Статут

     1.Загальні  положення

  1. Відпочинковий табір з денним перебуванням дітей створюють з метою організації повноцінного відпочинку  дітей, що навчаються в навчальному закладі.
  2. Пришкільний відпочинковий табір з денним перебуванням дітей займається організацією відпочинку  дітей, що навчаються в навчальному закладі протягом літнього періоду.
  3. Управління пришкільним відпочинковим табором з денним перебуванням дітей здійснюється безпосередньо керівником навчального закладу, а також директором данного табору, що призначений адміністрацією навчального закладу.
  4. Трудовий колектив навчального закладу, громадські організації, підприємницькі структури тощо можуть брати широку участь у роботі табору, організації належного відпочинку дітей.
  5. Навчальний заклад розробляє і вносить зміни до Статуту, що затверджується трудовим колективом навчального закладу і підлягає реєстрації у відділі освіти райдержадміністрації та в органах статистики.

                                                         2. Порядок  створення

2.1. Пришкільний відпочинковий табір з денним перебуванням дітей створюється адміністрацією 

       навчального закладу наказом по навчальному закладі.

                                                         3. Майно  і  кошти

3.1. Пришкільний відпочинковий табір з денним перебуванням дітей може мати власні кошти та майно, що складається з бюджетних асигнувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.2. Господарське утримання пришкільного відпочинкового табору з денним перебуванням здійснюється за рахунок бюджетних коштів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.3. Працівники навчального закладу, що залучені до роботи табору, зобов’язані дбайливо ставитись до майна, суворо дотримуватись економії у витраті матеріальних засобів та грошей. Особи, винні у псуванні майна і в тому, що завдали матеріальної шкоди, несуть відповідальність у встановленому порядку.

                                          4. Органи  управління  і  працівники  табору

4.1.1. Безпосереднє управління табором здійснює директор, який призначається адміністрацією навчального закладу з числа педагогічних працівників.

4.1.2. Директор діє від імені табору, представляє його у всіх установах і оганізаціях, розпоряджається за погодженням працівників навчального закладу майном, засобами і коштами табору.

4.1.3. Несе відповідальність за стан справ і діяльність табору.

4.1.4. Видає в межах своєї компетентності накази по табору.

4.1.5. Організовує ведення обліку і звітності згідно чинного законодавства.

4.2. Окрім директора в таборі посадові обов’язки виконують вихователі, музичний керівник, фізкультурний керівник, при потребі інші посадові особи, що призначаються із числа педпрацівників навчального закладу.

                                                       5. Вихованці  табору

5.1. Перебувати в таборі можуть всі учні навчального закладу після виконання ними навчальних програм, проходження навчальної та трудової практики та складання підсумкової державної атестації.

5.2. До складу табірних загонів і груп зараховуються учні навчального закладу на підставі заяв батьків або осіб, що замінюють.

5.3. Учасники табірних змін подають довідки про стан здоров’я.

                                                     6. Функціонування  табору

6.1. Пришкільний відпочинковий табір з денним перебуванням дітей може працювати протягом всього канікулярного періоду.

6.2. Тривалість табірної зміни повинна бути не меншою ніж 14 робочих днів.

6.3. Вихованці табору забезпечуються одноразовим харчуванням.

6.4. Щоденне перебування в таборі складає не менше 6 годин.

                                                   7. Назва  та  місце  знаходження  табору

                                                                            “ Веселка “

                                     с.Немирівка  Радивилівського р-ну Рівненської обл.