ЗВІТ ДИРЕКТОРА НЕМИРІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ІРИНИ ПОЛЬОВОЇ ЗА 2021-2022 Н. Р.

Шановні колеги, батьки, учні!

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2021-2022 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор ліцею керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом ліцею та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Свою роботу та роботу закладу представляю за результатами комплексного самооцінювання відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, за якими оцінюють роботу навчального закладу експерти інституційного аудиту, а саме:

 • Освітнє середовище закладу освіти;
 • Система оцінювання здобувачів освіти;
 • Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • Управлінські процеси закладу освіти.

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Освітній  процес у Немирівському ліцеї розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2021 року та тривав по 07 червня  2022 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  освітнього закладу та семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року; ІІ семестр з 10 січня по 07 червня 2022 року.

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. Освітнє середовище закладу є безпечним та комфортним для учасників освітнього процесу. Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням.

Проте в закладі освіти залишається проблематичним облаштування території з урахуванням доступності та універсального дизайну. До закладу освіти практично не можуть потрапити дорослі і діти з обмеженими фізичними можливостями, пандус облаштовано, але відсутні спеціальні підйомники.

 Територія закладу частково огороджена, убезпечена від доступу стороннього автотраспорту, на території закладу немає «схованок», де учні можуть залишитися без нагляду дорослих. Територія закладу є достатньо озелененою.

 Навчальні приміщення початкової школи (навчальні кабінети, допоміжні приміщення, туалетні кімнати) непрохідні (відокремлені) від приміщень для учнів старших класів.

 Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (не слизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та рекреації).

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали.

Заклад освіти дотримується режиму провітрювання, у навчальних кабінетах є графік провітрювання.

 Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним умовам.

 Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Посуду вистачає на всіх учасників освітнього процесу. В приміщенні для приготування їжі  (харчоблоці) дотримуються режиму зберігання продуктів та готових страв.

Результати анкетування учнів щодо комфортного перебування в закладі освіти наступні:

 • 89% здобувачів освіти зазначили, що їм подобається перебування у школі, 11%, відповіли, що не дуже.
 • 90% зазначили, що їм комфортно у ліцеї, 10% відповіли, що не дуже комфортно.

Заклад освіти підключений  до високошвидкісного інтернету (більше 100 МБ/с), що значно покращує освітній процес у ліцеї і дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. З розвитком глобальної мережі Інтернет ліцей отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Інтернет дозволив вести спілкування між колегами-педагогами на сторінках веб-ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, вирішувати наболілі проблеми, тощо. Мережа Інтернет стала доступною у всіх кабінетах ліцею, крім того у фойє закладу, зонах рекреації, коридорах відкрита «гілка» безкоштовного WІ-FІ, яку учні використовують для пошуку необхідної інформації з власних ґаджетів. А у всіх навчальних кабінетах інтернет та WІ-FІ працюють за допомогою  іншої закритої «гілки», призначеної для проведення занять у аудиторіях. Це рішення дозволило уникнути перевантаження мережі у навчальному закладі та одночасно зробило доступною для всіх дітей мережу Інтернет. Учні,  які не мають можливості підготувати необхідну для навчання інформацію з використанням Інтернету дома, спокійно можуть це зробити у навчальному закладі з використанням власних ґаджетів. Подумали ми і про учнів, які не мають власних мобільних пристроїв.

Важливою умовою функціонування безпечного освітнього середовище є наявність безпечного контенту, який запобігає доступу учнів до заборонених сайтів.  Переважна більшість (95% здобувачів освіти ) учасників освітнього процесу обізнані щодо безпечного користування Інтернетом. 3 батьками та здобувачами освіти проводяться інформаційні заходи щодо запобігання кібербулінгу, безпечного користування мережею Інтернет. Доступ до сайтів з небажаним змістом на більшості комп’ютерів обмежено.

Заклад освіти повністю оснащений протипожежними засобами (вогнегасники), проте необхідно встагновити систему протипожежного захисту.

У ліцеї здійснюється щоденний моніторинг за дотриманням безпечного освітнього середовища. Забезпечується повітряно-тепловий режим відповідно до санітарних вимог. Упродовж останніх 4-х років відбувається поступова заміна вікон на металопластикові, старих дерев’яних конструкцій на нові, заміна звичайних ламп на світлодіодні.

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за інклюзивною формою. Протягом 2021/2022 навчального року у закладі освіти, відповідно до заяв батьків та висновку Радивилівського ресурсно-інклюзивного центру,   було організовано індивідуальне  навчання для двох учнів 9 класу.  На початок навчального року  для таких учнів було сформовано індивідуальний навчальний план, розроблено та затверджено освітню програму, розроблено та погоджено з батьками розклад навчальних занять.

Проте гострою проблемою залишається облаштування ресурсної кімнати для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому це є одним із основних пріоритетних напрямків роботи адміністрації закладу на наступний навчальний рік.

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в шкільному середовищі. У грудні проведено акцію «16 днів проти насильства», у січні учні 6-8 класів відвідали захід «Школа без булінгу». На сайті ліцею розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу. У лютому 2022 року на педагогічній раді затверджено «Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) у закладі освіти (потокол №2 від 22.02.2022 року), яке встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу.

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2021/2022 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

У 2021/2022 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  В навчальному закладі  оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в ліцеї у 2021/2022 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації ліцею.

У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму, з мінної безпеки, правил поводження у випадках надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

Аналізуючи наслідки травматизму серед учнів за 2021/2022 навчальний рік, ми  можемо стверджувати, що  випадки травм виробничого характеру не були виявлені.

 У 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Протягом 2021-2022 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів, дотримання правил дорожнього руху, технічної безпеки, протипожежної безпеки під час освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних заходів по ліцею щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що робили записи встановленої форми в журналах з ТБ, планах класних керівників, класних журналах.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в побуті обговорювалися під час засідань педагогічних рад, на нарадах при директорі, на класних батьківських зборах.

Проведена соціальна паспортизація класів, ліцею. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО. Складені списки дітей, яким надається безкоштовне харчування за кошти громади: учні 1-4-х класів, діти-сироти, під опікою, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей (за наявності відповідних довідок), діти учасників АТО.

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 7-х, 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводилася зустріч учнів 9-х та 11-х класів з працівниками

служби Центру зайнятості та представниками ВУЗів для орієнтування у виборі професії за сучасних умов.

Класні керівники та вчителі постійно тримають під контролем своїх учнів. На кожному поверсі є чергові вчителі, класні керівники  супроводжують та знаходяться разом з дітьми  в їдальні. Володіють інформацією про місце знаходження дітей в позаурочний час, залучають до гурткової роботи, в разі потреби відвідують вдома, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по ліцею учнів 8-11 класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

 • класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергуванні;
 • класним керівникам  1-4 класів та вчителям-предметникам відповідально ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно «Графіку чергування вчителів по ліцею»;
 • класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у ліцеї, виховувати повагу до чергового учня та вчителя.

