РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ на 2023/202 н.р.

  ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи соціального педагога

_______Волянюк Юлії Анатоліївни_______

на 2023-2024 навчальний рік

     План роботи соціального педагога складено на основі  Закону України «Про освіту» 5 вересня 2017 року,  «Положення про психологічну службу системи освітян України» від 31 липня 2018року за № 885/32337 методичних рекомендацій       Українського центру практичної психології та соціальної роботи, Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної Декларації  прав людини та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби, лист МОН України від  14.08.2020 р.   № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії  булінгу (цькуванню)» , Лист Міністерства освіти і науки України  від 02.08. 2022р. №1/8794- 22 « Про пріоритетні напрямки  роботи психологічної служби  в закладах освіти», лист МОН від

 25.03.2022 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії», лист МОН від 30.05.2022 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»,лист МОН від 12.04.2022 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу  про військові позицій Збройних сил України»,лист МОН від 10.06.2022  1/6267-22 «Про деякі питання національно – патріотичного виховання в закладах освіти України».

І. Аналітична частина

   Війна в Україні стала стресом для усіх учасників освітнього процесу. У результаті військової інтервенції російської федерації до України,постало гостре питання стану психологічного здоров’я здобувачів освіти та їхніх батьків, що вплинуло на освітній процес у  навчальному році. Протягом  2022/2023 навчального року основними завданнями у роботі соціального педагога були соціальний захист прав дітей,  створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків між родиною та школою. Для досягнення позитивних результатів у своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування» та іншими. 

   Протягом навчального року  головними напрямками роботи  соціального педагога були:

 • діагностична робота;
 • консультативна робота;
 • захисна робота;
 • профілактична робота;
 •  зв’язки з громадськістю;
 •  просвіта;
 • навчальна діяльність.

     З цією метою був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік. На початку  навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти і на їх основі складено соціальний паспорт школи. На цих категорійних  учнів заведені картки, в яких зафіксовані  загальні відомості про дитину, батьків або осіб, що їх заміняють, місце їх роботи, житлово-побутові умови , зайнятість дитини в позаурочний час. Крім того, ведуться облікові справи ВПО, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо  зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали , надані класними керівниками. Сім’ї такої категорії знаходяться під супроводом класних керівників та соціального педагога, який дає рекомендації батькам, вчителям, дітям, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах.

    Проводяться регулярні рейди-перевірки стану відвідування уроків. Після цього з боку адміністрації, соціального педагога проводилася робота з батьками, учнями та класними керівниками щодо запобігання пропусків занять без поважних причин, більш відповідального ставлення до навчального процесу з боку учнів та батьків щодо запобігання  дитячої бездоглядності. Батьки письмово попереджалися щодо пропусків уроків їх дитиною без поважних причин, про незадовільну поведінку, порушення внутрішнього розпорядку.

    Соціальним педагогом разом   з метою виявлення агресивної поведінки учнів було проведено:

– методику Басса-Дарки;

– тест Леонарда-Шмішека на виявлення акцентуації;

– анкетування на виявлення цінносних орієнтацій учнів;

– корекційна робота по встановленню міжособистісних стосунків у класному колективів.Війна спричинила значне порушення життєдіяльності людей, шкоду їхньому здоров’ю, великі людські втрати, значні матеріальні збитки тощо. Все це вкрай негативно позначилося на кожній родині. Одні родини були вимушені залишити домівку та переживають кризу, пов’язану з втратами не лише матеріальними, але і соціальними. Інші родини переживають втрату близької людини. Тому додалися звернення до соціального педагога щодо підтримки  в умовах війни, зросла потреба у наданні допомоги, зокрема екстреної, у подоланні стресу, переживанні втрати, горя, печалі та страждання.                                                                                                                                               ІІ. Цілепокладаюча частина

    Основними завданнями у роботі соціального педагога – збереження та зміцнення соціального здоров’я , сприяння особистісного , інтелектуального , фізичного і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого – педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки , надання соціально – педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

     Діяльність соціального педагога   спрямована на реалізацію такихзавдань:

