Права та обов’язки учасників освітнього процесу

Учасники освітнього процесу мають право:

· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально – оздоровчою базою навчального закладу;

· на доступ до інформації з усіх галузей знань;

· брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

· брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

· брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

· на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

· на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учасники освітнього процесу зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

· дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

· бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися правил особистої гігієни;

· піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

· дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

· діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

· дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

· дотримуватися ділового стилю одягу;

· займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учасникам освітнього процесу забороняється:

· допускати прояви грубості, вульгарності;

· палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

· використовувати петарди;

· вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

· псувати державне, громадське та особисте майно.