Про дії органів управління та сил цивільного захисту закладу

У К Р А Ї Н А

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НЕМИРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА IIII СТУПЕНІВ

НАКАЗ

03.04.2020                                                                                      №43                     

                                                          

Про дії органів управління

та сил цивільного захисту закладу

На виконання пунктів 1 та 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», підпункту 3 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 №1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за №1623/29752, з метою забезпечення стійкого функціонування об’єктів в умовах виникнення надзвичайної ситуації та збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу

    НАКАЗУЮ:                          

  1. Установити режим надзвичайної ситуації функціональної підсистеми навчання здобувачів освіти діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту для запобігання поширенню медико – біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2.
  2. Затвердити план дій органів управління та сил цивільного захисту в умовах виникнення  медико – біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19 згідно з додатком.
  3. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

                 Директор                                     Ірина ПОЛЬОВА

Додаток

до наказу №43 від 03.04.2020

П Л А Н ДІЙ

органів управління та сил цивільного захисту

Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Радивилівської міської ради Рівненської області

в умовах виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації,

пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної

хвороби COVID-19

У режимі надзвичайного стану

З отриманням інформації про виникнення медико-біологічної надзвичайної

ситуації:

а) Начальник цивільного захисту школи:

– дає команду черговому навчального корпусу школи на проведення оповіщення учасників освітнього процесу і працівників школи про виникнення НС та збір керівного складу ЦЗ школи,  особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ;

– доповідає начальнику відділу  освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Радивилівської міської ради та начальнику відділу з питань НС Радивилівської

районної державної адміністрації  про обстановку, яка склалась в школі та про

прийняте рішення;

– утворює штаб з ліквідації НС, затверджує його персональний склад;

– приймає заходи щодо локалізації поширення хвороби та захисту учасників

освітнього процесу і працівників школи, які опинились в осередку НС

(введення відповідного режиму захисту, розосередження та вивід з небезпечної зони, ізоляція району інфекційного зараження тощо);

– віддає розпорядження (при необхідності) на евакуацію (розосередження)

учасників освітнього процесу і працівників школи, вивіз із небезпечних місць (зон) матеріальних та інших цінностей;

– переводить органи управління ЦЗ школи на цілодобовий режим роботи (при необхідності), заслуховує керівний склад ЦЗ школи про обстановку, яка склалась і можливий її розвиток;

– керує і організовує контроль за проведенням  на місці виникнення НС

рятувальних та інших необхідних робіт і за їх всебічним забезпеченням;

– проводить аналіз проведених заходів за кожну добу, доповідає начальнику

відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради та начальнику відділу з питань НС Радивилівської районної державної адміністрації про розвиток ситуації та хід ліквідації її наслідків.

б) Начальник штабу цивільного захисту школи:

– інформує начальника ЦЗ школи про виникнення НС і за його командою 

організовує проведення оповіщення учасників освітнього процесу і працівників

школи про виникнення надзвичайної ситуації та збір керівного складу ЦЗ школи;

– організовує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР),

спрямованих на забезпечення сталого функціонування школи (особливо навчального процесу) в умовах НС;

– аналізує обстановку і уточнює порядок роботи штабу ЦЗ школи щодо ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації;

– доповідає начальнику цивільного захисту про обстановку і дає пропозиції щодо локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

– організовує проведення постійного контролю за обстановкою, що розвивається на території навчального закладу та навколо нього, внаслідок впливу наслідків надзвичайної ситуації.

в) Штаб ЦЗ школи:

– приводить в повну готовність до роботи, в умовах надзвичайної ситуації,

систему зв’язку та оповіщення;

– проводить збір, аналіз та оцінку даних реальної обстановки, узагальнює і

доводить її  до  начальника ЦЗ школи для прийняття рішення;

– оформляє рішення  начальника ЦЗ школи, розробляє необхідні проєкти наказів та розпоряджень;

– доводить накази, розпорядження та інші вказівки начальника ЦЗ школи до

виконавців, контролює їх виконання;

– здійснює контроль за забезпеченням дій сил ЦЗ школи, організовує вирішення питань всіх видів забезпечення заходів ЦЗ з органами цивільного захисту міста (району) за встановленим  обсягом покладених на них завдань та порядком їх залучення  до дій з ліквідації наслідків  НС;