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту ліцею у 2021/2022 навчальному році в основному виконані. У закладі освіти були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2021/2022 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів  та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів ліцею проводилася під час вивчення курсів  «Основ здоров‘я» у 4-9-х класах; предмета – Захист України у 10-11-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у закладі Дня цивільного захисту (дистанційний формат).

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального збалансованого харчування дітей протягом часу перебування у закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами та доповненнями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України), іншими нормативними документами.

Згідно з вищезазначеними документами та затвердженого перспективного меню  учнів 1-11 класів  забезпечено  одноразовим гарячим харчуванням.  Гаряче харчування  учнів відбувається згідно графіку у їдальні. За необхідності, діти забезпечуються дієтичним харчуванням. Щоденний контроль за організацією харчування учнів 1-11 класів здійснюється  черговим адміністратором та класним керівником. Звільнення дітей пільгових категорії від сплати за харчування здійснюється відповідно до рішення Радивилівської міської  ради.

Навчальний заклад укомплектований штатом. Поточні ремонти у приміщеннях їдальні та харчоблоку, ремонт та заміна технологічного обладнання, заміна посуду здійснювалася за рахунок бюджетних коштів. Протягом року адміністрацією закладу та органами громадського самоврядування  здійснювалися перевірки організації та якості харчування.

Необхідними складовими процесу організації харчування у закладі  є:

 • видання відповідних наказів;
 • затвердження списку дітей пільгової категорії;
 • відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;
 • приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості;
 • складання меню-розкладку;
 • виготовлення страв;
 • проведення реалізації готових страв;
 • ведення обліку дітей, які отримують безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків; дітей , які потребують дієтичного харчування;
 • контроль за харчуванням з боку адміністрації, класних керівників, батьків учнів;
 • інформування батьків  під час проведення батьківських зборів про організацію харчування дітей у закладі.

Продукти харчування  та продовольча сировина надходять  до навчального  закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічного експертизи). Облік дітей, охоплених безкоштовним харчуванням, та за кошти батьків здійснюється класними керівниками, які вчасно повідомляють про наявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування. 

В шкільній їдальні не допускається використання продуктів харчування без відповідного сертифікату якості; реалізація страв та виробів, продуктів харчування, які не допускаються в дитячому харчуванні, використання обладнання та інвентарю  не за призначенням. Щомісяця заступником директора з виховної роботи Оксаною СТОРОЖУК разом з громадською комісією, бракеражною комісією перевіряється стан організації харчування в закладі, за результатами перевірки складено акти перевірки, які затверджені директором. Також у закладі освіти вже другий рік діє система НАСР Обов’язково в закладі ведеться щоденний облік харчування дітей за бюджетні кошти та батьківські кошти, згідно акту та журналу обліку харчування.

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2021/2022 навчальний рік адміністрацією закладу було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-11-х класів за 2021/2022 навчальний рік.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2021/2022 навчального року із 349  учнів 1-11 класів:

 • 162 учні 1-4  класів  оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;
 • 300 учнів переведено  на наступний рік навчання;
 • 2 учні закінчили навчання за індивідуальною  формою;

  Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти освітнього закладу   наведено  в  таблиці:

К Л А СПредметУчнів у класіПисало роботу               Р І В Е Н Ь% успіш-ності% якості знаньСередній бал
Висо-кийДостат-нійСере-днійПочат-ковий
4Укр. мова222298419577 
11Укр.мова1111263010072,77,7
9Укр. мова1414464010071,47,2
9Укр. літер.1414464010071,47,4
11Укр. літер.1111452010081,88,3
9Зар.літер.1413571010092,38,8
11Зар.літер.1111542010081,88,7
4Математ.222287529168 
9Алгебра14142570100507,1
11Алгебра1111083010072,737,27
9Геометрія14142750100647,5
11Геометрія1111083010072,737,27
4Анг.мова2222787010068 
9Анг.мова14144550100647,4
11Анг.мова11113530100738,3
9Істор.Укр.14144370100507,5
11Істор.Укр.11111730100737,5
9Вс.історія14143480100507,3
11Вс.історія11114520100828,4
9Правознав.1443830100797,8
9Біологія14143560100577,1
11Біологія11113520100828,0
4ЯДС22221273010086 
9Географія1413274010069,37,6
11Географія11111720100817,8
9Фізика14142750100647,5
11Фізика111101010100907,6
9Інформатика1414    10071,448,14
11Інформатика1111731010090,919,45
9Хімія1414256192,9506,6
11Хімія1111173010072,727,5

Слід відмітити, що при написанні  контрольних робіт учні 4 класу показали хороший рівень навчальних досягнень.  Якість знань  становила в середньому 75 %. Основна маса учнів засвоїла навчальний матеріал на високому, достатньому рівнях. Високий рівень навчальних досягнень показали 41% учнів та достатній 34%. Початковий рівень досягнень показали 6,8 %.

Результати перевірки контрольних робіт свідчать про те, що в основному усі учні 9-го  класу здобули необхідні знання на середньому та достатньому  рівнях. 20,5 % учнів одержали знання на високому рівні, а 7,14 % – на початковому. Процент успішності в середньому склав 99,4 %, а якості знань – 64,1%. Контрольні роботи за ІІ семестр порівняно із контрольними роботами за І семестр показали кращі результати  у якості знань із зарубіжної літератури на 38,3% (вчитель Оксана ГРУШЕЦЬКА),а лгебри – 28%, геометрія – 34%, фізики – 33,2% ( вчитель Тетяна КОЛДУН),англійської мови – 22 % (вчитель Валентина ГУМЕНЮК), основ правознавства – 25% (вчитель Валентина СТРУСЬ), біології – 16% (вчитель Валентина ШУЛЯК),географії – 23,1%(вчитель Степан ПОПАДИЧ), інформатики -25,44% (вчитель Оксана БЕРЕЗА), хімії – 3,8% (вчитель Лідія ПАСІЧНИК). Середній бал з усіх предметів по контрольних роботах склав 7,5.

