Результати проміжного самооцінювання діяльності закладу з напряму діяльності “Система оцінювання здобувачів освіти””