 • соціально – педагогічний супровід здобувачів освіти , колективу та мікрогруп , які потребують;
 • сприянні формуванню психологічної готовності всіх учасників освітнього процесу до взаємодії;
 • наданні психологічної допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання й навчання, дітям і сім’ям учасників бойових дій;
 • проведення  просвітницької та профілактичної  роботи з метою підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі людьми, насильства, поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, батьків та педагогів;
 • проведення просвітницької та профілактичної  роботи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, протидії цькуванню (булінгу), попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі; навчанні способам ефективного протистояння, у тому числі завдяки розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок.
 • просвітницька робота серед учасників освітнього середовища з питань запобігання торгівлі людьми та протидії домашнього насильства, у тому числі стосовно дітей та за участь дітей , злочинності , алкоголізму, наркоманії;
 • вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу, шкільного колективу в цілому;
 • формування у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
 • попередження конфліктних ситуацій , що виникають  під час освітнього процесу, запобігання та протидія домашньому насильству.

ІІІ. Змістова частина

№ з/п  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освітиТермін проведення    Цільова група/аудиторія  Відмітка про виконання  
1.Діагностика   
1.1Соціальна паспортизація школи (виявлення категорійних учнів та сімей).Вересень 2-3 тиждень Січень1-11 класи 
1.2Щорічний громадський огляд стану навчання, виховання, оздоровлення дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів та дітей з проблемних сімейвересень1-11 класи пільгових категорій   
1.3Відвідування уроків з метою спостереження за учнями, що потребують соціально-педагогічного супроводу.Протягом року (за потребою)1-11 класи 
1.4Виявлення дітей «групи ризику» ( методика М.Рожков, М.Ковальчук).  Вересень        Учні 7- 9 класів       
1.5Соціометричні дослідження .(Дж.Морено)Вересень- жовтень1-11 класи 
1.6Вивчення шкільної тривожності ,мет.Філіпса.Протягом року4 – 7 клас 
1.7Дослідження показників і форм агресії (Басса -Дарки).  Протягом року За потреби      1-11 класи , соціальний педагог, психолог 
1.8Визначення рівня самооцінки «Самооцінка».ЖовтеньУчні 4 – 8 класів 
1.9Визначення актуальних переживань,труднощів ,конфліктів. Методика «Незакінчене речення» Пономаренко.Жовтень -ЛистопадУчні 5- 11 класів 
1.10Опитувальник « Мій клас»(методика Гільбух).    Листопад  Учні 5-9 класів, класні керівники,соціальний педагог 
1.11Вивчення обізнаності  проблеми ВІЛ\СНІДу.ГруденьУчні 9 класу 
1.12Дослідження ціннісних орієнтирів,учнів 9 класу(профорієнтаційна робота) ( методика  ДДО Клімова).Грудень, квітень  Учні 9 класу   
1.13Уточнення та корегування соціальної паспортизації  школи    До 20 січня      УОП 
1.14Діагностика для підлітків ,що мають труднощі в стосунках  з батьками «Підлітки про батьків»(методика Шафера).Лютий    Учні 5 класу, батьки , класний керівник, соціальний педагог. 
1.15Визначення рівні адаптованості учнів..Анкета « Ваша дитина».Протягом рокуБатьки 
1.16Діагностика рівня емоційного вигорання за методикою В.В.Бойко.  БерезеньПедагогічний колектив   
1.17Визначення нахилу до різних сфер діяльності. Тест для учнів 9 класу « Нахили до професії» ( г. « Психолог №5, 2010).ТравеньУчні  9 ,11 класу 
2.Профілактика, у тому числі розвиток соціальних навичок   
  2.1  Заняття з елементами тренінгу« Хоч і я маленький , але маю право».  Вересень  Учні 1-4 класів 
2.2Заняття з елементами тренінгу «Права дітей».ВересеньУчні  6-8 класів 
2.3Перегляд мультфільмів   « Права дитини в Україні».  ВересеньУчні  2- 6  класів 
2.4Акція « 16 днів проти насильства»    ( за окремим планом).  Листопад Грудень  1-11 класи 
2.5Заняття з елементами тренінгу «Від миру вдома до миру в світі».  Протягом рокуучні 9-11 класів 
2.6Заняття з елементами тренінгу Толерантність до інших і до себе»  Листопад    5-6 класи 