         Учні одинадцятого класу здобули необхідні знання на достатньому рівні. 21 % учнів одержали знання на високому рівні, а  56 % – на достатньому. Успішність учнів по всіх контрольних роботах становить 100% а якість знань  – 79%. Якість  знань по контрольних роботах за ІІ семестр  є меншою від контрольних робіт  першого семестру з української літератури на 18,2 % (вчитель Любов МИСАКОВЕЦЬ), англійської мови – 10% (вчитель Валентина ГУМЕНЮК). Контрольні роботи за ІІ семестр порівняно із контрольними роботами за І семестр показали кращі результати  у якості знань із алгебри на 15,53 % (вчитель Оксана БЕРЕЗА), геометрія -5,93% (вчитель Оксана БЕРЕЗА), Всесвітньої історії – 11 % (вчитель Валентина СТРУСЬ), географії -14,5 % (вчитель Степан ПОПАДИЧ), фізики – 34% (вчитель Тетяна КОЛДУН), інформатики -7,91% (вчитель Оксана БЕРЕЗА). Середній бал по усіх предметах склав 8

Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження  вивчення профільних предметів в старшій школі. Так у 10-11 класі запроваджено вивчення української мови як профільного предмета. В  10-11класах  також вибірково-обов’язкові предмети:  10 класі  – мистецтво та інформатика, в 11 класі –  інформатика і технології. 

У 2021/2022 навчальному році проведено комплекс заходів щодо роботи з учнями допрофільних та вибору профільних предметів:

 • робота класних керівників (діагностика) з виявлення нахилів підлітків;
 • вироблення шкільними методичними об’єднаннями та кафедрами пропозицій щодо планування, факультативів курсів за вибором у профільних і допрофільних класах;
 • батьківські збори 7, 8, 9 класів за участю директора, класних керівників, батьків (дистанційно).

Мережа класів

Адміністрацією  та педагогічним колективом Немирівського ліцею проведено певну роботу щодо збереження й розвитку  шкільної  мережі.

Немирівський ліцей є закладом у якому   в  одинадцяти класах навчається 170 учнів, в тому числі по класах:

1 кл. –  16                     5 кл. – 12                      9 кл. – 15

2 кл. –  12                     6 кл. –  20                     10 кл. – 8

3 кл. –  15                     7 кл. –  21                     11 кл. – 12

4 кл –   22                     8 кл. –  17

Рух учнів у 2021-2022 н.р.

Кількість класівна 05.09.2021на 07.06.2022РізницяПрибулоВибулоЗЗСО районуЗЗСО інших районівІнші навч. закладиВиїхали за межі містаВиїхали за межі країни
11170163+773

Середня наповнюваність класів у 2021-2022 навчальному році становить 7 учнів. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2021/2022 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків  на території обслуговування;
 • спільна робота з ДНЗ;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання за інклюзивною формою;
 • функціонування гуртків;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;
 • надання закладом якісної освіти

Аналіз причин руху учнів свідчить, що вони зумовлені зміною місця проживання родини або пов’язані з переїздами.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

Робота з обдарованою молоддю

Одним  із  пріоритетних  напрямів  у  системі  роботи  ліцею  є  виявлення,  навчання  та  розвиток  обдарованих  дітей.  Робота  ліцейного  колективу  із  початку  навчального  року  була  направлена  на  виявлення  і  підтримку  талановитої  учнівської  молоді,  створенню  необхідних  тих  умов  для  розвитку  індивідуальних  та  неординарних  здібностей  учнів,  в  яких  наші  діти  могли  б  реалізувати  свої  творчі  задатки,  досягти  того  освітнього  і  інтелектуального  рівня,  котрий  потрібен  в  умовах  сучасного  інформаційного  суспільства. 

        Програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємося створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.

Педагогічний колектив ліцею проводив цілеспрямовану роботу із:

 •  розвитку в учнів інтересу до знань, формування творчої особистості;    
 •  використанню інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;      
 • вихованню компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;     
 • поєднанню всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;     
 • формуванню в учнів стійких мотиваційних установок і  застосування набутих знань про здоровий спосіб життя та системи підтримки здоров’я;     
 • організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;    
 • впровадженню принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей..

         Як було зазначено, згідно з річним планом роботи ліцею на 2021-2022 навчальний рік, одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу стало виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. У рамках реалізації цього завдання було переглянуто та поновлено шкільний банк обдарованих дітей.

        З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у ліцеї було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в умовах достатньої організації та відповідно графіка.

В другому  етапі олімпіад взяло двоє здобувачів освіти участь.

Протягом року учні були активними учасниками шкільних, районних акцій, конкурсів.

Велику увагу приділяють учителі-словесники розвитку творчих здібностей учнів, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений творчий потенціал.

Використання інформаційних технологій у навчальному процесі дозволило вчителям:

 • залучити до роботи кожного учня;
 • збагатити урок різноманітними анімаційними ілюстраціями віртуального досліду, тестовими завданнями, тощо;
 • розширити можливості варіювання різноманітних форм взаємодії вчителя та учня.
 • розвивати інтерес учнів до вивчення предмету;
 • підвищувати ефективність самостійної роботи кожного учасника навчального процесу.

За підсумками 2021-2022 навчального року:

–        20 учнів нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

– 1 випускник 9 класу отримає свідоцтво з відзнакою.

У цьому навчальному році учні ліцею здобули  перемоги у І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсах:

           Береза Тетяна, учениця 10 класу, перше місце в І етапі олімпіад з математики, географії, фізики.

           Вичаковський Роман, учень 9 класу, перше місце в І етапі олімпіад з математики, англійської мови, інформаційних                                    технологій, історії, фізики, хімії.

           Кощук Катерина, учениця 6 класу, друге місце в І етапі олімпіади з математики.

           Береза Іван, учень 7 класу, 2 місце в І етапі олімпіади з математики.

           Береза Іван, учень 7 класу, перше місце в І етапі олімпіади з фізики.

           Горобець Антоніна, учениця 11 класу, 2 місце в І етапі олімпіади з математики.

           Береза Тетяна, учениця 10 класу, друге місце в І етапі олімпіад з правознавства.

           Левценюк Дарина, учениця 8 класу, 3 місце в І етапі олімпіад з біології, історії.

           Довгалюк Яна, учениця 11 класу, третє місце в І етапі олімпіади з історії.

           Вичаковський Роман, учень 9 класу, третє місце в І етапі олімпіад з правознавства.

           Галанець Антон, учень 3 класу, друге місце в ІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика.

           Галанець Антон, учень 3 класу, третє місце в ІІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика.

           Вичаковський Роман, учень 9 класу, перше місце в ІІ етапі олімпіад з математики.

           Вичаковський Роман, учень 9 класу, друге місце в ІІ етапі олімпіад з фізики.

           Вичаковський Роман, учень 9 класу, друге місце в ІІ етапі олімпіад з історії.

           Береза Тетяна, учениця 10 класу, третє місце в ІІ етапі олімпіади з географії.

           Береза Тетяна, учениця 10 класу, третє місце в ІІ етапі олімпіади з фізики.

           Вичаковський Роман, учень 9 класу, тертє місце в ІІІ етапі олімпіад з математики.

