Результати проміжного самооцінювання діяльності закладу з напряму діяльності “Освітнє середовище”