РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ на 2021/2022 н.р.

Вступ

       Річний план роботи соціального педагога складено на основі  листа МОН від 16.07.2021р №1/9 -363 «Про пріоритетні     напрямки роботи психологічної служби  системи освіти у 2021-2022 н .р. » ,  Закону України «Про освіту» 5 вересня 2017року,

     «Положення про психологічну службу системи освітян України» від 31 липня 2018року за № 885/32337 та наказу

     МОН    України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України

     щодо     розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», методичних рекомендацій            Українського центру практичної психології та соціальної роботи, Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної Декларації

     прав людини та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби, лист МОН України від 14.08.2020 р.    № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» ,Лист МОН України від 20.08.2020 р. № 6/1015-20 «Про перелік рекомендованої літератури

        для використання у закладі освіти».

       Головна мета діяльності в новому  2021- 2022 навчальному році  – збереження і зміцнення здоров’я,

 підвищення            адаптивних  можливостей здобувачів освіти , створення умов для повноцінного і гармонійного

розвитку всіх учасників освітнього процесу.

              Завдання діяльності:

–   супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами,консультативної і просвітницької роботи з батьками;

–  посилення роботи зі здійснення профілактичних заходів у закладах освіти щодо зниження рівня вживання алкоголю та психоактивних, наркотичних речовин підлітками;

– посилення профілактичної роботи з подолання правопорушень,злочинності серед неповнолітніх;

-забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечногосередовища (запобігання насильству в закладі освіти та домашньомунасильству);

– проведення просвітницько-профілактичних заходів щодо підвищення рівня знань учасників освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;

– проведення просвітницько-профілактичних заходів з учасниками освітнього процесу щодо медіаграмотності, медіазахисту та цифрової гігієни ;

– надання своєчасної психологічної допомоги дітям, учителям, батькам;

– захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища;

  – сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, самоповага, самооцінка,

     соціальна адаптованість, життєва     компетентність;

   – сприяння формуванню професійної компетентності вчителів;

    – сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів та особистої зрілості;

    – психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х  класів та організації навчально-виховного процесу;     

     – психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками  освітнього   процесу.

  Тема, над якою працює заклад освіти : «Впровадження в освітній процес ліцею здоров’язберігаючих технологій, формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості».

Проблема, над якою буде працювати служба

Підвищення психосоціальної стійкості особистості до впливів соціального середовища.

Мета служби:створення необхідних умов для повноцінного особистісного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти на кожному віковому етапі, формування в них здатності до вдосконалення.

Завданняслужби:

1.                    Сприяння створенню умов для успішної соціалізації здобувачів освіти.

2.                    Вивчення особистості здобувача освіти, виявлення індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів з метою здійснення індивідуального підходу в освітньому процесі.

3.                    Своєчасне запобігання можливим відхиленням у становленні особистості, попередження проявів соціальної дезадаптації учнів.

4.                    Проведення корекційної роботи, спрямованої на подолання відхилень у розвитку, незадовільної успішності й поведінки здобувачів освіти, кризових життєвих ситуацій, формування здорового способу життя.

5.                    Наданнядопомоги у професійному та особистісномусамовизначенні.

6.                    Сприяння підвищенню психологічної культури учасників освітнього процесу: проведення індивідуальних та групових консультацій, виступи на педрадах, батьківських зборах.

