системою мобільного зв’язку, або посильними.

Порядок подання доповідей та інформації в  Дубенське  районне управління  ГУ ДСНС в Рівненській області , служба ЦЗ НС Радивилівської ТГ та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської  міської ради та здійснюється згідно табеля термінових доповідей, а при виникненні НС – негайно.

Відповідальна особа з питань цивільного захисту

Немирівського ліцею                          ________Оксана СТОРОЖУК

Алгоритм дій

адміністрації навчального закладу у разі оголошення сигналу

«Повітряна тривога»

 • Адміністрація закладу повинна стежити за повідомленням об’єктової системи оповіщення.
 • В разі оголошення «Повітряної тривоги» черговий адміністратор чи черговий прибиральник доповідає керівнику навчального закладу про отримане повідомлення та його зміст.
 • Директор (заступник) надає розпорядження про евакуацію учнів, вчителів  та працівників закладу в захисну споруду.
 • Черговий прибиральник подає сигнал початку евакуації – серіями трьох довгих дзвінків. Персонал та учні школи сповіщаються про виникнення надзвичайної ситуації та про початок евакуації  в захисну споруду.
 • Вчитель під час уроку повинен миттєво сповістити учнів (словесно) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та припинити навчальне заняття.
 • Учні у супроводі вчителя, який йде позаду всього класу та бере з собою класний журнал, організовано пересуваються до виходів згідно схеми евакуації взявши із собою тривожний рюкзак та при потребі верхній одяг. Спустившись в укриття, діти під керівництвом вчителя займають місця сидіння згідно маркування.
 • Відповідальні особи за евакуацію повинні знаходитись у заздалегідь визначених місцях та допомогти в організації та регулюванні швидкого руху до захисної споруди.
 • Відповідальні особи за евакуацію (Сторожук О.В., Волянюк Ю.А.) повинні знаходитися біля виходу із захисної споруди для здійснення контролю за порядком укриття учасників освітнього процесу та швидкого реагування у разі, якщо виявиться, що хтось відсутній. Відповідальні особи повинні провести огляд подвір’я (Подавець С.А., Путяк Л.В., Горопаха В.В., згідно графіку), ІІ поверх старші класи (Волянюк Ю.А.) та спортзал, туалети і ІІ поверх молодші класи черговий прибиральник (Табачук Р.В., Вовчук Л.П.,     Ціолка І.А., згідно графіку) або черговий вчитель, згідно графіку. У разі відсутності когось із відповідальних осіб, директор на початку робочого дня здійснює заміну відповідальних осіб.
 • Учні або цілі класи, які знаходяться на подвір’ї закладу, під час сигналу тривоги повинні рухатися під наглядом чергового вчителя до захисної споруди.
 • У середині захисної споруди вiдповiдальнi особи повинні забезпечити, щоб учнi швидко та обережно зайняли своï мiсця.
 • Вiдповiдальний за клас вчитель повинен перевірити наявність усіх учнів (за класним журналом), аби з’ясувати, чи всі покинули приміщення класу.
 • Директор школи (або його заступник) на місці збору особисто приймає рапорти від вчителів. 
 • Якщо сигнали тривоги пролунав під час перерви, учням потрібно самостійно, без паніки, просуватися до місця збору, яке заздалегідь визначене, індивідуально для кожного класу.
 • Чергові вчителі допомагають відповідальним особам  обходити кабінети на поверхах, де чергують, і перевіряють, чи усі покинули класи.
 • Якщо тривога зненацька застала дитину, коли вона пішки йде до школи, дитина повинна знати, де на шляху до школи знаходиться найближче укриття, щоб могти там заховатися. Якщо ж найближче укриття – заклад освіти, а дістатися до закладу освіти швидко неможливо – скористатися наявними природними або штучними укриттями, зокрема, рельєфом місцевості (балки, яри тощо), заглибленими приміщеннями та спорудами, за відсутності вищезазначених – у будівлях і спорудах різного призначення правилом “двох стін”. 
 • Якщо дитина перебуває в громадському транспорті, необхідно залишити транспорт та перейти до найближчого укриття. Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землi, згрупуватися та закрити голову руками.