           Горватець Ірина, учениця 6 класу, ІІІ місце в І етапі обласного конкурсу-огляду української естрадної пісні «Юна зірка».

           Білик Ангеліна, учениця 6 класу, ІІІ місце в І етапі обласного конкурсу-огляду української естрадної пісні «Юна зірки

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

          Науково-методична робота в ліцеї в 2020-2021 навчальному році проводилася відповідно до річного плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік та на виконання наказу від 01.09.2020 № 56 «Про зміст, форми, структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в 2020 – 2021 навчальному році», відповідно до структури та плану методичної роботи.

          Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблемної теми «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення й самореалізації».Праця над даною проблемною темою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого – педагогічному та науково-теоретичному аспектах, тому над реалізацією даної теми працювали всі вчителі ліцею.

          Методична робота в навчальному закладі була направлена на забезпечення методичного супроводу основних положень Концепції «Нова українська школа», впровадження Державного стандарту початкової освіти у 1-2-х класах, нових навчальних програм в 11 класі, реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання, формування ключових компетенцій учнів та наскрізних умінь, варіативності та різноманітності змісту, методів і засобів через запровадження профільної освіти, індивідуального навчання,організації роботи гуртків,  курсів за вибором. Створювались належні умови для професійного росту педагогічних працівників через удосконалення форм і методів методичної роботи, в тому числі через диверсифікацію форм підвищення кваліфікації вчителів: семінари, вебінари, онлайн курси, конференції, самоосвіта. Забезпечувався психолого-педагогічний та науково-методичний супровід функціонування профільного навчання. Здійснювались заходи щодо забезпечення якості освіти, моніторингові дослідження результативності освітнього процесу.                   

Серед педагогічних працівників в закладі було організовано та проведено І етап конкурсу «Вчитель року». Вчителі представили свої напрацювання на шкільному ярмарку-конкурсі педагогічної творчості. Одна робота педагога була направлена на даний обласний конкурс. Учні ліцею брали участь в конкурсах територіальної громади, конкурсах Малої академії наук, турнірах, інтерактивних та інших конкурсах де неодноразово здобували призові місця.

         Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників здійснювалося шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань, проведення предметно-методичних тижнів.  Впродовж навчального року було організовано роботу чотирьох методичних об’єднань: учителів початкових класів, класних керівників, вчителів суспільно – гуманітарних предметів,  вчителів природничо – математичного та технічного напрямків. Затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань було плановано на основі річного плану роботи ліцею та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожне з них провело низку засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Ці методичні об’єднання організовували дискусії, ділові ігри, проводили відкриті уроки та виховні заходи. На засіданнях методичних об’єднань учителі мали змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег.

Цього навчального року вчителями з допомогою учнів старших класів були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета. Також цього річ у закладі було проведено  методичнийтижденьвпродовж якого було проведено відкриті уроки вчителями, які атестуються.

      Цікаво й змістовно пройшов педагогічний ринг «Творчий потенціал учителя – важливий чинник освітнього процесу» під час якого були розглянуті основні риси творчого вчителя, питання пов’язані з проблемами у творчості в роботі.   

В кінці методичного тижня було проведено засідання педагогічної ради з теми «Атестація – крок до успіху», під час якої педагоги, що атестуються поділяться своїми напрацюваннями з власного досвіду, а також ПАСІЧНИК Тетяна Василівна  провела майстер клас з теми «STEM – освіта в Новій українській школі».

       Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, на засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, тощо. Стимулюванню педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, новими педагогічними ідеями була присвячена педагогічна рада «Мій творчий шлях у школі», яка пройшла у формі майстер-класів кращих вчителів закладу.

 Основними напрямками шкільної науково-методичної роботи були і залишаються удосконалення змісту шкільної освіти, забезпечення її національної спрямованості, впровадження у практику роботи вчителів окремих методики педагогічного досвіду. Запроваджені форми методичної роботи створили умови для неперервної освіти вчителів, дозволили апробувати та впроваджувати нові педагогічні технології. Методична робота проводилася з урахуванням інтересів і потреб різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня вчителів. Тому основне завдання організованих заходів –  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних структур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020– 2021 навчальний рік.

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об’єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

     На уроках  учителі та вихователі використовували як традиційні методи й форми роботи (фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, таблицями, практичні завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоюється), так і інноваційні («мозковий штурм», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємоперевірка, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, диференційовані завдання).  Як правило, усі ці форми і методи роботи під час проведення навчальних занять чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань: розвиваючих, дидактичних і виховних. Творчим підходом відзначалися уроки вчителів вищої категорії: ПАСІЧНИК Тетяна Василівна, вчитель початкових класів, КОЛДУН Тетяна Іванівна, вчитель фізики, ГУМЕНЮК Валентина Іванівна, вчитель англійської мови. Високу креативність  в  організації та проведенні власних уроків показали вчителі СТРУСЬ Валентина Миколаївна, вчитель історії та правознавства, ШУЛЯК Валентина Вікторівна, вчитель біології, БАРАБАХ Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови.

                Цікавою та змістовною була ділова  тренінг – гра «Сучасному учневі – сучасний педагог», яку провела для педагогічних працівників соціальний педагог ВОЛЯНЮК Юлія Анатоліївна.

Впродовж року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів. Вчителі ліцею взяли участь у методичних посиденьках «Організація навчально-виховного процесу на основі нових освітніх технологій», які організувала та провела заступник директора з навчальної роботи ВОЛЯНЮК Юлія Анатоліївна.

Ефективнішими були індивідуальні форми методичної роботи: методичні оперативні наради з питань роботи над науково-методичною проблемною темою та інструктивно – методичні наради з питань удосконалення освітнього процесу в школі, індивідуальні консультації,  бесіди, адресна допомога. В індивідуальній роботі переважали бесіди з учителями з питань організації науково-дослідницької роботи, планування науково-методичної діяльності.

Активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання школярів сприяла атестація педагогів школи. Атестація сприяла підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, поширенню, пропаганді педагогічного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу.

        Впродовж навчального року відбулися  предметно-методичні тижні:

o       Тиждень безпеки дорожнього руху (ІІ  тиждень листопада);

o       Тиждень української мови та писемності (ІІ тиждень листопада);

o       Тиждень «Захисту України» (IІІ тиждень листопада);

o       Тиждень іноземної мови в початкових класах (I тиждень грудня);

o       Всеукраїнський тиждень правових знань ( ІІ тиждень грудня);

o       Тиждень початкових класів (I тиждень грудня);

o       Тиждень інформатики (ІІІ тиждень січня);

o       Тиждень присвячений 207 річниці від дня народження Тараса Шевченка (ІІ тиждень березня);

o       Тиждень здоров’я(І тиждень квітня);

o       Тиждень історії (ІІ тиждень березня);

o       Тиждень музичного мистецтва (ІІІ тиждень березня );

o       Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (ІІ тиждень квітня);

o       Тиждень безпеки дитини (ІІІ тиждень квітня);

               o  Тиждень екології (травень) .