ВЕРЕСЕНЬ

Місячник профілактики суїцидального ризику

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Виготовлення буклетів «Умови успішної адаптації.» , «Тривожність», Я  – першокласник», «Підліток і суїцид.. Заповнення щоденної документації,виготовлення наочності та роздаткового матеріалу. Пошук матеріалів просвітницького характеру. Аналіз результатів діагностики .  1.Соціальна паспортизація школи (виявлення категорійних учнів та сімей).. 2. Виявлення дітей «групи ризику» (методика М.Рожков, М.Ковальчук. 3.Соціометричне дослідження .(Методика Дж.Морено.).  10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам 1.Акція « Цінності життя». 2.Профілактика суїциду за допомогою кінетичного піску. 2.Тренінг « Підлітковий суїцид:як запобігти і уберегти»». 3.Заняття з елементами тренінгу «Ти цілий світ». 4.Тренінг « Попередження суїцидальної поведінки у  дітей».1.Консультація « Що потрібно знати про суїцид серед підлітків». 2.Консультування учнів батьків з особистісних питань. 3. Індивідуальні консультації з питань охорони дитинства, дотримання соціальних гарантій учням та сім’ям пільгових категорій, особливостей та алгоритму роботи з учнями та батьками із проблемних сімей.       1.Тренінг  « Підлітковий суїцид ».
2.Виступ на педагогічній раді « Як вчасно виявити суїцидальну поведінку». 3.Тренінг «Попередження суїцидпльних тенденцій». 4.Тренінг «Суїцид як  соціально -педагогічне явище». 5.Заняття з елементами тренінгу «  Суїцид в дитячому та підлітковому віці ,його превенція»  
1.Виступ « Фактори що впливають на суїцидальну поведінку» .
2.Виступ на педагогічній раді « Як вчасно виявити суїцидальну поведінку». 3. Фотомарафон « Позитив через об єктив».
1.Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях.1. Участь у онлайн – вебінарі  «Аспекти суїцидальної  поведінки у молоді».
Складання плану  на місяць. погодження планів.4.Діагностика для підлітків ,що мають труднощі в стосунках  з батьками «Підлітки про батьків»(методика Шафера).15 вересня Міжнародний день демократії 5. Заняття з елементами тренінгу «Цінності життя».  4. Зустріч – консультування вчителів з професійних проблем: проблем адаптації учнів до нових умов навчання та виховання;причини шкільної  неуспішностіпричини «важковиховуваності» учнів;дозвілля дітей;мотивація навчання;вихід з конфліктних ситуацій.6. .Заняття з елементами тренінгу «Репродуктивні права людей з інтелектуальним порушенням». 2. Уточнення даних  про соціальні служби.   
Заповнення щоденної документації.   21 вересня  Міжнародний день миру 6.Тренінг «Вирішуємо конфлікти мирним шляхом»5. Групові консультації «Особливості набуття учнями-першокласниками соціальних навичок».7.Тренінг «Я концепція». 8.Тренінг «Давайте жити в мирі».4.Майстер клас «Формування емоційної  стійкості педагога».  

ЖОВТЕНЬ

Місячник протидії булінгу (цькуванню) в інформаційному просторі

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Заповнення щоденної документації. Робота в бібліотеці та в мережі інтернет з періодичними виданнями (українськими та зарубіжними).    1.Діагностика рівня тривожності (мет.Філліпса)». 2.Соціометричне дослідження .(Методика Дж.Морено.)  24 жовтня Міжнародний день Організації Обєднаних Націй 1. Заняття з елементами тренінгу« Хоч і я маленький , але маю право». 2.Тренінги «Не кричіть на дитину». 3.Тренінг « Знаємо та  реалізовуємо свої права , не забуваючи про толерантність». 4.Тренінг « Молодь знай свої права». 5.Вправа «Колесо життєвого балансу».          1.Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей: труднощі адаптаційного періоду;готовності дитини до навчання в нових умовах;проблеми в навчанні;труднощі взаємостосунків з дітьми.1.Вправа « Маски ,які ми носимо». 2.Тренінг « Права людини в освітньому простору». 3.Заняття з елементами тренінгу «Конвенція ООН про права дитини».1.Колективна справа « Слідопит». 2.Інформація для батьків про права дитини»1. Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях. 1.Робота над написанням статті до друку.
  Підбір діагностичного інструментарію, оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів просвітницького та профілактичного  характеру. Виготовлення буклету « 20 порад – дитина в інтернет просторі.»  3.Дослідження показників і форм агресії (Басса -Дарки). 4.Анкетування «Безпечний інтернет та соціальні мережі».29 жовтня Міжнародний день Інтернету 6..Тренінг « Права дитини.Безпечний інтернет». 7.Заняття з елементами тренінгу «.Безпечний інтернет та соцмережі.» 8. Заняття з елементами казко терапії « Космічна подорож до планети «Комп’ютери»».    2.Консультування«Інтернет.Основні небезпеки». 3. Індивідуальні консультації з питань охорони дитинства, дотримання соціальних гарантій учням та сім’ям пільгових категорій, особливостей та алгоритму роботи з учнями та батьками із проблемних сімей. 4.«Алгоритм дій педагогічного працівника у разі виявлення фактів порушення прав дитини в навчальному закладі або фактів насильства в учнівському середовищі чи в сім’ї учня»  4.Заняття з елементами тренінгу «Інтернет. Правила користування. Основні небезпеки». 5.Тренінг « Чинники виникнення та перебігу інтернет залежної поведінки молоді. Ігрова та компютерна залежність школярів». 6.Заняття з елементами тренінгу «Симптоми інтернет залежності»3.Інструкція для батьків «Сучасні гаджети , інтернет та соціальні мережі в житті  дитини».2. Уточнення даних  про соціальні служби.2.Участь у онлайн курсах.