2.7Заняття з елементами казко терапії « Космічна подорож до планети «Комп’ютери»».  Лютийучні 1-4 класів     
2.8Заняття з елементами тренінгу « Інтернет –  за і  проти»Лютийучні 1-4 класів 
2.9Заняття з елементами тренінгу «Торгівля людьми». Перегляд    профілактичного відеоролику.Квітень5- 9 класи , учителі соціальний педагог 
  2.10Ігри для зняття втоми , напруги, депресії».Жовтень  Учні 2-6 класів 
2.11Тренінгове заняття з учнями  « Здоровий спосіб життя: курити чи ні»Листопад5- 9 класи , учителі соціальний педагог 
2.12Заняття з елементами тренінгу «Цінності життя».  Листопад6- 9 класи , учителі соціальний педагог 
2.13Заняття з елементами тренінгу «Здоров ‘я – найвища цінність».Березень9 клас 
2.14Перегляд профілактичного відеофільму. Перегляд відеоролику «  СНІД?»Грудень7-11 клас, соціальний педагог 
2.15Тренінг «Психологічне  розвантаження в умовах війни».Протягом року10-11 класи 
2.16Заняття з елементами тренінгу « Ти – особливий».Листопад1- 4 клас, соціальний педагог 
2.17Заняття з елементами тренінгу «Ти і твої друзі».Квітень2-5 клас, соціальний педагог 
2.18Профорієнтаційне заняття « Ти стоїш перед вибором»  Квітень – Травень9 клас, соціальний педагог   
2.19Заняття з елементами тренінгу  « Такий лише я один».  Травень5-7 клас, соціальний педагог 
2.20Заняття з елементами тренінгу «Складові гарного настрою».  Квітень – травень7-9 клас, соціальний педагог 
2.21Заняття з елементами тренінгу «Як уникнути стресу».Лютий  – березень7-8 класи 
2.22Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт. Шляхи вирішення конфліктів».Березень5-9 клас, соціальний  педагог 
2.23Заняття з елементами тренінгу « Будь чемним».Січень1-4 клас, соціальний  педагог 
2.24Заняття з елементами тренінгу « Правильний вибір професій – шлях до успіху»Квітень-Травень9 клас,  11 клас соціальний педагог 
2.25Заняття з елементами тренінгу « Попереду у нас п’ятий клас».  Травень4 клас, соціальний педагог   
  2.26 Заняття з елементами тренінгу  для родин військовослужбовців «Правила щасливої родини».ВересеньБатьки 
2.27Заняття з елементами тренінгу «Що таке булінг»ЖовтеньУчні 1-4 клласів 
2.28Заняття з елементами тренінгу «Як розпізнаним булінг і до кого звернутися за допомогою».ВересеньПедагоги , учні 7-9 Класів 
2.29Заняття з елементами тренінгу « Стоп булінг».ЖовтеньУчні 5-9 класів 
2.30  Тренінг « Протидія булінгу»Жовтень  Учні 5-9 класів   
2.31Заняття з елементами тренінгу « Як допомогти дитині в стані стресу».Протягом рокуПедагоги 
3.  Навчальна діяльність   
3.1Формування правової культури серед учнів. Ознайомлення учнів з Конвенцією ООН про права дитини.     Жовтень9 клас 
3.2.Майстер клас «Формування емоційної  стійкості педагога».     Листопад7-10 класи 
3.3Формування  психологічної культури педагогів з питань психології, її практичного використання в організації освітнього процесу.      Грудень  Педагоги 
3.4Формування моделі поведінки у або як поводити себе в конфліктній ситуації з різними типами людей.       ЛютийПедагоги ,батьки 
3.5Підвищення  соціальної  грамотності батьків у вихованні дитини. Бесіди « Взаємини в сім ї»,  « Можливі наслідки жорстокого поводження  з дітьми , насильства.»       Березень     Батьки 
4.Консультування   
4.1Індивідуальні консультації з питань охорони дитинства, дотримання соціальних гарантій учням та сім’ям пільгових категорій, особливостей та алгоритму роботи з учнями та батьками із проблемних сімей.Протягом навчального року, вівторок        Працівники школи, учні, батьки (або особи, що їх замінюють) 
4.2Індивідуальне консультування батьків , діти яких навчаються  в 9,11 класі.     Січень     Соціальний педагог , учні 9,11 класу 
  4.3Індивідуальні та групові консультації для батьків і педагогів на тему : «Навчання під час війни».  Вересень  Педагоги, батьки, учні закладу 
  4.4  Консультативні бесіди з учнями «групи ризику», дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування.  Протягом навчального року                                         Учні цих категорій         
