Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як доброчинна допомога, із зазначенням їх вартості