                                                                                                              ЛИСТОПАД

Місячник профілактики насильства в сім’ї

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Оформлення та поновлення інформаційного куточку психологічної служби школи.    1.Опитувальник « Мій клас»(методика Гільбух).   2.Анкетування «Молодь і протиправна поведінка»    10 листопада Всесвітній день науки. Всесвітній день молоді 1.Заняття з елементами тренінгу « Молодь – за здоровий спосіб життя»1. Групові консультації «Особливості набуття учнями-першокласниками соціальних навичок. Роль батьків у досягненні позитивних результатів».1.Тренінг «Молодь у сучасному суспільстві». 2.Заняття з елементами тренінгу « Молодь як елемент соціальної структури :проблема інфальтизму». 1.Участь у загальношкільних батьківських зборах.  1.Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.
Заповнення протоколів індивідуальних та групових консультацій ,діагностики. Виготовлення буклету «5 причин чому дитина обманює».    3.Діагностика мотивації до навчання (методика Н.Лусканова)   4.Анкетування «Моя дитина в школі»  20 листопада Всесвітній день дитини 2.Заняття з елементами тренінгу «Дитина і навколишній світ:весела подорож». 3.Тренінг «Дитина в колективі однолітків».2.Консультативні бесіди з особистих питань. 3.Консультація « Моя дитина мене не чує».    3.Просвітницьке заняття «Якщо дитина заїкається. Поради для дорослих». 4.Тренінг « Щаслива дитина – благополучна родина».1.Авторська розробка « Дитина і розлучення».2. Співпраця зі службою у справах дітей  та молоді,відділом кримінальної міліції у справах дітей МРВ УМВС з питань захисту прав та законних інтересів дітей та підлітків.2.Підготовка та презентація авторських проектів, розробок, творчих робіт.
Складання плану на місяць, погодження планів.     21 листопада День Гідності та Свободи 4. Заняття з елементами тренінгу  « Такий лише я один».  4.Зустріч – консультування вчителів з професійних проблем: проблем адаптації учнів до нових умов навчання та виховання;причини шкільної  неуспішності.5.Акція«День гарного настрою та подаруй товаришу усмішку»   
      25 листопада День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 5.Психологічна гра «Мій гендерний дисплей».Консультативні бесіди з особистих питань.  6.Заняття з елементами тренінгу «Гендерний фон та креативність : міфи і реальність»   
  6.Тренінг «Гендерний дисплей виховання». 7.Урок гендерної грамотності  «Венера і Марс :два різні світи».Соціально – педагогічна допомога учням , що мають проблеми в навчання та поведінці.  7.Тренінг«Гендерний розвиток особистості».   

ГРУДЕНЬ

Місячник профілактики небезпечної поведінки, захисту прав людини

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Розробка рекомендацій вчителям, батькам, учням.    1. Вивчення обізнаності  проблеми ВІЛ\СНІДу.1грудня Всесвітній день боротьби  зі СНІДом 1.Перегляд профілактичного відеофільму. Перегляд відеоролику «  СНІД?» 2.Тренінг « СНІД: передбачити,уникнути,не захворіти». 3.Тренінг  «Міфи і факти про СНІД.»  1.Консультативні бесіди з особистих питань.   2. Консультації для батьків щодо труднощів у сімейному вихованні.  1.Тренінг «Проблема сучасності СНІД/ВІЛ». 2.Тренінг « СНІД та його профілактика». 3.Занятт з елементами тренінгу «Що ми знаємо про СНІД».1.Формування  психологічної культури педагогів з питань психології, її практичного використання в організації освітнього процесу.1. Співпраця зі службою у справах дітей  та молоді,відділом кримінальної міліції у справах дітей МРВ УМВС з питань захисту прав та законних інтересів дітей та підлітків.1. Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.
  Заповнення щоденної документації.    2.Анкетування « Права дитини».10 грудня Міжнародний день прав людини 4.Заняття з елементами тренінгу« Хоч і я маленький , але маю право». 5.Тренінг «Права та обов’язки.Правила учнів».  3.Консультування учасники освітнього процесу родичі яких перебувають у зоні АТО.  4.Тренінг «Колесо життя». 5. Заняття з елементами тренінгу « Не помились: знай права дитини». 2.Уточнення даних  про соціальні служби. 
  Підготовка до проведення заходів    Дослідження ціннісних орієнтирів,учнів 9 класу(профорієнтаційна робота) ( методика  ДДО Клімова).20 грудня Міжнародний день солідарності людей 6..Вправа «Як розпорядитися своїм життям».   7. Заняття з елементами тренінгу «Цінності сімейного життя»3. Індивідуальні та групові консультації для батьків і педагогів на тему : «Як подолати агресію»6. 3. Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях. 