  4.5  Зустріч – консультування вчителів з професійних проблем: проблем адаптації учнів до нових умов навчання та виховання;причини шкільної  неуспішності;дозвілля дітей;мотивація навчання;вихід з конфліктних ситуацій.    Протягом року             Педагоги                     
4.6  Консультативні бесіди з особистих питань.  Протягом навчального рокуУчні 
4.7Соціально – педагогічна допомога учням , що мають проблеми в навчання та поведінці.  Протягом навчального рокуСоціальний педагог , учителі – предметними , батьки 
4.8Групове психологічне консультування учнів з проблем: адаптації до нових умов навчання та вихованняпідготовка до ДПА, НМТдевіантної поведінки ;схильності до суїциду;переходу в старшу школу;профконсультування;залежності (наркотичної, комп’ютерної, телевізійної)передекзаменаційний стрес;особливості підліткового вікуміжособисті, шкільні, самооціночні  проблеми учнів;взаємини в системі «батьки-діти»взаємини в системі «педагоги-діти».Протягом навчального рокуУчасники освітнього процесу 
4.9Групові консультації «Особливості набуття учнями-першокласниками соціальних навичок. Роль батьків у досягненні позитивних результатів»Жовтень-ГруденьВчителі 1 класу, батьки , соціальний педагог 
4.10  Консультації для батьків щодо труднощів у сімейному вихованніПротягом навчального року, вівторок  Батьки 
  4.11Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей: труднощі адаптаційного періоду;готовності дитини до навчання в нових умовах;проблеми в навчанні;труднощі взаємостосунків з дітьми;жорстокості та насильства в сімейному та дитячому середовищі; професійний вибір;дозвілля дітей;схильності, здібності дітей;культура поведінки;передекзаменаційний стрес;складних життєвих ситуацій;дитячих страхів;дитячої залежності;тісних контактів з вчительським колективом та постійної співпраці;дитячого суїциду.Протягом року                          Батьки                                                     
4.12«Алгоритм дій педагогічного працівника у разі виявлення фактів порушення прав дитини в навчальному закладі або фактів насильства в учнівському середовищі чи в сім’ї учня».Протягом навчального року  Педагогічні працівники школи   
4.13Консультативні бесіди за результатами діагностики.Протягом навчального рокуВчителі, батьки,учні 
4.14Консультування ВПО.Протягом навчального рокуУчасники цієї категорії 
  4.15Консультування  «Мої друзі. Недопустимість образ,погроз, насналля».Січень  Учні  5-9 класів     
5.Звязки з громадськістю   
5.1Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях.Протягом навчального року за потребою1-11 класів   
  5.2  Уточнення даних  про соціальні служби.ВересеньСоціальний педагог 
  5.3  Здійснення соціального патронажу сімей.  Протягом рокуУчні 1-11 класів 
5.4Складання списків літньої занятості дітей соціальних категорій        ТравеньСоціальний педагог 
6.Просвіта   
  6.1                  Попередження та профілактика негативних явищ в учнівському та сімейному середовищі, в т.ч. жорстокого поводження, правопорушень, вживання психотропних речовин, торгівлі людьми (дітьми), порушення прав людини (дитини), а саме:                                                   
  6.2Виставка малюнків  « Я маю право…»(ознайомлення з Конвенцією ООН про права дитини);перегляд відеоролику « Я  маю право на права».  Вересень        5-9 класів       
6.3Презентація  «Права дитини в казках та мультфільмах».Протягом рокуУчні 1- 4 класів 
6.4Перегляд мультфільмів   «Права дитини в Україні».  Протягом рокуУчні 1-4 класів 
6.5  Бесіда «Про адміністративну відповідальність батьків за порушення прав дитини».  Протягом навчального рокуБатьки, соціальний педагог   
6.6Заняття з елементами тренінгу « Попередження інтернет –  залежності».  Січень  соціальний педагог, вчителі 
6.7Тренінг  «Тривога – це не для нас».  Протягом рокуУчні 9-10 класів 
6.8Заняття з елементами тренінгу «Торгівля людьми». Перегляд    просвітницького відеоролику.    Квітень  учні 10-11 класів     
6.9Заняття з елементами тренінгу     « Протидія булінгу в дитячому середовищі».  БерезеньУчні ліцею, педагоги 
6.10Тренінг « Вирішуємо конфлікти мирним шляхом».  ЛютийПедагоги 
6.11Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт і спілкування».ЛютийПедагоги, адміністрація ,соціальний педагог     
