Підсумки експериментального самооцінювання управлінських процесів в інформаційно- аналітичній системі “EvaluEd”

Довідка

Про підсумки експериментального самооцінювання управлінських процесів в інформаційно-аналітичній системі «EvaluEd»  в Немирівському ліцеї Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області у 2022-2023 навчальному році за напрямом «Управлінська діяльність в закладі освіти» 4.1.У закладі освіти розроблено Стратегію діяльності та розвитку закладу на 2021-2026 р.р. (далі – Стратегія), яку схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.08.2021 р. №1) та затверджено начальником відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради. У Стратегії окреслені основні принципи діяльності ліцею, за допомогою  SWOT-аналізу визначені сильні та слабкі сторони діяльності ліцею, визначена місія та візія ліцею, окреслені шляхи реалізації Стратегії розвитку ліцею. Кожна стратегічна ціль має конкретний перелік кроків її досягнення.  Стратегічні цілі досяжні, конкретні, вимірні, актуалізовані у часі. Також  Стратегія містить розділи :  «Освітнє середовище закладу освіти», «Система оцінювання здобувачів освіти», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти», «Управління закладом».  Стратегія розвитку Немирівського ліцею є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських прожктів із визначенням шляхів іх реалізації: «Людина починається з добра», «Україна починається з тебе», «Школа екологічної культури».

 Стратегія розвитку оприлюднена на сайті закладу освіти, враховує специфіку та умови діяльності закладу освіти, засади державної політики у галузі освіти, нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ліцею. За результатами опитування, встановлено, що при розробленні відповідного документа брала участьзаклад освіти створює робочі групи для підготовки пропозицій за певними напрямами, здійснює моніторинг досягнення цілей, які визначені в Стратегії розвитку. У Стратегії розвитку закладу освіти  прослідковується відповідність термінів реалізації документу об’єму та змісту стратегічних цілей. Розроблені операційні завдання для реалізації стратегічних цілей.

 Річний план роботи закладу, схвалений педагогічною радою (протокол від 31.08.2023 р. №1), розроблений відповідно до освітньої програми, структура річного плану відповідає структурі Стратегії розвитку. До його розроблення залучалась переважна більшість педагогічних працівників. Закладом здійснюється аналіз виконання річного плану за напрямами, які визначаються закладом освіти з урахуванням вимог законодавства (частина 3 ст. 41 Закону України «Про освіту»). Річний план роботи оприлюднено на сайті ліцею. Разом з тим у річному звіті відсутня інформація про виконання Стратегії розвитку закладу освіти. Більшість педагогічних працівників вважають, що педагогічна рада функціонує системно і ефективно, на її засіданнях розглядаються актуальні питання діяльності закладу освіти.

 У закладі освіти розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, яке схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.08.2020 р. №1) та затверджено директором закладу освіти (наказ №67 від 01.09.2020) , оприлюднено на вебсайті (далі – Положення). У розробці Положення брали участь 17  з опитаних педагогічних працівників. За результатами опитування керівника закладу освіти, до розроблення Положення залучалися всі педагогічні працівники закладу. Положення містить правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, педагогічної діяльності педагогічних працівників, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, механізму та періодичності проведення самооцінювання.

У Немирівському ліцеї проводиться щорічне самооцінювання за окремими освітніми напрямами. Учасники освітнього процесу залучаються до проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (залучаються до опитування). У 2020/2021 навчальному році здійснювалось самооцінювання освітнього середовища, системи оцінювання, педагогічної діяльності та управлінської  діяльності (довідка від 22.06.2020 р.). Упродовж І семестру  2022-2023 навчального року було проведено самооцінювання освітнього середовища  в закладі освіти. У квітні 2023 року проведено експериментальне самооцінювання управлінських процесів в інформаційно-аналітичній системі «EvaluEd»  управлінської діяльності в закладі освіти (довідка від 20.03.2023). Результати самооцінювання оприлюднені на сайті закладу освіти та враховані під час річного планування.

Керівництво закладу освіти вживає заходів для створення належних умов діяльності закладу освіти, вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями про виділення коштів до засновника.