                                                                                                                              СІЧЕНЬ

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадсь кістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Підбір діагностичного інструментарію, оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів просвітницького та профілактичного  характеру.1.Дослідження ціннісних орієнтирів,учнів 9 класу(профорієнтаційна робота) ( методика  ДДО Клімова).1. Заняття з елементами тренінгу « Будь чемним».   2.Тренінг « Стійкість до стресових ситуацій»1.Консультативні бесіди за результатами діагностики. 2. Індивідуальне консультування батьків , діти яких навчаються  в 9 класі      1. Виступ «Правова відповідальність дітей мовою законодавства». 2. Батьківський всеобуч «Зрозумій свою дитину». 3.  Заняття з елементами тренінгу « Конфлікти , їх суть».  1. Формування здорового способу  життя. Соціально – психологічний тренінг «Обери здоровя , не піддавайся спокусі».  1. Співпраця зі службою у справах дітей  та молоді,відділом кримінальної міліції у справах дітей МРВ УМВС з питань захисту прав та законних інтересів дітей та підлітків.1. Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.
Заповнення протоколів індивідуальних та групових консультацій ,діагностики    2. Уточнення та корегування соціальної паспортизації  школи  3.Тренінг  Тривожність та ворожнеча». 4.Тренінг «Згуртування педагогічного колектику». 5.Тренінг « Ми – одна команда». 6.Тренінг «Стрес та його чинники»3. Групове психологічне консультування учнів з проблем: адаптації до нових умов навчання та виховання  4.Тренінг «Успішне вчителювання». 5.Виступ « Адаптація підлітків з акцентуаціями характеру до навчання в новому учнівському колективі в умовах старшої школи». 2.Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях. 2.Участь у онлайн курсах.

ЛЮТИЙ

Місячник «Безпечний інформаційний простір»

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Заповнення щоденної документації,виготовлення наочності та роздаткового матеріалу.      1. Діагностика для підлітків ,що мають труднощі в стосунках  з батьками «Підлітки про батьків»(методика Шафера).20 лютого Всесвітній день соціальної справедливості 1. Заняття з елементами тренінгу  «Вчимося поважати один одного». 2.Тренінг « Дружба велика сила».  1.Консультативні бесіди з особистих питань.   2. Консультації для батьків щодо труднощів у сімейному вихованні.  1.Тренінг «Симптоми інтернет залежності».   2.Заняття з елементами тренінгу «Інтернет  друг чи ворог».1.Посібник «Підвищена тривожність як предиктор формування особистості невротичного акцентуанта».1.Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях.1. Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.
  Заповнення протоколів індивідуальних та групових консультацій ,діагностики    2.Анкетування для підлітків «Інтернет залежність».21 лютого Міжнародний день рідної мови 3»Повага до інших дає привід до поваги самого себе»». 4.    Заняття з елементами тренінгу «Інтелект та креативність –якість гармонійної особистості»..  3.Консультування учасники освітнього процесу родичі яких перебувають у зоні АТО.  3.Тренінг « Крокуємо до нової української школи».2.Стаття «Вивчаємо сімю і дитину в умовах сімї».  
  Заповнення щоденної документації,виготовлення наочності та роздаткового матеріалу.       5.Вправа «Корабель».   6.Тренінг «Разом – ми сила».   7.Заняття з елементами тренінгу « Це я».  4.Консультування «Якщо вашій дитині  важко вчитися , створіть разом з нею совеня».  4.Тренінг « Тривожність здобувачів освіти  -проблема сьогодення».  «6 підказок як відновити ресурс дитини в  домашніх умовах».                
  Аналіз результатів діагностики .     8. Заняття з елементами тренінгу «Увага –найголовніша умова успішності».         5.Тренінг «Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами».   