Слід відмітити належну роботу вчителів МИСАКОВЕЦЬ Любов Вікторівну, БАРАБАХ Ірину Миколаївну, КОШИЦЬКОГО Михайла Михайловича, ГЕНСІРУКА Андрія Аркадійовича, СТРУСЬ Валентину Миколаївну, ШУЛЯК Валентину Вікторівну, ПІДФЕДЬКО Мар’яну Іванівну, ПАСІЧНИК Тетяну Василівну, ПИЦУРУ Зоя Іванівну, які відповідали за проведення цих тижнів.

Свій методичний рівень вчителі підвищували шляхом самоосвіти. Педагогічні працівники проходили  курси на онлайн-платформах «Дія», «На урок», «ЕdEra», «PROMETHEUS».   В результаті цієї роботи кожен вчитель почерпнув для себе щось нове, удосконалив форми і методи своєї роботи, підібрав добірки статей з методичної та фахової літератури та творчо опрацював їх. Підвищенню фахового і методичного рівня вчителів сприяла курсова підготовка, яку проходили вчителі згідно плану курсової підготовки. У 2021 році курсову перепідготовку при РОІППО пройшли в онлайн-режимі всі учителів закладу.

Традиційною стала участь учнів ліцею у Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня» та «Соняшник» в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів.

Значна увага протягом року приділялася питанню виховання учнівської молоді. Заступником директора з виховної роботи СТОРОЖУК Оксана Василівна було розроблено план виховних заходів на рік, де були враховані усі шкільні традиційні свята, районні конкурси, фестивалі, виставки, спортивні змагання.

У зв’язку з епідемінологічною ситуацією увага у роботі з батьками приділялася відповідно до вимог.  Це батьківські збори, конференції, робота загальношкільного батьківського комітету, участь батьків у роботі ліцею.

Учні 2-10 класів охоплені гуртковою роботою, що дає змогу розвивати свої вміння, знання та навички.

Важливою складовою методичної роботи ліцею є робота з обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися впродовж 2020-2021 навчального року.

        Структура методичної роботи в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня.

Проте в методичній роботі є ще невирішені питання і проблеми, над якими необхідно працювати в новому навчальному році. Серед  них можна назвати відсутність приміщення для методичного кабінету. Ефективнішою має бути  участь педагогів школи у фахових конкурсах та результативності їх виступів.

Разом з тим в організації методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих недоліків:

•        недостатньо налагоджене взаємовідвідування уроків учителями;

•        кожне методичне об’єднання автономне у своїй роботі й практично не пов’язане з роботою інших методичних об’єднань;

•        недостатня роль голів методоб’єднань в організації цілеспрямованої роботи зі здібними учнями з підготовки шкільних команд до участі в міських та обласних етапах учнівських олімпіад, конкурсах різних рівнів;

•        педагоги залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

•        •        потребує покращення робота із залученням вчителів до участі у обласному конкурсі «Учитель року».

Виховна робота

Виховна робота в ліцеї впродовж 2020-2021 навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», на реалізацію  «Концепції національного виховання», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та здійснювалась відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Головна увага була спрямована на забезпечення стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки.

          Виховна діяльність здійснювалась через роботу класних керівників в класних колективах, на загальношкільному рівні під час проведення позакласних і позашкільних заходів, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування та діяльності гуртків.

Впродовж навчального року в ліцеї працювали  методичні об’єднання класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін та вчителів суспільно – природничих дисциплін робота яких була спрямована на системний підхід до виховання учнів, підготовку їх до життя і праці, впровадження в практику школи національної системи виховання.  Відповідно до планів роботи методичних об’єднань впродовж навчального року було проведено по 4 засідання, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Класні керівники ділились досвідом використання різноманітних методів виховання.

Пріоритетами у виховній роботі ліцею були:

 • реалізація особистісно – орієнтованого підходу в навчальному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культур;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації учнів, виховання в них життєвої компетентності;
 • забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у навчально-виховному процесі закладу.

Впродовж навчального року питання виховної роботи слухались на нарадах при директорові: «Про стан роботи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», «Про стан родинно-сімейного виховання, зв’язки сім’ї та школи», «Профілактика шкідливих звичок серед учнів в роботі класних керівників», «Аналіз рівня вихованості учнів», «Про результативність участі учнів в позакласних заходах».

Розглядалися питання виховної роботи на класних батьківських зборах в онлайн режимі, засіданнях методичних об’єднань, проводились оперативні наради класних керівників.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота з учнями у класах проводиться на належному рівні, кожен учень виконує постійне або тимчасове доручення, діє  учнівське самоврядування, проте рівень культури і дисципліни здобувачів освіти слід підвищувати.

          По кожному з пріоритетних напрямів була спланована і проведена конкретна робота, а саме: тематичні тижні із розробленими загальношкільними  та класними тематичними заходами, агітаційні, профілактичні заходи, відкриті виховні години, інтелектуальні ігри тощо. Слід відмітити, що на хорошому рівні пройшли заходи, спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді: перший урок у 1-11 класах, тиждень правових знань, тематична лінійка, приурочена Дню українського козацтва, велопробіг до братської могили загиблих євреїв у Другій світовій війні, краєзнавчий похід (уявний) «Шляхами козацької слави» у с.Батьків, відеоролик до Дня української писемності та мови, свято «Мово рідна – слово рідне», урок скорботи і пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр., інтелектуальна гра до Дня українського козацтва, година мужності «Он де, люди, наша слава, слава України», розмова в дружньому колі «Що я знаю про Україну?», КВК «Козацькому роду нема переводу», заочна подорож «Сто чудес України. Минуле, теперішнє, майбутнє України», година спілкування «Козацькі клейноди», виховна година «Минуле, теперішнє, майбутнє України у вчинках українців. Герої АТО – наші земляки», історичний КВК «Слава козацька жива», виховний захід «Наше коріння в тобі, Україно», Всесвітній день права, акції з нагоди Дня Соборності України, Дня Героїв Крут, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, низка заходів приурочених пам’яті великого Кобзаря (дитячий ранок «У Шевченковій світлиці», літературно-драматична композиція «У майбуття із наймолодшими іде пророк землі», виховний захід «Поклін тобі, Тарасе!»). Такі заходи ретельно готувалися, пройшли  на високому рівні,  завжди сприймалися з увагою, пошаною, тому є результативними.