4.2. Переважна більшість педагогічних працівників вважає, що керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, батьків, педагогічних та інших працівників. (71, 43% опитаних педагогічних працівників вважають , що керівництво відкрите до спілкування), 95, 24 % педагогічних працівників вважають, що керівництво та педагогічні працівники співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок щодо іхньої співпраці. Як свідчить анкетування, 47, 62 % вчителів ліцею зазначають, що педагогічні працівники можуть без побоювань висловлювати свою думку, навіть  якщо вона не співпадає з позицією керівництва і 76, 19 % вказують, що розбіжності, які виникли між педагогічними працівниками та керівництвом ліцею, виріщуються конструктивно. Як свідчать відповіді батьків,  переважна більшість учнів відвідують заклад освіти здебільшого охоче, 36, 36%, а 54, 55% зазначили, що іхні діти відвідують заклад у піднесеному настрої. А здобувачі освіти  52, 83 % зазначили, вони ідуть до школи у радісному настрої, 32, 08 % – здебільшого охоче відвідують заклад освіти і пов’язують це із тим, що потрібно рано вставати. 67, 92 % здобувачів освіти вказують, що їм цілком безпечно та психологічно комфортно в закладі.   Батьки в анкетах вказують, що їм завжди вдається поспілкуватися з керівництвом закладу освіти та досягти взаєморозуміння, найчастіше розраховують у розв’язанні проблемних ситуацій з дитиною на класного керівника або керівника закладу освіти. Загалом здобувачі освіти, педагогічні працівники вважають, що керівництво школи доступне та відкрите до спілкування. Керівництво закладу освіти стверджує, що комунікація з учасниками освітнього процесу здійснюється за допомогою телефонного зв’язку, мережі Viber, індивідуальних бесід. Водночас, варто зазначити, що у закладі освіти є журнал особистого прийому громадян, але відсутні записи також відсутні записи у журналі реєстрації звернень громадян. Отже, можна зробити висновок, що у закладі освіти не практикуються письмові звернення учасників освітнього процесу до керівництва закладу освіти. Оскільки звернення учасників освітнього процесу до керівництва документально не зафіксовано, неможливо прослідкувати відповідні заходи реагування.

Також під час анкетування батьки зазначили ( 93, 18% ), що школа враховує думку батьків під час прийняття важливих управлінських рішень.

Заклад освіти має власний вебсайт, здійснює наповнення та оновлення інформаційних ресурсів. Більшість опитаних батьків отримують інформацію про діяльність закладу освіти з сайту.

 4.3. У закладі освіти працює 25  педагогічних та 12 технічних працівників. Штат закладу сформовано відповідно до штатного розпису та освітньої програми, вакансії відсутні. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.

У закладі освіти створено умови, які мотивують педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвтку, здійснення інноваційної освітньої діяльності. 3 метою матеріального та морального заохочення педагогічних .працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності керівництво закладу освіти звертається з клопотаннями про нагородження педагогічних працівників грамотами та подяками органів управління освітою та місцевого самоврядування, здійснює преміювання педагогічних працівників. Загалом педагогічні працівники задоволені або переважно задоволені мотиваційними заходами, які практикуються у закладі освіти.

4.4. У закладі освіти створено умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу. Усі батьки, які брали участь в анкетуванні, та переважна більшість здобувачів освіти ( 97, 73%)  і педагогічних працівників (90,48%)   вважають, що їхні права як учасників освітнього процесу не порушуються. Більшість респондентів вважають, що управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій педагогів, батьків та здобувачів освіти. У школі створено учнівське самоврядування, члени якої взаємодіють між собою та керівництвом закладу освіти.

Спілкування між учасниками освітнього процесу відбувається індивідуально, на батьківських зборах та через соціальні мережі. Керівництво закладу освіти підтримує окремі освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти та участь у житті місцевої громади (участь у екскурсіях, відвідування театру, музеів). Більшість опитаних учнів вказують, що постійно беруть участь у класних та загальношкільних заходах та часто – у заходах громади. Майже всі педагогічні працівники вважають, що керівництво підтримує їхні ініціативи щодо розвитку закладу освіти і місцевої громади. Більше половини опитаних батьків задоволені організацією освітнього процесу в школі, 43% – переважно задоволені. Тривалість перерв у школі – 10-15, 20  хвилин. При складанні розкладу навчальних занять, як зазначив під час інтерв’ю заступник директора закладу освіти, використовується навчальний план, санітарні вимоги, запити педагогічних працівників. Представник учнівського самоврядування зазначає, що їхня думка при складанні розкладу враховується. Разом з тим, результати опитування свідчать, що всі учні цілком або переважно задоволені розкладом занять. Розклад навчальних занять сформовано відповідно до освітньої програми, при його складанні враховано гігієнічні норми, зокрема під час розподілу навчального навантаження врахована розумова діяльність учнів в різні дні навчального тижня.

4.5.  В ліцеї розроблено та оприлюднено Положення про академічну доброчесність, проводиться інформаційно-просвітницька робота з учасниками освітнього процесу щодо її дотримання. До його розроблення долучалися члени учнівського самоврядування. Як свідчить анкетування, 75,45% здобувачів освіти зазначають, що з ними регулярно проводяться б5есіди про важливість дотримання академічної доброчесності, неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються. Про те 18, 87 % дітей зазначили, що такі бесіди із ними проводяться , але не регулярно. Педагогічні працівники зазначають, що задля забезпечення академічної доброчесності в своїй професійній діяльності вони оцінюють результати навчання учнів об’єктивно і неупереджено  ( 18 учителів), добирають індивідуальні та пропонують різні варіанти завдань для учнів з метою запобігання списуванню (16 учителів), посилаються на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей ( 14 учителів), проводять бесіди відповідної тематики з учнями та їх батьками ( 13 учителів).