6.12  Практикум для батьків « Як не допустити  інтернет – залежності дитини».ГруденьБатьки 
6.13  Заняття з елементами тренінгу «7 квітня – Всесвітній день здоров’я».    Квітень      учні 5- 11 класів, класні керівники   
6.14  Відверта розмова « Здорове харчування підлітка»    Лютий    Учні 6-7 класів , класні керівники     
6.15  Тренінг для  педагогів « Як допомогти вчителю зберегти своє здоровя та подолати стрес».    За потреби Протягом року      Педагоги       
  6.16До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: ( 1 грудня)   Лекція « Що таке СНІД».              Грудень        Учні 10-11 класів 
6.17Перегляд профілактичного відеофільму. Перегляд відеоролику « Що таке СНІД. Шляхи передачі?»  Грудень    Учні 8-9 класів 
    6.18 Батьківські збори «Свобода і відповідальність – це «зріла свобода».  Протягом року      Батьки   
6.19Тренінг «Збереження духовного, морального, та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу».  Протягом року  Педагоги   
6.20  Бесіда « Профілактика туберкульозу».         БерезеньУчні школи 
  6.21Заходи  до Дня Матері та Дня сім’ї (виховання поваги до батьків, підвищення авторитету сім’ї, формування розуміння відповідального батьківства)Травень        учні 1-9 класів класоводи, соціальний педагог   
6.22  Виставка малюнків та Родинних дерев.ТравеньУчні 1-5 класів , класні керівники, вчитель образотворчого мистецтва         
6.23Заняття з елементами тренінгу «Цінності сімейного життя»ТравеньБатьки,пед.колектив 
6.24        Виставка малюнків « Мої права у кольорах веселки» до Дня спільних дій в інтересах дітей.»    Грудень    Учні 1-9 класів, класоводи, учитель образотворчого мистецтва     
  6.25    Лекція « 3 грудня – день інвалідів».Грудень  Учні 5-9 класів, соціальний педагог     
  6.26  Виступ «Права та обов’язки батьків».  Листопад    Батьки   
7.Інше (організаційно-методична, соціально-захисна функції)   
7.1Проведення вступного інструктажу з  безпеки життєдіяльності учнів06.09.2023    Учні ліцею   
7.2Проведення цільових інструктажів життєдіяльності учнів.      Жовтень , грудень, березень, травень( перед канікулами)Учні ліцею       
7.3Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.Протягом рокуСоціальний педагог 
  7.4Участь у загальношкільних батьківських зборах.  Два рази на рік (за окремим планом)  Батьки , учителі , дирекція ліцею     
  7.5Забезпечення дотримання норм законодавства щодо забезпечення безоплатним харчуванням учнів пільгових категорій в шкільній їдальні.ВересеньУчні пільгових категорій, директор ліцею, соціальний педагог 
7.6Оформлення та поновлення документації по соціально-педагогічному супроводу освітнього процесуВересень, протягом навчального рокуСоціальний педагог 
7.7Підбір діагностичного інструментарію, оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів просвітницького та профілактичного  характеру.Протягом навчального року за потребоюДля педагогічних працівників, учнів, батьків   
7.8Оформлення та поновлення інформаційного куточку психологічної служби школи.Вересень; (протягом навчального року)Соціальний педагог 
7.9Участь в методичних об’єднання соціальних педагогів .Згідно плану Соціальний педагог 
7.10Участь в підготовці, проведенні, роботі семінарів-практикумів для соціальних педагогівЗгідно    плануСоціальний педагог 
7.11Заповнення протоколів індивідуальних та групових консультацій ,діагностики.Протягом рокуСоціальний педагог 
7.12Підготовка та презентація авторських проектів, розробок, творчих робіт.Протягом навчального рокуСоціальний педагог 
7.13Участь в методичних заходах, конкурсах спеціалістів психологічної служби системи освіти.Згідно плануСоціальний педагог 
7.14Складання плану на рік , на місяць. Погодження планів.Протягом навчального рокуСоціальний педагог 
7.15  Заповнення щоденної документації.  Протягом навчального рокуСоціальний педагог 
7.16Розробка рекомендацій вчителям, батькам, учням.Протягом навчального рокуСоціальний педагог 
7.17Методичне об’єднання «Підведення підсумків діяльності у 2023-2024 н.р.».ТравеньПрацівники психологічної служби 

Соціальний педагог        Юлія ВОЛЯНЮК