Педагоги впродовж усього навчального року  використовували різноманітні форми і методи виховної роботи з учнями. Найбільш ефективними були такі, які пропонують самі учні: заходи з елементами тренінгу, змагання, ігрові, рольові ситуації, інтелектуальні брейн – ринги, інсценізації, круглі столи. Використовують нову форму роботи – заняття з елементами тренінгу. Такі форми роботи допомагають учневі почувати себе розкуто, вільно висловлювати свої міркування, доводити свою думку, набувати знання, досвід від педагога та товаришів-ровесників.

Продуктивно пройшли засідання методичного об’єднання з класними керівниками «Організація виховного процесу. Розвиток компетентностей класних керівників», «Озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками культури праці, розвиток здібностей до певного виду діяльності», «Формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до держави та суспільства у виховному процесі ліцею», «Форми та методи роботи з учнями під час дистанційного навчання в онлайн режимі», «Роль сім’ї та закладу освіти у формуванні успішної особистості. Пошук нових підходів у здійсненні методичної роботи з класними керівниками, вибір форм і методів роботи на 2021 – 2022 навчальний рік».

З метою профорієнтації учнівської молоді в ліцеї  проводились зустрічі з працівниками територіального центру зайнятості. Учні змогли дізнатися про основні професії, які потрібні в сучасному суспільстві. 

У напрямку родинно – сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де вони розповідають про свої професії  та захоплення .

  Екологічне виховання проводиться під час уроків біології, екології та в позакласній роботі. Ця робота велась під керівництвом вчителя  Валентини ШУЛЯК. Діти постійно беруть участь в упорядкуванні  території  ліцею. Стали традиційними виставки «Квітковий вернісаж»», свято осені «Ходить гарбуз по городу», виставки квітів «Доземно вчителю вклонюсь». Здобувачі освіти є постійними учасниками та призерами конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

  Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет, інформаційних дайджестів «Ми за здоровий спосіб життя!», «Стоп курінню», участь учнів в Дні фізкультури та спорту та Олімпійському дні. Стали традиційними анкетування учнів 6 – 7 класів «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. Для учнів 8 – 11 були проведені тренінги « Ми обираємо життя», в ході якого діти показали свої знання з даної теми та дізналися нову інформацію.

Стало доброю традицією в ліцеї  на День вчителя проводити День учнівського самоврядування. Цього року у зв’язку із карантинними заходами випускники здобувачі освіти нашого ліцею не змогли провести цей день в ролі адміністрації школи, вчителів-предметників. Проте враження в усіх працівників закладу були неймовірні, адже учні підготували відео – привітання в якому продемонстрували свої акторські навички.

 Напередодні Нового року для усіх учнів були проведені Новорічні заходи по класах, які готували класні керівники із допомогою педагога – організатора Віри ПУТЯК.

Стало традиційним проведення свята Дня Святого Миколая для учнів початкової ланки, у цьому році це свято готувала класний керівник 3 класу Зоя ПИЦУРА.

  Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В ліцеї проводяться змагання і турніри з футболу, волейболу, баскетболу, тенісу, велосипедного туризму. Особливо вдалими були турніри з  волейболу та футболу. Коригує цю роботу Микола КОТЮК.

На належному рівні працює педагог-організатор Віра ПУТЯК, яка надає допомогу класним керівникам та учням ліцею  у проведенні виховних заходів.

У ліцеї діє учнівський парламент. Впродовж  року було проведено планові засідання парламенту та відділів. Педагог-організатор Віра ПУТЯК постійно надає допомогу учнівському самоврядуванню у проведенні  засідань учнівської ради, у розробці свят та вечорів, проведенні тематичних лінійок, випусках  газет.

    Належну роботу проводить  бібліотекар Олена ГУНЬКО у вихованні учнів ліцею бережливого ставлення до книги, постійно проводить тематичні виховні заходи та виставки.

                Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування, президентом якого є Мальвіна МИСИК, учениця 11 класу. Учнівський парламент нараховує 40 учнів і об’єднує в собі такі відділи: освіти,захисту прав дитини, культури і дозвілля, милосердя, інформаційний, по роботі з молодшими учнями. Слід відмітити, що члени учнівської ради активну участь приймали в організації вечорів, дискотек, акцій милосердя, дисциплінарних лінійок. Радниками в організації роботи учнівської ради школи були педагог-організатор Віра ПУТЯК, заступник директора з виховної роботи Оксана СТОРОЖУК, класні керівники. Учнівський  парламент працює відповідно до річного плану, за кожним відділом закріплений педагог-консультант. Перебування старшокласників у парламенті ліцею сприяє всебічному розвитку учнів, формуванню у них соціальної активності та життєвої компетентності.

Учні початкових та середніх класів  об’єднані в дитячу організацію «Веселка». Виховна робота в дитячих організаціях здійснюється за напрямками руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків». Класні керівники початкових класів, педагог-організатор, вихователі ГПД працюють над вихованням у молодших учнів духовно-моральних якостей, любові та поваги до батьків, людей старшого віку, до рідного краю, мови, формування екологічної культури.

Успіх виховання багато в чому залежить від правильного врахування та об’єктивності оцінки його результатів, тому в ліцеї особлива увага приділялась аналізу виховного процесу.

Колектив ліцею та усі класні учнівські колективи згуртовані на достатньому рівні, про що свідчить участь учнів у виховних заходах. Виконавська та усвідомлена дисципліна характерна значній кількості учнів ліцею. Громадська активність учнів, старанність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність притаманні більшості учнів.

Із 165 учнів ліцею до діяльності громадських учнівських організацій залучено 123 учнів. Всі ці учні є творчими та обдарованими, які залучені до гурткової, позаурочної роботи.

Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, ліцею, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була  проведена значна  робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

     В ліцеї діють гуртки:

 «Вокальний» – 15 учнів;

«Волейбольний» – 15 учнів;

«Музична мозаїка» – 15 учнів.

З метою педагогізації батьків двічі в семестр проводяться класні збори, на яких розглядаються питання педагогічного впливу батьків та 1 раз в семестр – загальношкільні батьківські збори. Проте активність окремих батьків щодо контролю за успішністю  і дисципліною незначна.

        З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

 • класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергування по закладу, не перекладати свою відповідальність на інших вчителів;
 • класним керівникам  1-4 класів та вчителям-предметникам відповідально ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно «Графіку чергування вчителів по закладу»;
 • класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у ліцеї, виховувати повагу до чергового учня та вчителя.

З батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги, класними керівниками та адміністрацією ліцею проводиться індивідуальна робота: зауваження-записи у щоденнику, листи-попередження, запрошення батьків в ліцей,  профілактичні бесіди з ними.