– організовує роботи щодо задоволення першочергових потреб учасників

освітнього процесу і працівників школи що постраждали (постачання питної води, організація харчування, видача теплих речей, медикаментів  тощо);

– здійснює безперервний контроль за станом навколишнього середовища у

районі надзвичайної ситуації;

– готує за установленими формами та у відповідні терміни, необхідні письмові

донесення та доповіді начальнику відділу освіти та начальнику відділу з питань НС про обстановку, яка виникла в результаті надзвичайної ситуації.

г) Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації:

– визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей,

організовує їх рятування та подання медичної допомоги;

– визначає план ліквідації НС, приймає рішення щодо захисту учасників

освітнього процесу та працівників школи від її наслідків, забезпечення їх життєдіяльності;

– визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС;

– здійснює керівництво роботами з ліквідації НС, організовує взаємодію

аварійно-рятувальних служб та медичних формувань, залучених до ліквідації НС;

– веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами і НФ під час ліквідації НС та облік загиблих і постраждалих унаслідок НС;

– здійснює інформування учасників освітнього процесу та

працівників школи про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;

– веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання

начальнику ЦЗ школи.

У режимі надзвичайного (особливого) стану.

Вживаються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан».

Інформація про введення надзвичайного (особливого) стану може бути

отримана від керівників місцевих органів влади (області, міста, району) в усній формі або письмовим повідомленням, через засоби масової інформації (ЗМІ) шляхом передачі (публікації) тексту відповідної Постанови Верховної Ради України (Указу Президента України), а також від оперативного чергового по засобам внутрішньо обласної системи оповіщення.

З отриманням інформації про введення режиму надзвичайного (особливого)

стану виконуються заходи:

– визначаються межі впливу на територію школи надзвичайної ситуації (НС), яка стала причиною введення надзвичайного стану;

– створюється тимчасовий надзвичайний орган керівництва школи в межах

системи захисту учасників освітнього процесу та працівників школи в умовах

надзвичайного (особливого стану);

– організовуються роботи щодо локалізації та ліквідації наслідків НС, яка стала причиною введення надзвичайного стану;

– забезпечується стійке функціонування школи у ході навчального процесу

в умовах надзвичайного (особливого) стану, а також готовність керівного складу ЦЗ школи, системи зв’язку та оповіщення;

– здійснюється безперервний контроль за станом довкілля в районі розташування школи в умовах надзвичайного (особливого) стану;

– визначається порядок організації навчального процесу школи у зв’язку із

встановленням особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження  свободи

пересування  територією в умовах надзвичайного (особливого) стану;

– посилюється пропускний режим у навчальний корпус школи та його охорона.

Реагування на можливі надзвичайні ситуації.

А). Пов’язані з потенційно-небезпечними об’єктами :

– при випадку захворювання здобувачів освіти, педагогів, які переведені на

дистанційну форму роботи

Якщо школа знаходиться в зоні локації хвороби, директор школи після

отримання інформації про можливе зараження інших учасників освітнього процесу в першу чергу організує проведення заходів спрямованих на їхній захист в тому числі, основні з них:

– до „ч” + 4 хв – здійснити оповіщення і збір керівного складу і прийняти рішення щодо захисту учасників освітнього процесу;

–  до „ч” + 4 хв – довести рішення до виконавців;

–  до „ч” + 4 хв – довести інформацію про обстановку і вжиті заходи до вищестоящих органів  управління з питань НС.

 Б) У разі виникнення НС безпосередньо у навчальному закладі.

 При виникненні випадку захворювання працівника закладу, який знаходиться на робочому місці у приміщеннях закладу директор школи організує евакуацію усіх інших працівників в безпечне місце і одночасно викликає медичну допомогу по телефону 103 та організує в межах компетенції термінові дезінфекційні заходи в приміщенні школи, побутових спорудах та прилеглій території.

Доповідає про те, що сталося та вжиті заходи до управління (відділу) з питань НС району і відділу освіти, культури, туризму молоді та спорту Радивилівської міської ради.