 Керівництво закладу освіти частково сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції. Більшість педагогічних працівників зазначають, що в школі проводяться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції з усіма учасниками освітнього процесу, інформація про корупцію є на сайті закладу. Більшість учнів вказують, що з ними проводяться бесіди та позаурочні заходи.

Рівні оцінювання за вимогами:

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань.

Критерій 4.1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності – високий

Критерій 4.1.2. У  закладі освіти річне планування роботи і відстеження його результативності здійснюється відповідно до стратегії розвитку закладу освіти – високий

Критерій 4.1.3. У  закладі освіти здійснюється само оцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) процедур забезпечення якості освіти – високий

Критерій 4.1.4. У  закладі освіти здійснюється планування та реалізація заходів для розвитку закладу освіти, його матеріально-технічної бази – високий.

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Критерій 4.2.1. Керівник закладу освіти, його заступники сприяють створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію учнів, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру – високий

Критерій 4.2.2. заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах – високий

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Критерій 4.3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми – достатній  

Критерій 4.3.2. У закладі освіти створено умови, які мотивують педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої  діяльності – достатній

Критерій 4.3.3. У закладі освіти створено умови, які сприяють підвищенню кваліфікації педагогічних працівників – достатній

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

Критерій 4.4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу – достатній

Критерій 4.4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу – достатній

Критерій 4.4.3. У закладі освіти створено умови для розвитку громадського самоврядування – високий

Критерій 4.4.4. У закладі освіти створено умови для виявлення громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їхньої участі в житті місцевої громади  – достатній

Критерій 4.4.5. Організація освітнього процесу враховує вікові особливості учнів, відповідає їхнім освітнім потребам – достатній

Критерій 4.4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів – достатній

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Критерій 4.5.1. Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності – високий

Критерій 4.5.2. Керівник закладу освіти і його заступники сприяють формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції – достатній

Загалом за напрямком 4 Управлінські процеси  – ДОСТАТНІЙ

НАКАЗУЮ:

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Юлії ВОЛЯНЮК:

1.1.Залучати до розробки Річного плану всіх учасників освітнього процесу, проводити обговорення розділів у травні місяці. Регулярно вносити відмітки про виконання пунктів плану,  при потребі вносити зміни та доповнення.

1.2. Визначити пріоритетні стратегічні цілі для закладу освіти, розробити операційні завдання та забезпечити реалізацію цілей через річне планування.

1.3. У річному плані доповнити розділи інформацією про виконання Стратегії розвитку закладу.

1.4. На початку навчального року проводити «Тиждень академічної доброчесності».

1.5. Зорієнтувати роботу педагогічних працівників під час навчальних занять на використанні компетентнісного підходу, здійснення наскрізного виховного процесу, активно запроваджувати в практику формувальне оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання, дотримання принципів академічної доброчесності.

1.6. Спланувати курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників щодо академічної доброчесності, протидії та попередження булінгу в закладах освіти, надання домедичної допомоги, роботи вчителів з дітьми з особливими освітніми потребами.

1.7. Продовжувати працювати над створенням атмосфери академічної доброчесності в закладі освіти.

2. Педагогічним працівникам:

          2.1. Рекомендувати педагогічним працівникам дотримуватися принципу академічної доброчесності та формувати культуру академічної доброчесності у здобувачів освіти, інформуючи їх про дотримання основних засад та принципів академічної джоброчесності.

2.2. Напередодні предметних олімпіад та конкурсів, ДПА, тематичних контрольних робіт проводити роз’яснювальну роботу аби пояснити місію та функції академічної доброчесності.

2.3. Проводити моніторинг громадської думки: анонімне опитування учасників освітнього процесу щодо наявності /відсутності порушень академічної доброчесності.

2.4. Поширювати комплекс рекомендацій щодо боротьби з порушенням академічної доброчесності.

2.5. Долучати здобувачів освіти до розробки критеріїв оцінювання.

2.6. Формувати у здобувачів освіти свідому громадянську позицію, негативне ставлення до проявів корупції.

2.7. Неухильно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, принципів академічної доброчесності, норм педагогічної етики та поваги до гідності й прав здобувачів освіти.

2.8. Брати участь у розробці документів, які визначають стратегію розвитку закладу освіти, регламентують роботу освітнього закладу.

2.9. Критерії академічної доброчесності враховувати при оцінці кожного виду роботи.

2.10.Пройти курси підвищення кваліфікації з питань академічної доброчесності, попередження булінгу в закладах освіти, надання домедичної допомоги, роботи вчителів з дітьми з ООП.

1.11. Залучати учнів до розроблення та впровадження політики й правил академічної доброчесності в закладі освіти.

3. Класним керівникам:

3.1 Продовжити роботу