Батьки надають допомогу та підтримку в організації та проведенні позакласної  виховної роботи з учнями (гуртки, екскурсії, туризм, ремонт навчальних кабінетів.

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського парламенту були:

 • використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів школи;
 • виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів;
 • формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки;
 • значення особистості (у шкільному та громадському житті);
 • підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної роботи, співпраці з батьківським комітетом, міським центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами району;
 • вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи; формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

Представники учнівського самоврядування були активними учасниками

всіх загальношкільних заходів. Члени учнівського самоврядування працювали згідно Статуту, виконували свої обов’язки відповідно до приналежності до тої чи іншої комісії чи міністерства.

Виходячи із вище сказаного, вважати виховну роботу у 2020-2021 навчальному році такою, що відповідає плану та реалізації концепції національної школи в педагогічному процесі.

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Як керівник закладу освіти розумію, що якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення формулюються у Стратегії розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує заклад.

Тому у 2021-2022 навчальному році адміністрація закладу освіти разом із передовими педагогами закладу та експертними групами працювала над створенням Стратегії розвитку на 2021-2026 роки для удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Створенню Стратегії розвитку у закладі освіти передувало анкетування педагогічних працівників, учнів та батьків, що дало змогу сформувати уявлення про наявний стан діяльності закладу. Анкетування проводилося цілком анонімно з використанням Google-форм у  листопаді 2021 року.

Серед педагогічних працівників у анкетуванні взяли участь 27 осіб.

 • 92,6 % вчителів зазначили, що у закладі освіти створені належні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації, 7,4% (2 педагогів) відповіли, що переважно ні.
 • 66,7% педагогів зазначили, що у закладі немає жодних перешкод для професійного розвитку, 5% – вказали на відсутність матеріального заохочення з боку керівництва (хоча двічі на рік з нагоди Дня працівника освіти та перед Новим роком відбувається преміювання педагогічних працівників згідно наказу керівника), 8% вважають, що у закладі недостатня матеріально-технічна база, 7,4% (2 вчителі) відповіли, що цьому перешкоджає опір з боку керівництва, 3,7% (1 педагог) – зауважили про погані умови праці.
 • 92,6% педагогів задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі, 7,2% (2 вчителі) – незадоволені.
 • 81,4% відповіли, що в цілому психологічний клімат в закладі сприяє співпраці педагогів, 18,5% відповіли, що співпраця з колегами практично відсутня.
 • 24 педагоги, що брали участь в анкетуванні вважають, що керівництво закладу відкрите до спілкування, вони можуть вільно висловлювати свою точку зору, навіть якщо вона не співпадає з думкою керівництва, 3 колег дали протилежні відповіді.

Щодо результатів анкетування учнів, то:

 • 89% здобувачів освіти зазначили, що їм подобається перебування у школі, 11%, відповіли, що не дуже.
 • 90% зазначили, що їм комфортно у школі, 10% відповіли, що не дуже комфортно.
 • 93% здобувачів освіти стверджують, що вони почувають себе безпечно у школі, 7% – здебільшого ні.
 • 55,6 % учнів зауважили, що не відчувають булінгу у школі, 36,1% відповіли щодо них були поодинокі булінгу та цькування, 5,6 % зазначили, що досить часто відчувають цькування.
 • 89% учнів відповіли, що керівництво закладу розглядає їхні звернення, 11 % зазначили, що їм невідомо про можливість звернення.

У анкетуванні батьків взяло участь 53 особи.

 • 90,6 % батьків зазначили, що їхня дитина охоче відвідує школу, 9,4% батьків відповіли, що неохоче.
 • 96,2 % зазначили в анкетуванні, що їм вдається поспілкуватися з керівництвом закладу та досягти взаєморозуміння, 3,8% (2 осіб) – дали протилежну відповідь.
 • 48 з опитаних батьків задоволені організацією освітнього процесу в школі, 5 батьків переважно незадоволені.
 • 86,8% батьків вважають, що учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення їхньої дитини, 13,2% вважають, що інколи оцінювання несправедливе.
 • 69,8% батьків задоволені харчуванням дитини у школі, 13,2% – не задоволені, 17% учнів не харчуються у шкільній їдальні.
 • 75,5% батьків у анкетуванні зазначили, що їхні права як учасників освітнього процесу не порушуються, 18,9 відповіли, що інколи порушуються, але вирішуються, 4,7% (3 батьків) – інколи порушуються і не вирішуються.

 Під час розроблення Стратегії розвитку закладу та річного плану роботи закладу ми намагалися врахувати результати вищеописаного анкетування, особливо що стосується булінгу та цькування. Створена Стратегія розвитку закладу включає у себе реалізацію  протягом п’яти років наступних соціальних проєктів: «Людина починається з добра», «Школа екологічної культури», «Ліцей – осередок екологічної культури», що дасть змогу скерувати педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування двома іноземними мовами, комп’ютерними технологіями.

Протягом 2021-2022 н. р. заклад освіти працював за освітньою програмою (погоджено педагогічною радою, протокол №1 від 31.08.2021 року), складеною відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яка враховувала профільність навчання, побажання учнів та батьків та включала цікаві курси за вибором.

Освітня програма для 1-4 класу розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти на основі типової освітньої програми для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко.

Освітня програма ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405.

Освітня програма  ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2021/2022 н. р. була спланована на врахування побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані для поглибленого та допрофільного навчання, курсів за вибором, факультативів з метою надання якісної освіти. Загальна кількість годин на варіативну складову становила 20,5 годин.

       Робочий навчальний план розроблено:

– для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  08.010.2019№ 1272 (додаток № 1 до пояснювальної записки);

– для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмоюрозробленою під керівництвом Шияна Р.Б.для 3-4 класів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  08.10.2019№ 1273 (додаток № 2 до пояснювальної записки);

– для 5-6-х  класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 13), затвердженими наказом Міністерства освіти   науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 3 до пояснювальної записки);

– для 7-го  класу – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 12), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 4 до пояснювальної записки);

– для 8-9-х  класів – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІ ступеня (таблиця 1), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 405  (додаток № 5 до пояснювальної записки);

– для 10-11-х класів  – за Типовою освітньою програмою закладів середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018  № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493(таблиця 2),( додаток 6 до пояснювальної записки ).

Вивчення окремих предметів

     Робочий навчальний план Немирівського ліцею охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять. Основу змісту середньої освіти становлять базові загальноосвітні предмети.

     Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими освітніми програмами для кожного класу, в повному обсязі.

      При розподілі варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

     Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМ України від 23.11.2011 №1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013) та наказами МОН України від 08.10.2019  № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів ЗЗСО, від 08.10.2019  № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів ЗЗО», від 20.04.2018 №408 « Про затвердження типової освітньої програми ЗЗСО ІІ ступеня», від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів ЗЗО III ступеня» та від  20.04.2018  № 408, зі змінами внесеними наказом 28.11.2019 року №1493.