                                                                                                                       БЕРЕЗЕНЬ

Місячник профорієнтації

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
  Складання плану на місяць, погодження плану.    1.Діагностика рівня емоційного вигорання за методикою В.В.Бойко.      1.Тренінг «Професії майбутнього». 2.Заняття з елементами тренінгу «Професії. Знаряддя праці»  1.Консультування  «Як спілкуватися продуктивно, та зрозуміло». 2.Консультування з особистісних питань  1.Заняття з елементами тренінгу «Особливості правильного вибору професії».1.Інформаційний  буклет «На шляху вибору професії».1.Уточнення даних  про соціальні служби.1. Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.
Заповнення щоденної документації,виготовлення наочності та роздаткового матеріалу.      2.Дослідження ціннісних орієнтирів,учнів 9 класу(профорієнтаційна робота) (методика  ДДО Клімова).3.Тренінг «Правильний вибір професії – це впевнений крок у майбутнє». 4.Заняття з елементами тренінгу «Новий час – нові професії.            2.Консультування «Досягти успіху – стати щасливим»2.Тренінг « Стоп емоційному вигоранні ,або як зберегти себе в улюбленій професії». 2.Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях. 
  Обробка результатів діагностики,виготовлення рекомендацій.  3. Визначення нахилу до різних сфер діяльності. Тест для учнів 9 класу « Нахили до професії» .  5.Заняття з елементами тренінгу « Вибір професії – відповідальне рішення».   6.Тренінг « Немає такої професії в якій людина не змогла  б піднятися на вершину майстерності».   7.Заняття з елементами тренінгу « Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху».   8. Гра « Розрізані картинки.Професії.   9.Заняття з елементами тренінгу « Я – концепція».            3. Індивідуальне консультування батьків , діти яких навчаються  в 9,11 класі.   4. Індивідуальні консультації з питань охорони дитинства, дотримання соціальних гарантій учням та сім’ям пільгових категорій, особливостей та алгоритму роботи з учнями та батьками із проблемних сімей.   5. Зустріч – консультування вчителів з професійних проблем.  3.Тренінг «Вплив типу темпераменту та стану здоровя  на  вибір майбутньої професії».   4.Заняття з елементами тренінгу «Професійна деформація як проблема неправильного вибору професії».   

КВІТЕНЬ

Місячник профілактики суїцидального ризику

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
Заповнення щоденної документації,виготовлення наочності та роздаткового матеріалу.    1.Дослідження показників і форм агресії (Басса -Дарки).   2.7 квітня Всесвітній день здоровя 1.Заняття з елементами тренінгу « Як подбати про своє психічне здоровя :прості та ефективні звички».   2.Тренінг «Стресостійкість як складова здоровя дітей та підлітків»   3.Тренінг «Здоровя –найвища цінність».   4.Заняття з елементами тренінгу « Твоє життя – твій вибір».1.Консультування  «Алгоритм дій педагогічного працівника у разі виявлення фактів порушення прав дитини в навчальному закладі або фактів насильства в учнівському середовищі чи в сім’ї учня».            1.Тренінг для педагогів «Подорож у казку – збереження здоровя педагога».   2.Заняття з елементами тренінгу «Професійне здоровя педагога ,як ресурс  Професійно –особистісного розвитку.   4.Тренінг «Збереження духовного, морального,  та фізичного здоровя учасників освітнього процесу».1.Буклет « Як зберегти соціальне здоровя здобувачів освіти».1.Уточнення даних  про соціальні служби.1.Робота над написанням статті до друку.
Підбір діагностичного інструментарію, оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів просвітницького та профілактичного  характеру. 23 квітня Всеукраїнський день психолога 6. Акція «День гарного настрою та подаруй товаришу усмішку». 7.Тренінг «Психологічні основи спілкування». 8.Заняття з елементами тренінгу «До рук фарбу я беру – світ такий чудовий.» 9.Вправа «Окуляри стереотипів». 10.Треніг « Впізнай себе і ти пізнаєш світ». 11.Заняття з елементами тренінгу «Ми різні – ми  рівні». 12.Акція «Дерева мрій». 13.Гра «Паркан відвертості,побажань та пропозицій».3. .Індивідуальні та групові консультації для батьків і педагогів на тему : «Як подолати  тривожність»     4.Консультування «Індивідуальні особливості та професійне самовизначення».5.Заняття з елементами тренінгу « Крокуємо до майстерності».   6.Тренінг «Що таке щастя».   7.Профілактичні заходи до тижня психологічної служби(за окремим планом).   8. Заняття з елементами тренінгу «Ефективне спілування учасників НВП».     

