Профілактика ГРВІ

У К Р А Ї Н А

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕМИРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА IIII СТУПЕНІВ

НАКАЗ

№ 13

13.01.2020

Про проведення профілактичних заходів

для запобігання поширенню грипу та

гострих респіраторних вірусних інфекцій

у закладі

На виконання наказів МОН України: від 23.05.2002 №190 «Про надання позачергових повідомлень МОЗ України» та від 17.05.2019 №1126 «Про затвердження порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ» відповідно до статтей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до листа Млинівського міжрайонного відділу Радивилівського районного лабораторного відділення від 23.01.2020 №21.04.01-09/27-33 та з метою забезпечення протидії можливого розповсюдження серед учасників освітнього процесу та працівників гострих респіраторно-вірусних інфекцій та грипу, проведення належних та у повному обсязі протиепідемічних заходів у закладі

НАКАЗУЮ:

 1. Розробити та затвердити заходи щодо профілактики для запобіганнявиникненню та поширеннюгрипу та гострихреспіраторнихвіруснихінфекцій у закладі (згідно з додатком).
 2. Заступнику директора з виховної роботи О.В.Сторожук:
  1. Проводитимоніторингщоденноговідвідуванняучнівнавчального закладу у розрізікласів.
  2. Інформувативідділосвіти про відвідуванняучняминавчального закладу у епідемічнийперіод.
  3. При наданні даних відсутності дітей за причиною хвороби окремо виділяти кількість відсутніх з причин ГРВІ та грипу постійно протягом епідемічного періоду.
  4. Не допускати до роботипедагогів з ознаками ГРВІ та грипупостійнопротягомнавчального року.
  5. Взятипідособистий контроль виконаннязаходівщодопопередженнязахворюваності та поширеннягрипу.
  6. На періодепідемічного сезону заборонити проведеннямасовихзаходів.
  7. Провести навчання працівників закладу щодо основних заходів профілактики грипу.
  8. Висвітлити на сайті закладу листівки щодо дотримання правил особистої гігієни та профілактики грипу та ГРВІ.
 3. Класним керівникам та вчителям – предметникам:
  1. Не допускати перебування у класах хворих дітей з ознаками ГРВІ та грипу.
  2. Вести чіткий облік медичних довідок дітей, які були відсутні з причини хвороби.
  3. Активізувати проведення систематичної інформаційно-просвітницької роботи серед дітей та їх батьків щодо заходів особистої і громадської профілактики, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою і шкоди самолікування.
 4. Завгоспу Мисику О.А.:
  1. Забезпечити приміщення закладу дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту.
  2. Забезпечити дотримання температурного режиму, режиму провітрювання та вологого прибирання.
  3. Організувати проведення очищення та дезінфекцію поверхонь та предметів, які часто використовуються у закладі (посуд, парти, клавіатури, дверні ручки).
 5. Працівникам закладу:
  1. Не приступати до роботи, маючи ознаки ГРВІ, грипу.
  2. Мати на робочому місці достатній запас засобів індивідуального захисту (маски).
  3. Сувородотримуватисяпрофілактичнихзаходівта правил особистої гігієни для захистудітейвід ГРВІ.
 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Директор             Ірина ПОЛЬОВА

З наказом ознайомлені                                                        Оксана СТОРОЖУК

               Зоя ПИЦУРА                                                         Тетяна ПАСІЧНИК

               Галина КАСЯН                                                      Тетяна САВКА

               Валентина ШУЛЯК                                               Ірина БАРАБАХ

               Оксана ГРУШЕЦЬКА                                           Віра ПУТЯК

               Валентина ГУМЕНЮК                                         Валентина СТРУСЬ

               Любов МИСАКОВЕЦЬ                                        Олексій МИСИК

               Людмила МИСИК                                                 Галина ЛУТОВСЬКА