До робочого навчального плану введено предмети, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження, досвід, а також відомості, здобуті в позаурочній роботі.

В навчальному плані є дисципліни, які розширюють знання учнів про профілі та сприяютьрозвиткуінтересів учнів, їхній профорієнтації.

Робочий навчальний план ліцею охоплюєт акусукупність предметів:

Базові загальноосвітні навчальні дисципліни, профільні предмети, курси за вибором.

За рахунок варіативної складової робочого навчального плану виділено години на вивчення предметів:

 • українська мова 6,8,5 кл. – по 1 годині;
 • українська мова 7,9 кл. – по 0,5 годині;
 • математика 6,7 кл.  – по 0,5 годині;
 • англійська мова 9 кл. – по 1 годині;
 • українська література 11кл. – по1 годині;
 • географія  7,8,11 кл. – по 1 годині;
 • географія  9,10  кл. – по 0,5 годин;
 • біологія  7 кл. – по 1 годині;

Індивідуальні заняття в 11кл.:

 • математика 10,11 кл.– по 1 годині;
 •  англійська мова 10,11 кл. – по 1 годині;
 •  історія 11 кл. – по 1 годині;
 • біологія 11 кл. – по 1 годині.

Години на профільні предмети:

 • Українська мова 10,11 кл. – по 2 години;

Додатковий час на навчальні предмети передбачено використовувати для реалізації  змісту шкільної освіти, розвитку нахилів і здібностей дітей та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети та індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.  

У 2021-2022 навчальному році навчальний заклад працював за річним планом, затвердженим за засіданні педагогічної ради № 1 від 31.08.2021 року, що включав розділи із управлінської діяльності, освітньої, навчально-методичної та виховної робіт, контрольно-аналітичну та фінансово-господарську діяльність закладу.

На даний час адміністрація навчального закладу працює над розробленням річного плану роботи ліцею на 2022-2023 навчальний рік, з проєктом якого вже ознайомлений педагогічний колектив закладу (протокол засідання педагогічної ради №10 від 06.06.2022 року). Річний план  роблений відповідно до Стратегії розвитку та освітньої програми, є основним робочим документом для організації повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року та передбачає реалізацію чотирьох основних напрямків роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а саме щодо освітнього середовища, системи оцінювання освітньої діяльності учнів, системи педагогічної та управлінської діяльностей. Стратегія розвитку закладу має реалізовуватися через систему планування.

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти розроблена внутрішня система забезпечення якості освіти, що включає критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності, інклюзивного навчання тощо. Проте повинна визнати, що моніторинг освітньої діяльності протягом 2021-2022 року здійснювався лише частково, що певною мірою пов’язано із карантинними обмеженнями та введенням воєнного стану. Цього навчального року адміністрацією навчального закладу здійснювалося вивчення системи роботи лише вчителів, що атестувалися, протягом навчального року вивчався стан ведення класних журналів, щоденників, здійснювалася перевірка ведення зошитів. На основі перевірки складені аналітичні довідки, що підшиваються та зберігаються.

Особливу увагу, як керівник, хочу звернути на фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу. Протягом 2021-2022 навчального року у період літніх канікул  у закладі здійснені наступні ремонтні роботи:

 1. Заміна старих дерев’яних конструкцій дверей на металопластикові в кабінеті директора (20 000 грн благодійних спонсорських внесків)
 2. Ремонт кабінету шкільного музею (оновлення інтер’єру 3 000 грн  )
 3. Придбання стендів та меблів у шкільний музей.(20000 грн)

За період 2021-2022 навчального року заклад отримав за державні кошти:

 • Для наших наймолодших школярів – першокласників було придбано парти  – 24800грн, телевізор – 12980грн, ноутбук – 21347
 • У червні виділено кошти на придбання будівельних матеріалів для ремонтних робіт (10 тис. грн).

Хочу зазначити, що ліцей працює в режимі стабільності, ліміти на використання енерго- та газоносіїв не перевищено. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це капітальний ремонт харчоблоку, реконструкція туалету, заміна покриття підлоги в лаборанській кабінету хімії, поновлення навчального комп’ютерного обладнання, оновлення інтер’єру актового залу та придбання нового спортивного майданчика. Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.

Дляуспішної роботита конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти важливе значення має створення сприятливого психологічного клімату у колективі. Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Результати анкетування, проведенні у березні, свідчать в загальному про сприятливий психологічний клімат у колективі, проте часто між учасниками освітнього процесу виникають непорозуміння, вирішити які буває нелегко. Завжди схиляюся до конструктивного вирішення конфліктів задля прийняття рішення, яке задовільнятиме учасників конфлікту. Важлива роль у цій роботі  належить психологу закладу світи.

Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому ліцеї створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті ліцею, є одним із інструментів організації дистанційного навчання.  Новини закладу освіти  висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці ліцею, що є більш популярною серед учнів та батьків.

Кадрова політика закладу спрямована на забезпечення ліцею кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2021-2022 н. р. заклад освіти був забезпечений кадрами на 100%.

У ході атестації педагогічних працівників було проведено тижні педагогічної майстерності вчителів, де педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Всього у 2021-2022 році атестувалося 5 педагогів закладу. Рішенням атестаційної комісії було :

 1. Порушити клопотання  перед  атестаційною комісією відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Радивилівської міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  ПИЦУРІ Зої Іванівні, вчителю початкових класів.
 2. Порушити клопотання  перед  атестаційною комісією відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Радивилівської міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  СІНЧУК Галині Іванівні, вчителю математики.
 3. Порушити клопотання  перед  атестаційною комісією відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради про присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» СТРУСЬ Валентині Миколаївні, вчителю історії.
 4. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» СТОРОЖУК Оксані Василівні, вчителю англійської мови.
 5. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» ПОПАДИЧУ Степанові Петровичу, вчителю географії.

Адміністрація навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розроблений перспективний план підвищення кваліфікації та план підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять на базі Рівненського ОІППО, педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Едера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

При проведенні атестації адміністрація школи приділяє належну увагу моральному заохоченню педагогічних працівників, представляючи їх до нагородження грамотами різного рівня.

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання усіх педагогічних працівників в розмірі до одного посадового окладу. Також згідно статті 57 Закону України «Про освіту» щодо виплати педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків педагогічні працівники отримують  матеріальне заохочення у кінці календарного року.

Як директор ліцею у роботі з працівниками дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у ліцеї залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в закладі освіти та на його території. Я вірю в наш ліцей.  захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу нашого закладу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.