ТРАВЕНЬ 

Місячник здорового способу життя

Організаційна роботаДіагностикаПрофілактикаКонсультуванняПросвіта Розвиток психологічно безпечного освітнього середовища  Звязки з громадськістюПрофесiйний розвиток i самоосвiта
1. Заповнення щоденної документації,виготовлення наочності та роздаткового матеріалу.  1.Опитування «Булінг у школі».    4 травня Міжнародний день протидії булінгу 1.Тренінг «Протидія булінгу. 2.Заняття з елементами тренінгу « Стоп булінг». 3.Тренінг « Діти – віддзеркалення батьків». 4,Тренінг «Зупинимо булінг». 5.Тренінг – практикум «Булінг в дитячому середовищі». 6.Заняття з елементами тренінгу « Знання  поведінки в певних обставинах». 7.Тренінг «Викресли булінг із свого життя».1.Надання психологічних рекомендацій «Взаємини в системі «педагоги-діти».1.Заняття з елементами тренінгу «Запобігання та протидія булінгу в освітньому середовищі.» 2.Заняття з елементами тренінгу «Булінг – соціальна проблема всього світу». 3.Тренінг «Булінг у школі. Основні причини». 4.Тренінг «Викресли булінг із свого життя». 5.Заняття з елементами тренінгу «Що таке булінг .Що потрібно знати батькам». 1.Забезпечення норм охорони та захисту прав дітей та підлітків, представлення їх інтересів у різноманітних інстанціях.1. Участь у інтернет – конференціях. Робота над написання статей до газет , журналів , книг.
    9 травня День матері 8. Заняття з елементами тренінгу «Цінності сімейного життя».   6.Заняття з елементами тренінгу « Я- лідер».   
  2.Забезпечення дотримання норм законодавства щодо забезпечення безоплатним харчуванням учнів пільгових категорій в шкільній їдальні. 15 травня День науки в Україні. День Европи в Україні 9.Заняття з елементами тренінгу « Попереду у нас п’ятий клас».   10. Заняття з елементами тренінгу«Торгівля людьми».      2.Індивідуальні консультації з питань охорони дитинства, дотримання соціальних гарантій учням та сім’ям пільгових категорій, особливостей та алгоритму роботи з учнями та батьками із проблемних сімей.  7. Участь в засіданнях Ради профілактики школи.   8. Створення загальношкільного колажу « Школа – простір  без насильства».   9. Бесіда « Про адміністративну відповідальність батьків за порушення прав дитини».                        2.Робота в бібліотеці та в мережі інтернет з періодичними виданнями(українськими та зарубіжними).
  3.Написання звіту за рік        2.Анкетування «Шкідливість паління».17 травня Всесвітній день інформаційного суспільства 31 травня Всесвітній день без тютюну 11. Тренінгове заняття з учнями  « Здоровий спосіб життя: курити чи ні».   12.Тренінгове заняття з учнями «Здоров’я – моя цінність».   13.Заняття з елементами тренінгу «Вороги людства – тютюн і алкоголь».   14.Тренінг «Тютюн і Мадонна».   15.Заняття з елементами тренінгу « Міжнародний день відмови від куріння».   16.Тренінг « Ми проти паління».          3.Консультативні бесіди з особистих питань.   4.Консультативні бесіди за результатами діагностики.    9.Виступ на педраді « Дерево і вчитель пізнаються плодами»   10.Заняття з елементами  тренінгу «У пошуках щастя або дозволь собі бути щасливим».   11.Заняття з елементами тренінгу «Вплив наркотиків, алкоголю  та паління на здоровя людини».   12.Тренінг « Скажи курінню НІ!».